Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
136191120000000000
Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
50437262947211126981393228565828982578494939510677
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000000032271
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 19553
 2. Nabór na stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 4224
 3. Ogłoszenie o naborze na stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 3901
 4. NIeruchomości komunalne - ogłoszenia o przetargach
  Wyświetleń: 3467
 5. Zarządzenia 2022 r.
  Wyświetleń: 2286
 6. Informacje Teleadresowe
  Wyświetleń: 2187
 7. Obwieszczenia i wykazy nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, najmu
  Wyświetleń: 2174
 8. Obwieszczenia i wykazy nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 2116
 9. Wydziały
  Wyświetleń: 2056
 10. KOMUNIKATY
  Wyświetleń: 2017
 11. Ogłoszenia, obwieszczenia i informacje
  Wyświetleń: 2008
 12. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 1853
 13. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 1830
 14. Wyniki naborów na stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 1711
 15. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1557
 16. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1297
 17. Sesje
  Wyświetleń: 1243
 18. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 1206
 19. Burmistrz
  Wyświetleń: 1181
 20. Nieruchomości komunalne -wyniki przetargów i negocjacji
  Wyświetleń: 1089
 21. Uchwały Rady Miejskiej 2022
  Wyświetleń: 1080
 22. Posiedzenia komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1050
 23. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 862
 24. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta i Gminy i jednostek organizacyjnych za 2021 roku
  Wyświetleń: 851
 25. Wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 844
 26. Ogłoszenia o negocjacjach
  Wyświetleń: 829
 27. Oświadczenia majątkowe za 2021 rok
  Wyświetleń: 821
 28. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 816
 29. Plany zamówień publicznych
  Wyświetleń: 784
 30. Nabór na kierowników i dyrektorów jednostek podległych gminie
  Wyświetleń: 780
 31. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 739
 32. Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 729
 33. Projekty miejscowych planów zagospodarowania do wglądu
  Wyświetleń: 659
 34. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w trybie rozpoznania rynku na świadczenie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze uzyteczności publicznej na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka.
