Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia, obwieszczenia i informacje 2023 r.

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji środowiskowej-Budowa farmy fotowoltaicznej dz nr 13 Kamienna.pdf (133,31KB)
PDFZaproszenie do konsultacji społecznych projektu Strategii ZIT POF na lata 2021-2027.pdf (90,15KB)PDFOgłoszenie konsultacje społeczne SZITPOF.pdf (81,31KB)

PDFObwieszczenie - Wójt Gminy Kłodzko - RMiZN.6220.9.4.1.2023 - BIP.pdf (1,01MB)
PDFZawiadomienie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-budowa farmy fotowoltaicznej w Gorzanowie.pdf (123,93KB)
PDFZawiadomienie w sprawie wydania postanowienia dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia-Przebudowa drogi powiatowej Młoty-Nowa Bystrzyca.pdf (147,45KB)
PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji środowiskowej - budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w Międzygórzu i Wilkanowie.pdf (137,41KB)
PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania ICP oświetlenie drogowe w Starym Waliszowie.pdf (55,22KB)
PDFObwieszczenie o podjęciu postepowania w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej w Idzikowie.pdf (158,56KB)
PDFObwieszczenie - zawiadomienie Wody Polskie - WR.ZUZ.4.4210.265.2023.AG.pdf (131,01KB)
PDFZawiadomienie o wydaniu decyzji ICP Stary Waliszów - MGOK.pdf (51,81KB)
PDFINFORMACJA o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały ws. zmiany uchwały nr LVII120123 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2023 r.pdf (876,54KB)
PDFZawiadomienie o zgromadzonym materiale ICP MGOK Stary Waliszów.pdf (64,39KB)
PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie Budowy mostu na potoku Pława w Pławnicy oraz decyzja.pdf (243,91KB)
PDFZawiadomienie ZZ PGW WP nr WR.ZUZ.4.4210.267.2023.AG.pdf (66,12KB)

PDFObwieszczenie o zawieszeniu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji srodowiskowej - Budowa farmy fotowoltaicznej Wilkanów dz. nr 248.pdf (159,69KB)
PDFObwieszczenie o zawieszeniu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji srodowiskowej - Budowa farmy fotowoltaicznej Wilkanów dz. nr 494.pdf (161,63KB)
PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania ICP TAURON EKOENERGIA Zacisze.pdf (53,71KB)
PDFObwieszenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję ICP Ponikwa.pdf (45,77KB)
PDFInformacja Burmistrza dot. dyskusji publicznej w dniu 09.11.2023 w spr. zmiany Studium.pdf (58,98KB)

PDFObwieszczenie o zawieszeniu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji srodowiskowej - Adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby małeh rzeźni rolniczej Stary Waliszów 45.pdf (155,31KB)
DOCRejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka.doc (450,50KB)
PDFObwieszczenie w sprawie wyłożenia projektu zmiany Studium do publicznego wglądu dot. obszaru w Spalonej.pdf (106,36KB)

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji ICP Tauron Wyszki.pdf (38,17KB)
PDFPlan polowań zbiorowych Koła łowieckiego SARENKA w sezonie 2023-2024.pdf (58,39KB)
PDFOBWIESZCZENIE w sprawie wydania postanowienia o zawieszeniu postepowania wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia - Budowa instalacji fotowoltaicznej w Wilkanowie.pdf (166,96KB)
PDFOBWIESZCZENIE w sprawie wydania postanowienia o zawieszeniu postepowania wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia - Budowa instalacji fotowoltaicznej w Idzikowie.pdf (159,09KB)
PDFKalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2023-2024 Koło Łowieckie GŁUSZEC.pdf (87,41KB)
PDFKalendarz polowań zbiorowych Koła łowieckiego KOLIBA w sezonie 2023-2024.pdf (138,11KB)
PDFZawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia - Budowa mostu na potoku Pławna w Pławnicy.pdf (130,78KB)
PDFZawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia - Budowa osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących w Wilkanowie.pdf (133,45KB)
PDFZawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia - Budowa farmy fotowoltaicznej w Gorzanowie.pdf (132,91KB)
PDFTerminarz polowań zbiorowych Koło Łowieckie JELEŃ na sezon 2023-2024.pdf (128,31KB)
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji środowiskowej dla Przebudowyciągu pieszo-jezdnego w leśnictwach Śnieznik i Szklary na terenie Nadleśnictwa Międzylesie.pdf (120,54KB)
PDFKalendarz polowań zbiorowych na sezon 2023-2024 Koło Łowieckie MUFLON.pdf (114,29KB)
PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania ICP MGOK Stary Waliszów.pdf (60,75KB)
PDFPlan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego LIS w Bystrzycy Kłodzkiej w sezonie 2023-2024.pdf (172,51KB)
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji ICP w Ponikwie.pdf (45,25KB)
PDFTerminarz polowań zbiorowych Koło Łowieckie JELEŃ na sezon 2023-2024.pdf (128,31KB)
PDFUchwała Lidera o powołaniu Rady ZIT POF.pdf (771,63KB)

