Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nr 5/2022 dnia 22.02.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego (boks) nr 7 położonego na hali targowej przy ul. Strażackiej 13A w Bystrzycy Kłodzkiej

Bystrzyca Kłodzka 22.02.2022 r.

 

 

W Y K A Z    N R  5/2022

 

 

w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego (boks) nr 7 o pow. 12,00 m2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego na hali targowej przy
ul. Strażackiej nr 13A w Bystrzycy Kłodzkiej.

 

1. Położenie lokalu – Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka 13A.

 

2. Przedmiot najmu – lokal użytkowy (boks) nr 7 o powierzchni 12,00 m2 położony na hali targowej

3. Miesięczna stawka czynszu: 126,72 zł netto .

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 23.02.2022 r. i podlega ogłoszeniu przez okres trzech tygodni tj. do dnia 16.03.2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

Bystrzyca Kłodzka 22.02.2022 r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity /Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 tekst jednolity/

 

o g ł a s z a m

 

 

1. Wykaz nr 5/2022 z dnia 22.02.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej 

     lokalu użytkowego (boks) nr 7 o pow. 12,00m2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca  

     Kłodzka położonego na hali targowej przy ul. Strażackiej nr 13A w Bystrzycy Kłodzkiej.

 

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres trzech

     tygodni na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie.

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 23.02.2022 r.

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej

    i Mieszkaniowej, ul. Okrzei 1 tel. nr 74 - 8117 - 639.