  Wyświetleń: 615
 35. Druki i wnioski - Urbanistyka i Planowanie
  Wyświetleń: 610
 36. Jednostki podległe
  Wyświetleń: 600
 37. Wykaz sołtysów
  Wyświetleń: 596
 38. Wykazy i obwieszczenia lokali przeznaczonych do najmu/dzierżawy
  Wyświetleń: 569
 39. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 568
 40. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
  Wyświetleń: 553
 41. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2022
  Wyświetleń: 550
 42. Druki i wnioski - Wydział Finansowo-Budżetowy
  Wyświetleń: 523
 43. Tryby załatwiania spraw
  Wyświetleń: 521
 44. Statut Gminy
  Wyświetleń: 515
 45. Edukacja Aktualności
  Wyświetleń: 512
 46. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 505
 47. Oświadczenia majątkowe Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 497
 48. Plan zamówień publicznych 2022
  Wyświetleń: 483
 49. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. dróg gminnych
  Wyświetleń: 475
 50. Statut urzędu
  Wyświetleń: 464
 51. Procedury
  Wyświetleń: 457
 52. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 429
 53. Zapytania o cenę
  Wyświetleń: 421
 54. WYKAZ PETYCJI RADY MIEJSKIEJ
  Wyświetleń: 420
 55. Zbiorcze zestawienie petycji
  Wyświetleń: 419
 56. Skarbnik
  Wyświetleń: 414
 57. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 413
 58. Skład komisji
  Wyświetleń: 412
 59. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 409
 60. Komisja Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 394
 61. Ogłoszenia o przetargach
  Wyświetleń: 387
 62. ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI - SYGNALIŚCI
  Wyświetleń: 381
 63. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 373
 64. Szkoły i przedszkola
  Wyświetleń: 365
 65. Zarządzenia 2021 r.
  Wyświetleń: 354
 66. Druki i wnioski - Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 352
 67. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2021
  Wyświetleń: 345
 68. Ulgi podatkowe
  Wyświetleń: 344
 69. Druki i wnioski - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 340
 70. Druki i wnioski - Wydział Inwestycji, Rozwoju i Przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 338
 71. Uchwały Rady Miejskiej 2021
  Wyświetleń: 338
 72. Sprawozdania - finansowe
  Wyświetleń: 337
 73. Sprawozdania-budżetowe
  Wyświetleń: 337
 74. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 335
 75. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 331
 76. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 326
 77. Plan pracy Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 325
 78. Prowadzone rejestry i ewidencje w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 325
 79. Projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do wglądu
  Wyświetleń: 320
 80. Oświadczenia majątkowe Rady Miejskiej 2021
  Wyświetleń: 319
 81. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 318
 82. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
  Wyświetleń: 314
 83. Informacje o lobbingu
  Wyświetleń: 313
 84. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 310
 85. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko inspektora ds. wydatków w Wydziale Finansowo-Budżetowym
  Wyświetleń: 307
 86. PROGRAMY
  Wyświetleń: 303
 87. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 298
 88. Pozostałe informacje
  Wyświetleń: 297
 89. Zbiorcze zestawienie petycji
  Wyświetleń: 295
 90. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 294
 91. Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy
  Wyświetleń: 291
 92. Oświadczenia majątkowe za 2022 r.
  Wyświetleń: 290
 93. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 289
 94. Plany pracy Komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 289
 95. Druki i wnioski - Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 287
 96. 2022
  Wyświetleń: 286
 97. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 280
 98. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 275
 99. Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 274
 100. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 272
 101. Petycje 2022 r.
  Wyświetleń: 266
 102. Wnioski Komisji
  Wyświetleń: 255
 103. Strategia Rozwoju dla Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 254
 104. Telefony do pracowników urzędu
  Wyświetleń: 252
 105. Wybory uzupełniające
  Wyświetleń: 252
 106. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. wymiaru podatków w Wydziale Finansowo-Budżetowym
  Wyświetleń: 248
 107. RAPORT O STANIE GMINY
  Wyświetleń: 247
 108. Druki i wnioski- Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
  Wyświetleń: 242
 109. Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 roku
  Wyświetleń: 230
 110. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 222
 111. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko podinspektora ds. opłat za gospodarowanie odpadami w Wydziale Finansowo-Budżetowym
  Wyświetleń: 221
 112. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 272/5 (AM-1) o pow. 6,0171 ha, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej, obręb Niedźwiedna
  Wyświetleń: 220
 113. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko inspektora ds. przedsiębiorczości w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 219
 114. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta i Gminy i jednostek organizacyjnych złożone w 2020 roku
  Wyświetleń: 217
 115. Konkursy na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Warszawy w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 216
 116. Druki i wnioski - Sygnaliści
  Wyświetleń: 212
 117. Druki i wnioski - Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 209
 118. II Otwarty Konkurs ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2022 r.
  Wyświetleń: 207
 119. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Kierownika Biura Radców Prawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 206
 120. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 272/4 (AM 1) o pow. 3,5000 ha, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna.
  Wyświetleń: 203
 121. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko referenta ds. obsługi monitoringu gminnego w Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 200
 122. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 191
 123. Wyniki przetargów
  Wyświetleń: 191
 124. II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 2 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 14.
  Wyświetleń: 189
 125. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 189
 126. Nabór do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 187
 127. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Nowa Bystrzyca w granicach działki nr 280 (AM 2 ).
  Wyświetleń: 184
 128. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 184
 129. wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 179
 130. I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Spalona w granicach działki nr 57/2
  Wyświetleń: 178
 131. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. dróg gminnych
  Wyświetleń: 177
 132. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 174
 133. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko inspektora ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Urbanistyki i Planowania
  Wyświetleń: 173
 134. Ogłoszenia o przetargach
  Wyświetleń: 171
 135. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko podinspektora ds. obsługi kasowej w Wydziale Finansowo-Budżetowym
  Wyświetleń: 170
 136. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 170
 137. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Spalona w granicach działki nr 57/21 (AM 1 ).