PDFPlan polowań zbiorowych w sezonie 2023-2024 na obwodach łowieckich 352 i 354 Koło Łowieckie ST. HUBERTUS.pdf (116,26KB)
PDFZAWIADOMIENIE WR.ZUZ.4.4210.211.2023.WB.pdf (90,69KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza z dn. 14.09.2023.pdf (374,09KB)
PDFobwieszczenie o wydaniu decyzji ICP P4 Wilkanów.pdf (45,09KB)
PDFObwieszczenie w spr. odmowy wszczęcia postępowania ICP_zjazd z dr. powiatowej.pdf (52,49KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kł. z dn. 24.08.2023 r.pdf (188,08KB)
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania ICP Tauron Wyszki.pdf (49,28KB)
PDFobwieszczenie o wydaniu decyzji ICP nr 4 2023 Tauron.pdf (42,07KB)
PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Budowa do 5 farm fotowoltaicznych na działce nr 27 w Wilkanowie.pdf (114,44KB)
PDFInformacja dot. dyskusji publicznej w spr. wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu.pdf (56,80KB)

PDFZAWIADOMIENIE WODY POLSKIE WR.ZUZ.4.4210.178.2023.PŁ.pdf (113,35KB)
PDFobwieszczenie o wydaniu decyzji ICP nr 3.2023 - budowa stacji bazowej sieci PLAY Stary Waliszów.pdf (48,52KB)

PDFZawiadomienie RDOŚ o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia-Adaptacja budynku gospodarczego we wsi Stary Waliszów 45.pdf (113,98KB)
PDFZawiadomienie ZZ PGW WP nr WR.ZUZ.4.4210.163.2023.PŁ.pdf (64,34KB)

PDFNabór na przedstawicieli organizacji pozarządowych na czlonków Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf (410,67KB)

PDFAktualizacja programu ochrony powietrza przyjętego uchwałą Nr XXI.505.20 z dnia 16 lipca 2020 r.pdf (497,58KB)

PDFOBWIESZCZENIE W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: polegającego na: „Budowie trzydziestu sześciu budynków jednorodzinnych z drogą wewnętrzną dojazdową wraz infrastrukturą techniczną", w miejscowości Nowa Łomnica, (803,25KB)
 

PDFObwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wyłożeniu do wglądu projektu miejscowego planu zagospdorowoania przestrzennego dla części miasta Bystrzyca Kł. wraz z prognozą oddziaływania.pdf (117,66KB)
 

PDFZawiadomienie ZZ PGW WP nr WR.ZUZ.4.4210.151.2023.TD.pdf (66,20KB)
 

PDFobwieszczenie o wszczęciu postępowania ICP Tauron linia napowietrzna w Pławnicy.pdf (42,33KB)
 

PDFObwieszczenie w spr. wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego stacji bazowej telefonii komórkowej w Wilkanowie.pdf (43,94KB)
 

PDFInformacja dot. dyskusji publicznej_link.pdf (51,79KB)
 

PDFZawiadomienie ZZ PGW WP nr WR.ZUZ.4.4210.136.2023.MM.pdf (75,25KB)
 

