Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akty prawa miejscowego

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LI/420/2021
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 2021-12-29
- tytuł aktu: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2022 rok

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 1582
- Data ogłoszenia: 24 marca 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=1582

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LIII/433/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 2022-01-26
- tytuł aktu: w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 625
- Data ogłoszenia: 4 lutego 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=625

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LIII/434/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 2022-01-26
- tytuł aktu: w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 626
- Data ogłoszenia: 4 lutego 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=626

 

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LIV/439/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 2022-02-25
- tytuł aktu: w sprawie zmiany uchwały LIII/433/2022 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 1401
- Data ogłoszenia: 15 marca 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=1401

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LVI/452/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 2022-03-25
- tytuł aktu: w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Międzygórze.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 2017
- Data ogłoszenia: 13 kwietnia 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=2017

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LVI/453/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 2022-03-25
- tytuł aktu: w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Bystrzyca Kłodzka.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 2018
- Data ogłoszenia: 13 kwietnia 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=2018

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LVI/454/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 2022-03-25
- tytuł aktu: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka w 2022 roku.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 2019
- Data ogłoszenia: 13 kwietnia 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=2019

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LVI/456/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 2022-03-25
- tytuł aktu: w sprawie zakresu pomocy rzeczowej i finansowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 2020
- Data ogłoszenia: 13 kwietnia 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=2020

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LVIII/460/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 29.04.2022
- tytuł aktu: w sprawie nadania nazwy skweru w mieście Bystrzyca Kłodzka.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 2555
- Data ogłoszenia: 6 maja 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=2555

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LVIII/462/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 29.04.2022
- tytuł aktu: w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części obrębu Nowy Waliszów, gmina Bystrzyca Kłodzka.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 2557
- Data ogłoszenia: 6 maja 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=2557

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LVIII/461/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 29.04.2022
- tytuł aktu: w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Bystrzyca Kłodzka.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 2556
- Data ogłoszenia: 6 maja 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=2556

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LIX/470/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 2022-05-27
- tytuł aktu: w sprawie organizowania gminnych przewozów pasażerskich.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 3045
- Data ogłoszenia: 6 czerwca 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=3045

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LIX/472/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 2022-05-27
- tytuł aktu: w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bystrzyca Kłodzka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 3046
- Data ogłoszenia: 6 czerwca 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=3046

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LIX/473/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 2022-05-27
- tytuł aktu: w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizatorem jest Gmina Bystrzyca Kłodzka.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 3047
- Data ogłoszenia: 6 czerwca 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=3047

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LIX/474/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 2022-05-27
- tytuł aktu: w sprawie ustalenia cen biletów w publicznym transporcie zbiorowym.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 3048
- Data ogłoszenia: 6 czerwca 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=3048

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LIX/475/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 2022-05-27
- tytuł aktu: w sprawie określenia sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 3049
- Data ogłoszenia: 6 czerwca 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=3049

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXII/492/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 2022-06-28
- tytuł aktu: w sprawie zmiany statutu Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 3632
- Data ogłoszenia: 12 lipca 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=3632

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXII/494/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 2022-06-28
- tytuł aktu: w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Stara Bystrzyca.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 3633
- Data ogłoszenia: 12 lipca 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=3633

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXII/495/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 2022-06-28
- tytuł aktu: w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Gorzanów.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 3634
- Data ogłoszenia: 12 lipca 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=3634

 

- rodzaj aktu:

 

Uchwała

- numer aktu: LXIII/499/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 07.07.2022
- tytuł aktu: o zmianie uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizatorem jest Gmina Bystrzyca Kłodzka.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 3802
- Data ogłoszenia: 20 lipca 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=3802

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXIV/508/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 2022-08-26
- tytuł aktu: o zmianie uchwały nr LV/491/18 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 4328
- Data ogłoszenia: 13 września 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=4328

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXIV/509/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 2022-08-26
- tytuł aktu: w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bystrzyca Kłodzka w roku szkolnym 2022/2023.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 4329
- Data ogłoszenia: 13 września 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=4329

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXIV/510/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 2022-08-26
- tytuł aktu: w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Bystrzyca Kłodzka w rejonie ulicy Orężnej.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 4378
- Data ogłoszenia: 14 września 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=4378

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXIV/511/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 2022-08-26
- tytuł aktu: w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 4330
- Data ogłoszenia: 13 września 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=4330

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXIV/515/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 2022-08-26
- tytuł aktu: w sprawie zmiany uchwały nr LIX/472/2022 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bystrzyca Kłodzka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 4331
- Data ogłoszenia: 13 września 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=4331

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXV/529/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 2022-09-30
- tytuł aktu: w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Długopole-Zdrój.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 4958
- Data ogłoszenia: 14 października 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=4958

 

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 5522
- Data ogłoszenia: 16 listopada 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=5522
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXVIII/534/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 2022-10-28
- tytuł aktu: w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka.