  Wyświetleń: 169
 138. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Audytora wewnętrznego
  Wyświetleń: 169
 139. Wykaz nr 17/2022 z dnia 06 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działki nr 57/21 (AM 1) o pow. 0,4108ha drogą przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 168
 140. Plany zamówień publicznych 2021
  Wyświetleń: 167
 141. Zarządzenia 2023 r.
  Wyświetleń: 167
 142. Cyberbezpieczeństwo
  Wyświetleń: 166
 143. I przetarg ustny nieograniczony na przetarg nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej, obręb Stara Bystrzyca w granicach działki nr 15/2 (AM-1)
  Wyświetleń: 165
 144. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 158
 145. wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 158
 146. Oświadczenia majątkowe Rady Miejskiej 2020
  Wyświetleń: 156
 147. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 155
 148. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko strażnika w Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 155
 149. Wykaz nr 4/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działki nr 57/21 (AM 1) o pow. 0,4108ha drogą przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek bezpośrednio przyległych do nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  Wyświetleń: 155
 150. I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 2 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 14.
  Wyświetleń: 153
 151. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. strażnika w Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 153
 152. I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położnej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 24 w granicach działki nr 963/2 (AM 7 ) o pow. 679m2.
  Wyświetleń: 152
 153. Informacja w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 t. poz. 1967 ze zm.)
  Wyświetleń: 151
 154. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Urbanistyki i Planowania w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 150
 155. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. dróg gminnych
  Wyświetleń: 150
 156. II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Nowa Bystrzyca w granicach działki nr 280 (AM 2 ).
  Wyświetleń: 149
 157. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko podinspektora ds. gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 146
 158. Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 roku
  Wyświetleń: 146
 159. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. dróg gminnych
  Wyświetleń: 140
 160. Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2022 r.
  Wyświetleń: 139
 161. Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 138
 162. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta i Gminy i jednostek organizacyjnych złożone w 2019 roku
  Wyświetleń: 137
 163. opinie RIO 2022 rok
  Wyświetleń: 136
 164. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. strażnika w Straży Miejskiej Gminy Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 135
 165. I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położnej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 24 w granicach działki nr 963/2 (AM-7) o pow. 679 m2.
  Wyświetleń: 134
 166. INFORMACJA o wyniku pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 272/5 (AM1) o pow.6,0171 ha położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.
  Wyświetleń: 134
 167. Procedury Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 130
 168. Wykaz nr 9 /2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Porębie nr 36 .
  Wyświetleń: 130
 169. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Nowy Waliszów w granicach działki nr 1051 (AM 2 ).
  Wyświetleń: 128
 170. INFORMACJA o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 15/2, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Stara Bystrzyca, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.
  Wyświetleń: 127
 171. Wykaz petycji 2022 r.
  Wyświetleń: 127
 172. Odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 24
  Wyświetleń: 125
 173. Wyniki konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkanowie
  Wyświetleń: 125
 174. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 124
 175. Pobierz programy
  Wyświetleń: 123
 176. Wykaz nr 3/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowym Waliszowie w granicach działki nr 1051 (AM 2) o pow. 0,82ha w drodze przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miejscowości Nowy Waliszów.
  Wyświetleń: 123
 177. Zatwierdzenie wyników postępowania na zapytanie ofertowe na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gmina Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 122
 178. Sprawozdania za IV kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 121
 179. Ograniczone rokowania po drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Nowa Bystrzyca w granicach działki nr 280 (AM-2 ).
  Wyświetleń: 119
 180. Otwarty Konkurs ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2023 r.
  Wyświetleń: 119
 181. INFORMACJĘ o wyniku pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 272/4 (AM 1) o pow. 3,5000ha, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.