PDFOgloszenie-o-naborze-RADA ZIT POF.pdf (131,84KB)PDFZasady naboru do RADY ZIT POF.pdf (117,54KB)PDFformularz_zgloszeniowy RADA ZIT POF.pdf (243,29KB)
PDFZAWIADOMIENIE WODY POLSKIE WR.ZUZ.4.4210.151.2023.MM.pdf (111,12KB)
PDFZAWIADOMIENIE WODY POLSKIE WR.ZUZ.4.4210.115.2023.MM.pdf (120,98KB)
PDFZAWIADOMIENIE WODY POLSKIE WR.ZPU.4.4217.8.2022.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MW.pdf (1,02MB)
PDFObwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia - Budowa farmy fotowoltaicznej w Idzikowie.pdf (147,49KB)
PDFOBWIESZCZENIE RMiZN.6220.9.1.1.2023.pdf (82,65KB)
PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzj środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Budowa budynku condohotelu wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Biała Woda na działce nr 114.pdf (115,06KB)
PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzj środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Budowa budynku condohotelu wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Biała Woda na działce nr 114.pdf (115,06KB)
PDFDECYZJA nr RGŻ.1.2023 Budowa budynku condohotelu wraz z zagospodarowaniem terenu budową zjazdów drogowych oraz wykonaniem miejsc postojowych w miejscowości Biała Woda na działce nr 114.pdf (6,57MB)
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia-Budowa farmy fotowoltaicznej Wilkanów na działce 494.pdf (138,16KB)
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia-Budowa farmy fotowoltaicznej Wilkanów na działce 248.pdf (140,19KB)
PDFobwieszczenie w spr. wszczęcia postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PLAY w St. Waliszowie 75.2.pdf (46,46KB)

PDFObwieszczenie Burmistrza B-cy Kł z dn. 13.06.2023.pdf (97,52KB)
 

PDFOBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI ICP 2.2023.pdf (43,08KB)
 

PDFObwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.2023.JT.pdf (368,32KB)
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia-Adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby realizacji małej rzeźni rolniczej na gosp.pdf (118,81KB)
DOCAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2022 na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka.doc (79,00KB)
PDFObwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Budowa do 30 farm fotowoltaicznych Wilkanów.pdf (115,87KB)
PDFZAWIADOMIENIE WR.ZUZ.4.4210.99.2023.MM WODY POLSKIE.pdf (93,57KB)
PDFZAWIADOMIENIE WR.ZUZ.4.4210.47.2023.MM WODY POLSKIE.pdf (129,50KB)
PDFZAWIADOMIENIE WR.ZUZ.4.4210.118.2023.WB WODY POLSKIE.pdf (1,19MB)
PDFZarządzenie wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.pdf (1,31MB)

PDFW DNIU 27 MAJA 2023 R URZĄD MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA BĘDZIE CZYNNY DO GODZINY 12.00.pdf (108,06KB)
PDFZawiadomienie ZZ PGW WP nr WR.ZUZ.4.4210.84.2023.WB.pdf (79,22KB)

PDFPostanowienie dot. zawieszenia wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Budowa dwudziestu dwóch budynków jednororodzinnych w Długopolu Dolnym.pdf (181,32KB)
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Budowa instalacji fotowoltaicznej w Wilkanowie.pdf (149,39KB)
PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Budowa do 7 farm fotowoltaicznych obręb Zabłocie oraz Decyzja RGŻ.6220.14.6.2022.pdf (1,24MB)
PDFOBWIESZCZENIE DOW-G.I.7422.96.2023.JB dotyczące koncesji na wydobywanie marmuru ze złoża Romanowi-Waliszów Południe.pdf (169,42KB)
PDFObwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7840.2.7.2023.JT.pdf (1,01MB)

PDFZAWIADOMIENIE WODY POLSKIE WR.ZUZ.4.4210.102.2023.PŁ.pdf (174,47KB)
PDFZAWIADOMIENIE WODY POLSKIE WR.ZUZ.4.4210.73.2023.KK.pdf (249,21KB)
PDFobwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji nr ICP 9.2022.pdf (51,31KB)

PDFObwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.23.2023.JT.pdf (210,74KB)


PDFINFORMACJA O SPRZEDAŻY WĘGLA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH - 04.2023 (363,83KB)

PDFObwieszczenie w sprawie wszczęcia post. o ustalenie lokalizacji ICP - oświetlenie drogowe w Wilkanowie.pdf (42,62KB)

PDFObwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego DOW-G.I.7422.96.2023JB dot. decyzji udzielająca koncesji na wydobywanie marmuru (74,32KB)PDFobwieszczenie o wydaniu decyzji nr ICP 1 2023 przebudowa z rozbudową SP w Pławnicy.pdf (45,56KB)

PDFObwieszczenie Wojewody Dolnoślądkiego w dnia 16 marca 2023 r IF-AB.7840.2.7.2023.JT.pdf (1,20MB)

DOCAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021.doc (55,00KB)
PDFObwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego DOW-G.I.7422.13.2023.JB.pdf (378,50KB)


PDFObwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego DOW-G.I.7422.96.2022.JB.pdf (409,25KB)


