Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia, obwieszczenia i informacje

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie Zarz. Zlewni w Nysie z dn. 25.01.2023 2.pdf (67,29KB)
 

DOCRejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka.doc (436,50KB)
PDFKalendarz polowań Koło Łowieckie MUFLON.pdf (77,62KB)
PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia- budowa do 21 farm fotowoltaicznych w Idzikowie oraz Decyzja RGŻ.6220.11.7.2022.pdf (1,15MB)
PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie nr WR.ZUZ.4.4210.308.2022.KK z 13.01.2023.pdf (67,82KB)

PDFObwieszczenie Burmistrza w spr. wyłożenia projektu MPZP w Spalonej do publiczneg wglądu.pdf (99,71KB)
 

PDFZawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa do 5 farm fotowoltaicznych w Marianówce oraz Decyzja RGŻ.6220.7.7.2022.pdf (1,26MB)
PDFObwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospdorowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kł.pdf (170,34KB)

PDFInformacja o dodatkowym polowaniu zbiorowym Koło Łowieckie LIS.pdf (62,14KB)
PDFobwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP cz. obr. Spalona.pdf (84,34KB)

PDFObwieszczenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dn. 20.12.2022.pdf (63,31KB)
 

PDFObwieszczenie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa do 7 farm fotowoltaicznych Nowy Waliszów.pdf (125,44KB)
PDFObwieszczenie przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia - Budowa do 7 farm fotowoltaicznych Stary Waliszów.pdf (126,50KB)
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia - Budowa do 30 farm fotowoltaicznych w Wilkanowie.pdf (137,96KB)
PDFObwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia - Budowa do 7 farm fotowoltaicznych w Zabłociu.pdf (137,03KB)
PDFObwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia - Budowa do 7 farm fotowoltaicznych w Zabłociu.pdf (137,03KB)
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia - Budowa dwudziestu dwóch budynków jednorodzinnych Długopole Dolne.pdf (130,85KB)
PDFobwieszczenie - wydanie decyzji ICP nr 9.2022 - rozbudowa odcinków kanalizacji i sieci wodociągowej w Długopolu Dolnym.pdf (42,96KB)

PDFzaproszenie na VI spotkanie ZLW w obszarze Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika_.pdf (191,06KB)
 

PDFObwieszczenie GM-DOK-3.7700.88.2021.pdf (234,39KB)
PDFobwieszczenie o wydanej decyzji ICP 8 2022 bud. oświetlenia drogowego w Marianówce.pdf (47,19KB)
PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Budowa do 5 farm fotowoltaicznych w Starej Łomnicy oraz Decyzja RGZ.6220.9.6.2022.pdf (1,11MB)PDFObwieszczenie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa do 7 farm fotowoltaicznych Nowy Waliszów.pdf (125,44KB)

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Budowa do 11 farm fotowoltaicznych w Marianówce oraz Decyzja RGZ.6220.10.6.2022.pdf (1,15MB)
DOCRejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka.doc (575,50KB)
PDFObwieszczenie przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia - Budowa do 21 farm fotowoltaicznych w Idzikowie RGŻ.6220.11.5.2022.pdf (134,53KB)
PDFObwieszczenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dn. 04.11.2022.pdf (112,64KB)
PDFobwieszczenie o wydaniu decyzji ICP 72022 - przebudowa i budowa drogi w Wilkanowie.pdf (59,23KB)

PDFPlan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego SARENKA.pdf (51,44KB)
PDFZawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego dla przedsięwzięcia - Budowa do 5 farm fotowoltaicznych w Wilkanowie.pdf (137,40KB)

PDFObwieszczenie przed wydaniem decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Elektrownia fotowoltaiczna Gorzanów.pdf (120,46KB)
PDFObwieszczenie przed wydaniem decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia-Budowa do 5 farm fotowoltaicznych w Marianówce.pdf (125,86KB)
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego_Oświetlenie Marianówka.pdf (51,70KB)

PDFobwieszczenie o wszczęciu postępowania ICP dot. rozbudowy odcinków kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Długopolu - Zdrój.pdf (45,38KB)
 