  Wyświetleń: 117
 182. Wyniki konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 115
 183. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 115
 184. I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Długopolu-Zdroju przy ul. Leśnej 5
  Wyświetleń: 114
 185. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Inspektora ds. BHP i ppoż
  Wyświetleń: 114
 186. RAPORT O STANIE GMINY ZA 2021 ROK
  Wyświetleń: 113
 187. Wykaz nr 5/2022 z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży działki nr 272/4 (AM 1) o pow. 3,5000 ha, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna drogą przetargu ustnego ograniczonego do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
  Wyświetleń: 113
 188. Lista Podmiotów zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym do podmiotów spełniających kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w sprawie sprzedaż działki nr 272/5 (AM 1) o pow. 6,0171 ha, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna, wyznaczonego na dzień 09.11.2022 r.
  Wyświetleń: 111
 189. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta i Gminy i jednostek organizacyjnych złożone w 2017 roku
  Wyświetleń: 111
 190. Petycja Nr OR.152.1.2022 w sprawie regularnego odcinania dostaw prądu do gospodarstw domowych
  Wyświetleń: 108
 191. Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku
  Wyświetleń: 107
 192. Roczny Program Współracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 107
 193. Wykaz nr 28/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Leśnej 5 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 106
 194. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku
  Wyświetleń: 105
 195. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli działek sąsiadujących z działką ewid. nr 280 w Nowej Bystrzycy
  Wyświetleń: 104
 196. Pierwszy przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Długopolu-Zdroju przy ul. Zdrojowej 18.
  Wyświetleń: 103
 197. Ulgi podatkowe 2021
  Wyświetleń: 103
 198. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta i Gminy i jednostek organizacyjnych złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 102
 199. INFORMACJA o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 57/21, położonej w Spalonej, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.
  Wyświetleń: 101
 200. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 101
 201. I-szy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy działki nr 268 o pow. 1,07 ha, położonej na terenie wsi Idzików
  Wyświetleń: 100
 202. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Stara Bystrzyca w granicach działki nr 15/2 (AM 1 ).
  Wyświetleń: 99
 203. Ogłoszenie wyników II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszerze upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 98
 204. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023
  Wyświetleń: 98
 205. Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkanowie
  Wyświetleń: 97
 206. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. strażnika w Straży Miejskiej Gminy Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 96
 207. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Długopolu-Zdroju przy ulicy Zdrojowej 18
  Wyświetleń: 95
 208. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Długopolu-Zdroju przy ul. Leśnej 5
  Wyświetleń: 95
 209. Kontrole zewnętrzne urzędu
  Wyświetleń: 94
 210. Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego przez najemcę
  Wyświetleń: 94
 211. Sprawozdania za I kwartał 2022
  Wyświetleń: 92
 212. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli działek sąsiadujących z działką ewid. nr 57/21 tj. właścicieli działek ewid. nr 57/22, 149/152, 150/234 i 57/13 położonych w Spalonej, wyznaczonego na dzień 27.04.2022 r.
  Wyświetleń: 90
 213. Ogłoszenie o sprzedaży - samochód FORD TRANSIT FCC6 DKL 9U40
  Wyświetleń: 90
 214. Wykaz nr 2/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. w prawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Kościuszki 3 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 88
 215. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w granicach działki nr 1335/2 (AM 1 ).
  Wyświetleń: 87
 216. Procedury Wydział Inwestycji, Rozwoju i Przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 86
 217. wykaz nr 11/2022 z dnia 26.09.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 11 położonego przy Placu Wolności nr 13 w Bystrzycy Kłodzkiej;
  Wyświetleń: 86
 218. Wykaz nr 24/2022 w sprawie sprzedaży drogą przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 24 w granicach działki nr 963/2 (AM-7) o pow. 679m2
  Wyświetleń: 86
 219. Informacja o zaktualizowaniu podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci wg SIO na dzień 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 83
 220. Oświadczenia majątkowe Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 83
 221. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta i Gminy i jednostek organizacyjnych złożone w 2018 roku
  Wyświetleń: 82
 222. Lista podmiotów zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym do podmiotów spełniających kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w sprawie sprzedaż działki nr 272/4 (AM 1) o pow. 3,5000 ha, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna, wyznaczonego na dzień 29.06.2022 r.