PDFZawiadomienie ZZ PGW WP nr WR.ZUZ.4.4210.331.2022.TD.pdf (60,80KB)PDFobwieszczenie Inwestycja celu publicznego - rozbudowa SP w Pławnicy.pdf (47,78KB)

PDFobwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Bystrzyca Kł.pdf (498,23KB)

PDFobwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprstowaniu Decyzji ICP 7 2022 dot. drogi wewnętrznej w Wilkanowie.pdf (72,33KB)
 

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie Zarz. Zlewni w Nysie z dn. 25.01.2023 2.pdf (67,29KB)
 

DOCRejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka.doc (436,50KB)


PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie nr WR.ZUZ.4.4210.308.2022.KK z 13.01.2023.pdf (67,82KB)

PDFObwieszczenie Burmistrza w spr. wyłożenia projektu MPZP w Spalonej do publiczneg wglądu.pdf (99,71KB)
 


PDFObwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospdorowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kł.pdf (170,34KB)


PDFobwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP cz. obr. Spalona.pdf (84,34KB)

PDFObwieszczenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dn. 20.12.2022.pdf (63,31KB)
 PDFobwieszczenie - wydanie decyzji ICP nr 9.2022 - rozbudowa odcinków kanalizacji i sieci wodociągowej w Długopolu Dolnym.pdf (42,96KB)

PDFzaproszenie na VI spotkanie ZLW w obszarze Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika_.pdf (191,06KB)
 


PDFobwieszczenie o wydanej decyzji ICP 8 2022 bud. oświetlenia drogowego w Marianówce.pdf (47,19KB)DOCRejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka.doc (575,50KB)

PDFObwieszczenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dn. 04.11.2022.pdf (112,64KB)
PDFobwieszczenie o wydaniu decyzji ICP 72022 - przebudowa i budowa drogi w Wilkanowie.pdf (59,23KB)

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego_Oświetlenie Marianówka.pdf (51,70KB)

PDFobwieszczenie o wszczęciu postępowania ICP dot. rozbudowy odcinków kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Długopolu - Zdrój.pdf (45,38KB)
 


PDFObwieszczenie Burmistrza o przystąpieniu do zmiany Studium.pdf (281,54KB)

PDFObwieszczenie Ministra Infrastruktury z dn. 30.09.2022.pdf (73,13KB)
 

PDFObwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dn. 29.09.2022.pdf (130,89KB)
PDFObwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dn. 29.09.2022 w spr. przekazania do zaopiniowania Dodatku do proj. robót geolog.pdf (62,30KB)
 


PDFObwieszczenie Burmistrza w spr. wyłożenia do publicznego wglądu projektu MPZP Lądowisko.pdf (244,65KB)


PDFobwieszczenie o wszczęciu postępowania ICP przebudowa oraz budowa drogi wewn. w Wilkanowie.pdf (46,35KB)

PDFinformacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy - fotowoltaika do 5MW w Starej Bystrzycy.pdf (510,59KB)
 

PDFobwieszczenie o wydaniu dec. ICP 6 2022 - budowa sieci gazowej w Gorzanowie.pdf (48,74KB)

PDFObwieszczenie nr GM.DOK_3.7700.114.2021 ld.k. 380206 z dn 19.08.2022.pdf (88,67KB)
 PDFobwieszczenie o wydaniu decyzji ICP nr 5 2022 - budowa stacji bazowej sieci tel. kom. PLAY w Starej Bystrzycy.pdf (48,90KB)

PDFInformacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji - budwa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15MW Pławnica dz. nr 274,4.pdf (577,17KB)
 

PDFobwieszczenie o wydaniu decyzji ICP 4 2022 dot. przebudowy pomieszczeń strychowych w SP w Pławnicy.pdf (46,51KB)
 


PDFobwieszczenie o wydaniu decyzji ICP nr 32022 - WOK Wilkanów - kotłownia.pdf (49,79KB)

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania ICP budowa sieci gazowej w Gorzanowie.pdf (58,20KB)
PDFzawiadomienie przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przesięwzięcia pn. przebudowa drogi powiatowej nr 3285D Młoty-Nowa Bystrzyca.pdf (291,23KB)


PDFzawiadomienie przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przesięwzięcia pn. wydobywanie kopaliny ze złoża romanowo-waliszów południe skał dolomitowych.pdf (259,32KB)


PDFInformacja RDOŚ - Przedłużenie terminu w postępowaniu o decyzję środowiskową - Tessa.pdf (270,02KB)


