Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nr 2/2022 dnia 17.01.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 położonego przy ul. Zdrojowej nr 13 w Długopolu Zdroju

Bystrzyca Kłodzka 17.01.2022 r.

 

 

W Y K A Z    N R  2/2022

 

 

w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 o pow. 73,84m2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Zdrojowej nr 13
w Długopolu Zdroju.

 

1. Położenie lokalu – Długopole Zdrój, ul. Zdrojowa nr 13

 

2. Przedmiot najmu – lokal użytkowy nr 1 o powierzchni 73,84m2 położony w budynku mieszkalno - użytkowym

3. Miesięczna stawka czynszu: 685,24zł netto

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 18.01.2022 r. i podlega ogłoszeniu przez okres trzech tygodni tj. do dnia 08.02.2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bystrzyca Kłodzka 17.01.2022 r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity /Dz.U. z 2020 r. poz. 65 tekst jednolity z póź. zm./

 

o g ł a s z a m

 

 

1. Wykaz nr 2/2022 z dnia 17.01.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej 

     lokalu użytkowego nr 1 o pow. 73,84m2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca  

     Kłodzka położonego przy ul. Zdrojowej nr 13 w Długopolu Zdroju.

 

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres trzech

     tygodni na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie.

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 18.01.2022 r.

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej

    i Mieszkaniowej ul. Okrzei 1 tel. nr 74 - 8117 - 639.