  Wyświetleń: 81
 223. Wykaz nr 1/2022 dnia 12.01.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 9 położonego przy Placu Wolności nr 10 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 81
 224. Wykaz nr 16/2022 z dnia 06 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży działki nr 15/2 (AM-1) o pow. 589 m2, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Stara Bystrzyca drogą przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 81
 225. Wykaz nr 29/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 26A wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 81
 226. Oświadczenia majątkowe Rady Miejskiej 2019
  Wyświetleń: 80
 227. Wykaz nr 23/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Mostowicach w granicach działki nr 165/1 (AM 1) o pow. 188m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Mostowicach.
  Wyświetleń: 80
 228. Wykaz nr 8 /2022 z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Piaskowicach w granicach działki nr 101 (AM 2) o pow. 700m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, położonych w Piaskowicach objętych księgą wieczystą SW1K/00064202/1.
  Wyświetleń: 80
 229. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 280 położonej w Nowej Bystrzycy stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.
  Wyświetleń: 78
 230. Oświadczenia majątkowe Rady Miejskiej 2018
  Wyświetleń: 78
 231. Wykaz nr 3/2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Lasówce w granicach działki nr 29/4 (AM-1) o pow. 1492 m2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 78
 232. Oświadczenia majątkowe Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 77
 233. Projekt budżetu na rok 2023
  Wyświetleń: 76
 234. Wykaz nr 3/2022 dnia 20.01.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku nr 38 w Wilkanowie
  Wyświetleń: 76
 235. Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 280 położonej w Nowej Bystrzycy stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.
  Wyświetleń: 74
 236. Oświadczenia majątkowe radnych złożone 30 dni od dnia ślubowania - 2018
  Wyświetleń: 74
 237. Wniosek o wykreślenie hipoteki
  Wyświetleń: 74
 238. Wykaz nr 31/2022 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Długopolu-Zdroju przy ul. Zdrojowej 18 wraz z ułamkowa częścią gruntu przynależną do lokalu, drogą przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku usytuowanego przy ulicy Zdrojowej 18 w Długopolu-Zdroju.
  Wyświetleń: 74
 239. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 14 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 72
 240. Informacja o wyniku przetargu Spalona dz.nr 57/21
  Wyświetleń: 71
 241. Wstępne ogłoszenie informacyjne Transport Publiczny 2023-2024
  Wyświetleń: 70
 242. I-szy przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w sprawie dzierżawy części działki 8/4 o pow. 3,6560 ha położonej na terenie wsi Ponikwa
  Wyświetleń: 69
 243. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 14 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka,
  Wyświetleń: 69
 244. Informacja z otwarcia ofert - "Świadczenie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze uzyteczności publicznej na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka."
  Wyświetleń: 69
 245. Petycja OR.152.2.2022 w sprawie funkcjonowania przychodni
  Wyświetleń: 69
 246. Wykaz nr 1/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 23 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 68
 247. Wykaz nr 2/2022 dnia 17.01.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 położonego przy ul. Zdrojowej nr 13 w Długopolu Zdroju
  Wyświetleń: 68
 248. Informacja o zaktualizowaniu podstawowej kwoty dotacji.
  Wyświetleń: 67
 249. Wykaz nr 4/2022 dnia 14.02.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/69 położonej przy ul. M. konopnickiej 10 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 66
 250. Wykaz nr 5/2022 dnia 22.02.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego (boks) nr 7 położonego na hali targowej przy ul. Strażackiej 13A w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 64
 251. Wykaz nr 7/2022 z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży działki nr 15/2 (AM-1) o pow. 589 m2, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Stara Bystrzyca drogą przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek bezpośrednio przyległych do nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 64
 252. Zmiana kryterium dochodowego
  Wyświetleń: 64
 253. Wykaz nr 6/2022 z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży działki nr 1335/2 (AM-1) o pow. 0,1140 ha, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum drogą przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek bezpośrednio przyległych do nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 63
 254. Ogłoszenie o sprzedaży - samochód FORD TRANSIT FCC6 DKL 9U39
  Wyświetleń: 62
 255. Informacja o terminie rozstrzygnięcia postępowania "Świadczenie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze uzyteczności publicznej na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka."