PDFObwieszczenie i decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2,2MW na dz. 1036 Nowy Waliszów.pdf (689,17KB)


PDFObwieszczenie w sprawie wszczęcia post. o ustalenie lokalizacji ICP - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY w Starej Bystrzycy.pdf (46,07KB)


PDFObwieszczenie w sprawie wszczęcia post. o ustalenie lokalizacji ICP - rozbudowa i nadbudowa kotłowni w budynku WOK w Wilkanowie.pdf (49,01KB)


PDFObwieszczenie w sprawie wszczęcia post. o ustalenie lokalizacji ICP - przebudowa pomieszczeń na poddaszu bud. głównego Szkoły Podstawowej w Pławnicy.pdf (46,34KB)


PDFObwieszczenie RDOŚ -Rozbudowa drogi powiatowej nr 3276D Poniatów-Poręba-Długopole Zdrój.pdf (110,42KB)
PDFZaproszenie Z-cy Reg. Dyr. Ochr. Środowiska we Wrocławiu na V spotkanie ZLW Natura 2000 Góry Bialskei i Grupa Śnieżnika.pdf (199,41KB)


PDFObwieszczenie nr GM.DOK-3.7700.114.2021 ld.k. 380206.pdf (68,43KB)


PDFObwieszczenie nr GM.DOK_3.7700.88.2021.MM ld.k. 395819.pdf (72,91KB)


PDFInformacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji - budowa Elektrowni Słonecznej w Starej Łomnicy na cz. dz. nr 855.pdf (634,27KB)PDFObwieszczenie nr GM.DOK_3.7700.114.2021 ld.k. 380206.pdf (128,13KB)


PDFInformacja o wszczęciu postępowania Nr GM.DOK_3.7700.114.2021 ld.k. 380206.pdf (48,31KB)


PDFObwieszczenie Burmistrza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospod. przestrzenn. dla obr. Zabłocie w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (260,99KB)


PDFObwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenn. dla cz. obr. Spalona.pdf (236,17KB)PDFzawiadomienie WODY POLSKIE WR.ZUZ.4.4210.29.2022.WB.pdf (72,68KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. budowy elektrowni fotowoltaicznej.pdf (70,89KB)


PDFZawiadomienie - Wody Polskie.pdf (246,12KB)PDFZAWIADOMIENIE WODY POLSKIE WR.ZUZ.4.4210.323.2021.WB.pdf (121,76KB)


PDFZAWIADOMIENIE WODY POLSKIE WR.ZUZ.4.4210.324.2021.WB.pdf (120,33KB)


PDFObwieszczenie w sprawie wszczęcia poist. o ustalenie lokalizacji icp-budowa sieci gazowej w Gorzanowie.pdf (63,08KB)


PDFObwieszczenie w sprawie oceny oddziaływania na obszar 2000 z dnia 28.04.2022.pdf (122,82KB)


PDFObwieszczenie dot. realizacji zadania Ochrona przeciwpowodziowa doliny Nysy Kłodzkiej.pdf (269,83KB)


PDFInformacja dot. dyskusji publicznej online.pdf (62,50KB)


PDFObwieszenie Starosty Kłodzkiego w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY.pdf (1,58MB)


PDFZAWIADOMIENIE WODY POLSKIE WR.ZUZ.4.4210.22.2022.MM.pdf.pdf (272,12KB)


PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.pdf (58,57KB)


PDFObwieszczenie o zmianie decyzji ICP-10-2010 - Góra Parkowa.pdf (61,81KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf (441,83KB)


PDFInformacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji-budowa elektrowni słonecznej w Starej Bystrzycy na cz. dz. 31.pdf (839,02KB)


PDFObwieszczenie Burmistrza z dn. 21.03.2022.pdf (249,68KB)


PDFInformacja o wszczęciu postępowania GM-DOK-3.7700.88.2021.MM.pdf (183,81KB)


PDFObwieszczenie o zmianie decyzji Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej -Góra Parkowa.pdf (55,77KB)


PDFObwieszczenie GM-DOK.3.7700.114.2021.pdf (238,65KB)


PDFObwieszczenie GM-DOK.3.7700.88.2021.MM.pdf (268,67KB)PDFInformacja w spr. dyskusji publicznej dot. projektu MPZP przy ul. Orężnej.pdf (57,50KB)


PDFOBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr ICP-2022 -budowa sieci gazowej w Gorzanowie z 11.04.2022r..pdf (63,86KB)

PDFOBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI ICP 2.2023.pdf (43,08KB)