Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o sprzedaży - samochód FORD TRANSIT FCC6 DKL 9U39

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MIENIA RUCHOMEGO

 

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż składników majątku ruchomego stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka

 

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego

Gmina Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
Tel. 74 - 8 117 600 faks - 74 8111 588

e-mail:

strona internetowa: https://bip.bystrzycaklodzka.pl/​ 

 

2. Rodzaj majątku ruchomego:

 1. Marka i typ pojazdu: Ford FCC6 Transit
 2. Pojemność silnika/moc: 2402,00/85,00
 3. Numer rejestracyjny: DKL 9U39,
 4. Rok produkcji: 2007,
 5. Przegląd techniczny: brak
 6. Ubezpieczenie ważne do: 27.11.2022
 7. Pojazd uszkodzony – brak wtryskiwaczy paliwa, uszkodzony wał napędowy,stan karoserii średni.
 8. Liczba miejsc: 14
 9. Pojazd jest przystosowany do przewozu 1 osoby niepełnosprawnej.
 10. Przebieg: 400 920 km

3. Warunki przetargu:

1. Cena wywoławcza wynosi: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) netto + 23% VAT

2.  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, 57- 500 Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 1, (pok. nr 1 – Biuro Obsługi Klienta) według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia, w terminie do dnia 28.03.2022 r. do godz. 10.00.  w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na zakup  samochodu FORD TRANSIT DKL 9U39 - nie otwierać do dnia  28.03.2022 r. do godz. 11.00 ".

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Plac Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka.

4. Komisja wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia samochodu.

5. Odrzuceniu podlegają oferty:

1) złożone po wyznaczonym terminie.

2) nie zawierające wymaganych danych.

Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem samochodu ponosi kupujący.

6. Sprzedaż jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej cenę wywoławczą.

7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

8. Pojazd można oglądać w Bystrzycy Kłodzkiej od 9.00 do 15.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Szczegółowe informacje można uzyskać w pod numerem telefonu 74 8 117 694.

9. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy i zapłaceniu ceny nabycia. Organizator przetargu poinformuje nabywcę o terminie podpisania umowy.

PDFformularz ofertowy.pdf (512,38KB)
PDFogłoszenie o sprzedaży dkl 9U39.pdf (632,19KB)
PDFwzór umowy.pdf (407,35KB)