  Wyświetleń: 61
 256. Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego - kopia
  Wyświetleń: 59
 257. I-szy przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców miasta Bystrzyca Kłodzka w sprawie dzierżawy części działki 43 o pow. 647m2 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum.
  Wyświetleń: 58
 258. Sprawozdania za III kwartał 2022
  Wyświetleń: 57
 259. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 56
 260. 2023
  Wyświetleń: 55
 261. 2024
  Wyświetleń: 55
 262. Informacja o wyniku przetargu Nowy Waliszów Dz. nr 1051
  Wyświetleń: 55
 263. Informacja o zaktualizowaniu podstawowej kwoty dotacji oraz wkaźnika zwiększającego.
  Wyświetleń: 55
 264. Wykaz nr 10/2022 dnia 05.08.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego (garaż) nr 11 położonego przy ul. Strażackiej nr 4 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 55
 265. 2023
  Wyświetleń: 54
 266. Informacja o odrzuceniu oferty w postępowaniu "Świadczenie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze uzyteczności publicznej na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka."
  Wyświetleń: 54
 267. Wykaz nr 2/2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Lasówce w granicach działki nr 29/3 (AM-1) o pow. 1490 m2 wraz z ½ udziału w działce nr 29/2, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 54
 268. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie-usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 52
 269. Kanał do transmisji na żywo Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 52
 270. Sprawozdania za IV kwartał 2022
  Wyświetleń: 52
 271. Wnioski Komisji
  Wyświetleń: 52
 272. Wykaz nr 30/2022 z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży działki nr 272/5 (AM 1) o pow. 6,0171 ha, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna drogą przetargu ustnego ograniczonego do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
  Wyświetleń: 52
 273. 2025
  Wyświetleń: 51
 274. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 51
 275. Wyazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzeatrgowej
  Wyświetleń: 51
 276. Zapytanie ofertowe - uwuwanie azbestu z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 51
 277. Konsultacje społeczne LSZ SPARTA
  Wyświetleń: 50
 278. Wykaz nr 6/2022 dnia 17.03.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 13 położonego na hali targowej przy ul. Strażackiej 13A w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 49
 279. Wykaz nr 8/2022 dnia 05.05.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 położonego przy Placu Szpitalnym nr 3 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 49
 280. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1335/2 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum ul. Kasztanowa
  Wyświetleń: 48
 281. wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2023
  Wyświetleń: 48
 282. Biuro Rady - Najbliższa sesja
  Wyświetleń: 46
 283. Konsultacje społeczne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bystrzyca Kłodzka/Aktualizacja na lata 2021- 2027 z perspektywą do roku 2030
  Wyświetleń: 46
 284. obwieszczenia i wykazy nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, najmy
  Wyświetleń: 46
 285. Informacja o unieważnieniu postepowania "Świadczenie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze uzyteczności publicznej na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka."
  Wyświetleń: 45
 286. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 15/2 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Stara Bystrzyca
  Wyświetleń: 45
 287. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym do stałych mieszkańców miejscowości Nowy Waliszów w sprawie sprzedaży działki nr 1051 (AM 2) o pow. 0,82ha położonej w Nowym Waliszowie, wyznaczonego na dzień 27.04.2022 r.
  Wyświetleń: 45
 288. 2023
  Wyświetleń: 44
 289. Projekty miejscowych planów zagospodarowania do wglądu - kopia
  Wyświetleń: 44
 290. Protokół z sesji LIV/2022
  Wyświetleń: 43
 291. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli działek sąsiadujących z działką ewid. nr 280 tj. właścicieli działek ewid. nr 279, 282/3 i 409/90 położonych w Nowej Bystrzycy, wyznaczonego na dzień 08.06.2022 r.