PDFKalendarz polowań zbiorowych Koło Łowieckie LIS w sezonie łowieckim 2022-2023.pdf (157,30KB)
PDFObwieszczenie przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach - Budowa do 11 farm fotowoltaicznych w Marianówce.pdf (128,42KB)
PDFObwieszczenie przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach - Budowa do 5 farm fotowoltaicznych w Starej Łomnicy.pdf (125,69KB)
PDFKalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2022-2023-Koło Łowieckie KOLIBA.pdf (159,72KB)
PDFKalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2022-2023-Koło Łowieckie ST. HUBERTUS.pdf (105,91KB)
PDFKalendarz polowań zbiorowych Koło Łowieckie GŁUSZEC w sezonie łowieckim 2022-2023.pdf (107,21KB)
PDFKalendarz polowań zbiorowych Koło Łowieckie JELEŃ w sezonie łowieckim 2022-2023.pdf (211,70KB)
PDFKalendarz polowań zbiorowych Koło Łowieckie MUFLON w sezonie łowieckim 2022-2023.pdf (92,85KB)
PDFKalendarz polowań zbiorowych Koło Łowieckie MUFLON w sezonie łowieckim 2022-2023.pdf (92,85KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza o przystąpieniu do zmiany Studium.pdf (281,54KB)

PDFObwieszczenie Ministra Infrastruktury z dn. 30.09.2022.pdf (73,13KB)
 

PDFObwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dn. 29.09.2022.pdf (130,89KB)
PDFObwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dn. 29.09.2022 w spr. przekazania do zaopiniowania Dodatku do proj. robót geolog.pdf (62,30KB)
 

PDFObwieszczenie dot. Rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 3276D Poniatów-Poręba-Długopole Zdrój..pdf (109,05KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza w spr. wyłożenia do publicznego wglądu projektu MPZP Lądowisko.pdf (244,65KB)

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji na przebudowe z rozbudową budynków w zakładzie TESSA Sp. z.o.o.pdf (125,06KB)
PDFobwieszczenie o wszczęciu postępowania ICP przebudowa oraz budowa drogi wewn. w Wilkanowie.pdf (46,35KB)

PDFinformacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy - fotowoltaika do 5MW w Starej Bystrzycy.pdf (510,59KB)
 

PDFObwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego - Budowa do 21 farm fotowoltaicznych w Idzikowie.pdf (137,46KB)
PDFObwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego - Budowa do 7 farm fotowoltaicznych w Starym Waliszowie.pdf (136,03KB)
PDFObwieszczenie w spr. przedłużenia terminu - Przebudowa drogi powiatowej Młoty-Nowa Bystrzyca.pdf (151,21KB)
PDFZawiadomienie WR.ZUZ.4.4210.226.2022.TD.pdf (108,43KB)
PDFobwieszczenie o wydaniu dec. ICP 6 2022 - budowa sieci gazowej w Gorzanowie.pdf (48,74KB)

PDFObwieszczenie nr GM.DOK_3.7700.114.2021 ld.k. 380206 z dn 19.08.2022.pdf (88,67KB)
 

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzicia- Wydobywanie kopalniny ze złoza Romanowo-Waliszów Południe skał dolomitowych.pdf (1,68MB)
PDFObwieszczenie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia-Przebudowa z rozbudową budynków w zakładzie TESSA Sp. z.o.o.pdf (136,30KB)
PDFObwieszczenie dot. nowego terminu rozpatrzenia sprawy Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3276D Poniatów -Poręba-Długopole Zdrój.pdf (108,33KB)
PDFObwieszczenie dot. nowego terminu rozpatrzenia sprawy Budowa 5 farm fotowoltaicznych w Marianówce.pdf (117,92KB)
PDFObwieszczenie dot. nowego terminu rozpatrzenia sprawy Budowa 7 farm fotowoltaicznych w Nowym Waliszowie.pdf (120,30KB)
PDFOBWIESZCZENIE GM-DOK-3.7700.114.2021 Regulacja wód rzeki Nysa Kłodza.pdf (112,50KB)
PDFobwieszczenie o wydaniu decyzji ICP nr 5 2022 - budowa stacji bazowej sieci tel. kom. PLAY w Starej Bystrzycy.pdf (48,90KB)

PDFInformacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji - budwa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15MW Pławnica dz. nr 274,4.pdf (577,17KB)
 

PDFobwieszczenie o wydaniu decyzji ICP 4 2022 dot. przebudowy pomieszczeń strychowych w SP w Pławnicy.pdf (46,51KB)
 

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia- Budowa do 11 farm fotowoltaicznych w Marianówce.pdf (135,83KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwziecia - Budowa do 5 farm fotowoltaicznych w Starej Łomnicy.pdf (134,67KB)
PDFZawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego dla przedsiewziecia - Elektrownia fotowoltaiczna Gorzanów.pdf (122,13KB)
PDFZAWIADOMIENIE WR.ZUZ.4.4210.181.2022.WB.pdf (125,87KB)
PDFZAWIADOMIENIE WR.ZUZ.4.4210.188.2022.WB.pdf (120,23KB)
PDFobwieszczenie o wydaniu decyzji ICP nr 32022 - WOK Wilkanów - kotłownia.pdf (49,79KB)

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania ICP budowa sieci gazowej w Gorzanowie.pdf (58,20KB)
PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego-Budowa do 5 farm fotowoltaicznych w Marianówce.pdf (137,70KB)
PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania-Budowa do 7 farm fotowoltaicznych w Nowym Waliszowie.pdf (139,15KB)
PDFZAWIADOMIENIE WR.ZUZ.4.4210.169.2022.WB.pdf (203,20KB)
PDFOBWIESZCZENIE GM-DOK-3.7700.114.2021.pdf (103,61KB)


PDFzawiadomienie przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przesięwzięcia pn. przebudowa drogi powiatowej nr 3285D Młoty-Nowa Bystrzyca.pdf (291,23KB)


PDFzawiadomienie przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przesięwzięcia pn. wydobywanie kopaliny ze złoża romanowo-waliszów południe skał dolomitowych.pdf (259,32KB)


PDFInformacja RDOŚ - Przedłużenie terminu w postępowaniu o decyzję środowiskową - Tessa.pdf (270,02KB)


PDFObwieszczenie i decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2,2MW na dz. 1036 Nowy Waliszów.pdf (689,17KB)


PDFObwieszczenie w sprawie wszczęcia post. o ustalenie lokalizacji ICP - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY w Starej Bystrzycy.pdf (46,07KB)


PDFObwieszczenie w sprawie wszczęcia post. o ustalenie lokalizacji ICP - rozbudowa i nadbudowa kotłowni w budynku WOK w Wilkanowie.pdf (49,01KB)


PDFObwieszczenie w sprawie wszczęcia post. o ustalenie lokalizacji ICP - przebudowa pomieszczeń na poddaszu bud. głównego Szkoły Podstawowej w Pławnicy.pdf (46,34KB)


PDFObwieszczenie RDOŚ -Rozbudowa drogi powiatowej nr 3276D Poniatów-Poręba-Długopole Zdrój.pdf (110,42KB)


PDFRaport o oddziaływaniu na środowisko złoża Romanowo Waliszów Południe.pdf (19,56MB)


PDFZałącznik nr 1 do Raportu. Tło zanieczyszczeń substancji w powietrzu złoża Romanowa-Waliszów Południe.pdf (380,48KB)


PDFZałącznik nr 2 do Raportu. Inwentaryzacja przyrodnicza - złoża Romanowo-Waliszów Południe.pdf (2,42MB)

PDFZaproszenie Z-cy Reg. Dyr. Ochr. Środowiska we Wrocławiu na V spotkanie ZLW Natura 2000 Góry Bialskei i Grupa Śnieżnika.pdf (199,41KB)


PDFObwieszczenie nr GM.DOK-3.7700.114.2021 ld.k. 380206.pdf (68,43KB)


PDFObwieszczenie nr GM.DOK_3.7700.88.2021.MM ld.k. 395819.pdf (72,91KB)


PDFInformacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji - budowa Elektrowni Słonecznej w Starej Łomnicy na cz. dz. nr 855.pdf (634,27KB)


PDFZAWIADOMIENIE WR.ZUZ.4.4210.120.2022.MM.pdf (109,54KB)


PDFObwieszczenie nr GM.DOK_3.7700.114.2021 ld.k. 380206.pdf (128,13KB)