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXVIII/541/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 2022-10-28
- tytuł aktu: w sprawie zmiany uchwały nr XIX/175/2020 w sprawie regulaminu korzystania z wieży widokowej na Jagodnej.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 5523
- Data ogłoszenia: 16 listopada 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=5523

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXVIII/542/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 2022-10-28
- tytuł aktu: w sprawie zmiany uchwały nr XXI/181/2020 w sprawie regulaminu korzystania z Parku Zdrojowego w Długopolu-Zdroju.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 5524
- Data ogłoszenia: 16 listopada 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=5524

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXVIII/543/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 2022-10-28
- tytuł aktu: w sprawie zmiany uchwały nr XL/339/2021 w sprawie regulaminu korzystania z Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Waliszowie.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 5525
- Data ogłoszenia: 16 listopada 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=5525

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXVIII/544/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 2022-10-28
- tytuł aktu: w sprawie regulaminu korzystania ze skwerów miejskich.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 5526
- Data ogłoszenia: 16 listopada 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=5526

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXIX/548/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 25.11.2022
- tytuł aktu: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 6078
- Data ogłoszenia: 8 grudnia 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=6078

 

- rodzaj aktu:

 

Uchwała

- numer aktu: LXIX/549/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 25.11.2022
- tytuł aktu: w sprawie opłaty miejscowej w roku 2023.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 6079
- Data ogłoszenia: 8 grudnia 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=6079

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXIX/550/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 25.11.2022
- tytuł aktu: w sprawie opłaty uzdrowiskowej na rok 2023.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 6080
- Data ogłoszenia: 8 grudnia 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=6080

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXIX/551/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 25.11.2022
- tytuł aktu: w sprawie opłaty targowej na 2023 r.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 6081
- Data ogłoszenia: 8 grudnia 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=6081

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXIX/552/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 25.11.2022
- tytuł aktu: o zmianie uchwały Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 6082
- Data ogłoszenia: 8 grudnia 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=6082

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXIX/553/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 25.11.2022
- tytuł aktu: w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 6306
- Data ogłoszenia: 14 grudnia 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=6306

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXIX/554/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 25.11.2022
- tytuł aktu: w sprawie Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Bystrzycy Kłodzkiej.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 6307
- Data ogłoszenia: 14 grudnia 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=6307

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXIX/555/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 25.11.2022
- tytuł aktu: w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Bystrzycy Kłodzkiej.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 6308
- Data ogłoszenia: 14 grudnia 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=6308

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXIX/556/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 25.11.2022
- tytuł aktu: w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 6083
- Data ogłoszenia: 8 grudnia 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=6083

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXIX/558/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 25.11.2022
- tytuł aktu: w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/289/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 6084
- Data ogłoszenia: 8 grudnia 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=6084

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXIX/559/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 25.11.2022
- tytuł aktu: w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/412/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 6085
- Data ogłoszenia: 8 grudnia 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=6085

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXX/563/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 13.12.2022
- tytuł aktu: w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 6424
- Data ogłoszenia: 16 grudnia 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=6424

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXX/564/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 13.12.2022
- tytuł aktu: w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 6425
- Data ogłoszenia: 16 grudnia 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=6425

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXX/565/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 13.12.2022
- tytuł aktu: w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 6426
- Data ogłoszenia: 16 grudnia 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=6426

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXXI/568/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 19.12.2022
- tytuł aktu: w sprawie zmiany uchwały nr LXIX/548/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 6571
- Data ogłoszenia: 22 grudnia 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=6571

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXXI/570/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 20.12.2022
- tytuł aktu: w sprawie zmiany uchwały nr LXIX/554/2022 w sprawie Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Bystrzycy Kłodzkiej.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 6631
- Data ogłoszenia: 27 grudnia 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=6631