  Wyświetleń: 42
 292. Oświadczenia majątkowe radnych na 2 miesiące przed upływem kadencji - 2018
  Wyświetleń: 42
 293. Wykaz nr 27/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 16 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Długopolu Zdrój przy ul. Leśnej 3 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 41
 294. Zapytanie ofertowe pn. "Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka w okresie od 01.09.2022 do 13.09.2022"
  Wyświetleń: 41
 295. Wykaz nr 35/2022 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
  Wyświetleń: 39
 296. Zakończenie konsultacji społecznych RPW na 2023 r.
  Wyświetleń: 39
 297. Protokoły z sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 38
 298. Wykaz nr 15/2022 z dnia 06 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym w Wilkanowie 134 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 38
 299. Zapytanie ofertowe na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 38
 300. Sesje
  Wyświetleń: 37
 301. Informacja o zakutalizowaniu podstawowej kwoty dotacji - październik 2022
  Wyświetleń: 36
 302. Sprawozdania za II kwartał 2022
  Wyświetleń: 36
 303. Wykaz nr 18/2022 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 9/4 o pow. 0,0586ha, położonej w Wójtowicach -Huta celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
  Wyświetleń: 36
 304. Informacja o zakutalizowaniu podstawowej kwoty dotacji - sierpień 2022
  Wyświetleń: 35
 305. Uchwały Rady Miejskiej 2023
  Wyświetleń: 35
 306. Plan zamówień na 2023 rok
  Wyświetleń: 34
 307. Wykaz nr 36/2022 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 5 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 33
 308. Konsultacje oferty KS POLONIA
  Wyświetleń: 32
 309. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli działek ewid. nr 14, 1334 i 1335/1 w sprawie sprzedaży działki nr 1335/2 (AM 1) o pow. 0,1140ha położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kasztanowej, wyznaczonego na dzień 25.05.2022 r.
  Wyświetleń: 31
 310. Wykaz nr 13/2022 z dnia 06 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 1 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 31
 311. Wykaz nr 26/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 8 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 3 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 30
 312. wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 30
 313. Wykaz nr 12/2022 z dnia 06 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Siemiradzkiego 6 wraz z ułamkową częścią działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 29
 314. Wykaz nr 14/2022 z dnia 06 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 45 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 29
 315. Informacja o zakupie węgla dla gospodarstw domowych
  Wyświetleń: 27
 316. Konsultacke społeczne - Roczny Program Współpracy z NGO na 2023 r.
  Wyświetleń: 27
 317. Wykaz nr 1/2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Podmiejskiej 1 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 27
 318. wykaz nr 13/2022 z dnia 27.10.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 8 położonego przy ul. Kościelnej nr 6 w Bystrzycy Kłodzkiej;
  Wyświetleń: 27
 319. Wykaz nr 25/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mały Rynek 4 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 27
 320. Wykaz nr 11/2022 z dnia 06 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Podmiejskiej 8 wraz z ułamkową częścią działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 26
 321. wykaz nr 33 .2022 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonych na terenie wsi Spalona .
  Wyświetleń: 26
 322. Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2023 r.
  Wyświetleń: 26
 323. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu w dniu 13.07.2022r. ustnym ograniczonym do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w sprawie dzierżawy części działki nr 8/4, położonej w Ponikwie
  Wyświetleń: 25
 324. Nabór do Komisji Konkursowej - ogłoszenia z dn. 29.11.2022 r.
  Wyświetleń: 25
 325. Wykaz nr 19/2022 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonych w Nowej Bystrzycy w granicach działki nr 344/2 o pow.0,0256ha, na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej w granicach działki nr 337/4 o pow.0,0263ha
  Wyświetleń: 25
 326. Wykaz nr 9/2022 dnia 08.07.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 7 położonego przy Placu Wolności nr 19 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 25
 327. Wykaz nr 24/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 7 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 24
 328. Wykaz nr 39/2022 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Długopolu-Zdroju przy ul. Leśnej 2 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 24
 329. Wykaz nr 42/2022 w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 4 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Długopolu Zdrój przy ul. T. Kościuszki 5 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 24
 330. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn.: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej”
  Wyświetleń: 23
 331. Konsultacje oferty ULKS - mały grant
  Wyświetleń: 23
 332. - wykaz nr 12/2022 z dnia 26.09.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu wraz z garażem położonego przy ul. Nadbrzeżnej 21/45 w Bystrzycy Kłodzkiej.