PDFInformacja o wszczęciu postępowania Nr GM.DOK_3.7700.114.2021 ld.k. 380206.pdf (48,31KB)


PDFObwieszczenie Burmistrza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospod. przestrzenn. dla obr. Zabłocie w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (260,99KB)


PDFObwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenn. dla cz. obr. Spalona.pdf (236,17KB)


PDFObwieszczenie RGŻ.6220.4.3.2022 - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3276D Poniatów-Poręba-Długopole Zdrój.pdf (141,89KB)


PDFObwieszczenie RGŻ.6220.4.3.2022 - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3276D Poniatów-Poręba-Długopole Zdrój.pdf (141,89KB)


PDFZAWIADOMIENIE Wody Polskie WR.ZUZ.4.4210.113.2022.KK.pdf (218,39KB)


PDFZAWIADOMIENIE RGŻ.6220.15.12.2020 Wydobywanie kopalniny ze złoża Romanowo-Waliszów.pdf (223,87KB)


PDFINFORMACJA RDOŚ-WOOŚ.4220.187.2022.SD.2.pdf (123,50KB)


PDFINFORMACJA WOOŚ.4221.169.2021.TP.6.pdf (108,08KB)


PDFZAWIADOMIENIE Wody Polskie WR.ZUZ.4.4210.113.2022.KK.pdf (218,39KB)


PDFINFORMACJA RDOŚ WOOŚ.4220.187.2022.SD.1.pdf (126,23KB)


PDFZAWIADOMIENIE RGŻ.1.5.2022.pdf (127,46KB)


PDFzawiadomienie WODY POLSKIE WR.ZUZ.4.4210.29.2022.WB.pdf (72,68KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. budowy elektrowni fotowoltaicznej.pdf (70,89KB)


PDFZawiadomienie - Wody Polskie.pdf (246,12KB)


PDFObwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP Nowy Waliszów (229,31KB)


PDFZAWIADOMIENIE WODY POLSKIE WR.ZUZ.4.4210.323.2021.WB.pdf (121,76KB)


PDFZAWIADOMIENIE WODY POLSKIE WR.ZUZ.4.4210.324.2021.WB.pdf (120,33KB)


PDFObwieszczenie w sprawie wszczęcia poist. o ustalenie lokalizacji icp-budowa sieci gazowej w Gorzanowie.pdf (63,08KB)


PDFObwieszczenie w sprawie oceny oddziaływania na obszar 2000 z dnia 28.04.2022.pdf (122,82KB)


PDFObwieszczenie dot. realizacji zadania Ochrona przeciwpowodziowa doliny Nysy Kłodzkiej.pdf (269,83KB)


PDFInformacja dot. dyskusji publicznej online.pdf (62,50KB)


PDFObwieszenie Starosty Kłodzkiego w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY.pdf (1,58MB)


PDFZAWIADOMIENIE WODY POLSKIE WR.ZUZ.4.4210.22.2022.MM.pdf.pdf (272,12KB)


PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.pdf (58,57KB)


PDFObwieszczenie o zmianie decyzji ICP-10-2010 - Góra Parkowa.pdf (61,81KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf (441,83KB)


PDFInformacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji-budowa elektrowni słonecznej w Starej Bystrzycy na cz. dz. 31.pdf (839,02KB)


PDFObwieszczenie Burmistrza z dn. 21.03.2022.pdf (249,68KB)


PDFInformacja o wszczęciu postępowania GM-DOK-3.7700.88.2021.MM.pdf (183,81KB)


PDFObwieszczenie o zmianie decyzji Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej -Góra Parkowa.pdf (55,77KB)


PDFObwieszczenie GM-DOK.3.7700.114.2021.pdf (238,65KB)


PDFObwieszczenie GM-DOK.3.7700.88.2021.MM.pdf (268,67KB)


PDFZawiadomienie RGŻ.6220.5.8.2021.pdf (131,72KB)


PDFInformacja w spr. dyskusji publicznej dot. projektu MPZP przy ul. Orężnej.pdf (57,50KB)


PDFOBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr ICP-2022 -budowa sieci gazowej w Gorzanowie z 11.04.2022r..pdf (63,86KB)