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXXI/571/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 20.12.2022
- tytuł aktu: w sprawie zmiany uchwały nr LXIX/555/2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Bystrzycy Kłodzkiej.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 6632
- Data ogłoszenia: 27 grudnia 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=6632

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXXII/574/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 30.12.2022
- tytuł aktu: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2023 rok.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2023
- Pozycja: 1387
- Data ogłoszenia: 23 lutego 2023
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=1387

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXXII/577/2022
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 30.12.2022
- tytuł aktu: w sprawie powierzenia spółce komunalnej ,,Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Bystrzyca Kłodzka

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2023
- Pozycja: 166
- Data ogłoszenia: 9 stycznia 2023
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=166
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXXIV/583/2023
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 31.01.2023
- tytuł aktu: o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bystrzyca Kłodzka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2023
- Pozycja: 1082
- Data ogłoszenia: 14 lutego 2023
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=1082

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXXIV/584/2023
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 31.01.2023
- tytuł aktu: o zmianie uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizatorem jest Gmina Bystrzyca Kłodzka.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2023
- Pozycja: 1083
- Data ogłoszenia: 14 lutego 2023
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=1083

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXXIV/585/2023
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 31.01.2023
- tytuł aktu: w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2023
- Pozycja: 1084
- Data ogłoszenia: 14 lutego 2023
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=1084

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXXIV/587/2023
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 31.01.2023
- tytuł aktu: w sprawie zmiany uchwały nr LXIII/566/18 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2023
- Pozycja: 1085
- Data ogłoszenia: 14 lutego 2023
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=1085

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXXIV/588/2023
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 31.01.2023
- tytuł aktu: w sprawie świadczeń z pomocy społecznej.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2023
- Pozycja: 1086
- Data ogłoszenia: 14 lutego 2023
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=1086

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXXVI/593/2023
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 24.02.2023
- tytuł aktu: w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Stara Bystrzyca.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2023
- Pozycja: 1775
- Data ogłoszenia: 13 marca 2023
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=1775

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXXVI/594/2023
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 24.02.2023
- tytuł aktu: w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2023
- Pozycja: 1776
- Data ogłoszenia: 13 marca 2023
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=1776

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXXVI/595/2023
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 24.02.2023
- tytuł aktu: w sprawie regulaminu korzystania z tras rowerowych typu singletrack.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2023
- Pozycja: 1777
- Data ogłoszenia: 13 marca 2023
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=1777

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXXVI/596/2023
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 24.02.2023
- tytuł aktu: w sprawie regulaminu korzystania ze stadionu sportowego przy ul. Mickiewicza 14 w Bystrzycy Kłodzkiej.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2023
- Pozycja: 1778
- Data ogłoszenia: 13 marca 2023
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=1778

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXXVII/609/2023
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 31.03.2023
- tytuł aktu: o zmianie uchwały nr XIX/170/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2023
- Pozycja: 2527
- Data ogłoszenia: 17 kwietnia 2023
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=2527

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXXVII/610/2023
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 31.03.2023
- tytuł aktu: w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2023
- Pozycja: 2528
- Data ogłoszenia: 17 kwietnia 2023
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=2528

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXXVII/611/2023
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 31.03.2023
- tytuł aktu: o zmianie uchwały nr LXX/564/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2023
- Pozycja: 2529
- Data ogłoszenia: 17 kwietnia 2023
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=2529

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXXVII/614/2023
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 31.03.2023
- tytuł aktu: w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Spalona, gmina Bystrzyca Kłodzka.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2023
- Pozycja: 2530
- Data ogłoszenia: 17 kwietnia 2023
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=2530

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXXVII/615/2023
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 31.03.2023
- tytuł aktu: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka w 2023 roku.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2023
- Pozycja: 2531
- Data ogłoszenia: 17 kwietnia 2023
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=2531

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXXVII/616/2023
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 31.03.2023
- tytuł aktu: w sprawie nadania nazwy ulicy we wsiach Gorzanów, Stara Łomnica i Wójtowice.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2023
- Pozycja: 2532
- Data ogłoszenia: 17 kwietnia 2023
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=2532

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXXVIII/618/2023
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 17.04.2023
- tytuł aktu: o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2023
- Pozycja: 2662
- Data ogłoszenia: 24 kwietnia 2023
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=2662