  Wyświetleń: 22
 333. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli działek sąsiadujących z działką ewid. nr 15/2 tj. właścicieli działek ewid. nr 15/1 i 16 położonych w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Stara Bystrzyca, wyznaczonego na dzień 25.05.2022 r.
  Wyświetleń: 22
 334. Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie dzierżawy działki nr 268 położonej w Idzikowie.
  Wyświetleń: 21
 335. Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta Bystrzyca Kłodzka w sprawie dzierżawy części działki nr 43 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb centrum
  Wyświetleń: 21
 336. Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce w roku 2022
  Wyświetleń: 21
 337. Wykaz nr 41/2022 w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 7 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Długopolu Zdrój przy ul. T. Kościuszki 5 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 21
 338. Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w sprawie dzierżawy części działki nr 8/4 położonej w Ponikwie.
  Wyświetleń: 20
 339. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza nabór kandydatów do składu Komisji Konkursowych w sprawach opiniowania ofert z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka na rok 2023
  Wyświetleń: 18
 340. wykaz nr 15/2022 z dnia 24.11.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 4 położonego przy ul. Okrzei nr 27 w Bystrzycy Kłodzkiej;
  Wyświetleń: 18
 341. Wykaz nr 40/200 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Długopolu-Zdroju przy ul. Leśnej 1 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 17
 342. wykazie nr 17/2022 z dnia 05.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/85 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 17
 343. Informacja o wyniku rokowań
  Wyświetleń: 15
 344. Wykaz nr 38/2022 w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 9 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. H. Siemiradzkiego 2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 15
 345. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu w dniu 13.07.2022r. ustnym ograniczonym dp stałych mieszkańców miasta Bystrzyca Kłodzka w sprawie dzierżawy części działki nr 43 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum.
  Wyświetleń: 14
 346. wykaz nr 14/2022 z dnia 24.11.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 9 położonego przy ul. Kościelnej nr 6 w Bystrzycy Kłodzkiej;
  Wyświetleń: 14
 347. wykaz nr 37/2022 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej 5 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 14
 348. wykazie nr 19/2022 z dnia 05.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/98 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 14
 349. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, połozonej w Idzikowie w granicach działki nr 268 o powierzchni 1,07ha
  Wyświetleń: 13
 350. Sprawozdania za II kwartał 2022
  Wyświetleń: 13
 351. wykazie nr 23/2022 z dnia 19.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/73 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 13
 352. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie-Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 12
 353. Komunikat z dnia 28 grudnia 2022r. Rozstrzygnięty został konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej”
  Wyświetleń: 10
 354. Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci - styczeń 2023 r.
  Wyświetleń: 9
 355. wykazie nr 21/2022 z dnia 19.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/81 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 9
 356. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w sprawie dzierżawy części działki nr 8/4 położonej w Ponikwie, wyznaczonego na dzień 13.07.2022 r.
  Wyświetleń: 8
 357. wykaz nr 20/2022 z dnia 19.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej lok. użytkowego (boks) położonego przy ul. Strażackiej 13a w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 8
 358. wykazie nr 18/2022 z dnia 05.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/97 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 8
 359. wykazie nr 22/2022 z dnia 19.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/92 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 8
 360. wykazie nr 16/2022 z dnia 05.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/87 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 7
 361. Protokoły z sesji 2023 rok
  Wyświetleń: 5
 362. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024
  Wyświetleń: 4
 363. wykaz nr 3/2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/78 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 3
 364. Opinie RIO 2023 rok
  Wyświetleń: 2
 365. wykaz nr 1/2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/83 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 2
 366. wykaz nr 2/2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej lok. użytkowego położonego przy ul. Okrzei 11 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 2
 367. wykaz nr 4/2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/66 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 2