Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
Styczeń: 13574Luty: 11783Marzec: 12950Kwiecień: 10379Maj: 12510Czerwiec: 10194
Lipiec: 10581Sierpień: 10492Wrzesień: 12925Październik: 14885Listopad: 17431Grudzień: 2641
Rok 2022
Styczeń: 5016Luty: 7230Marzec: 9412Kwiecień: 11069Maj: 9764Czerwiec: 9281
Lipiec: 8529Sierpień: 8256Wrzesień: 8219Październik: 8461Listopad: 9363Grudzień: 10632
Rok 2021
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 32Grudzień: 270
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 37031
 2. NIeruchomości komunalne - ogłoszenia o przetargach
  Wyświetleń: 8973
 3. Nabór na stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 7396
 4. Ogłoszenie o naborze na stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 6578
 5. Wydziały
  Wyświetleń: 5839
 6. Informacje Teleadresowe
  Wyświetleń: 5321
 7. Ogłoszenia, obwieszczenia i informacje
  Wyświetleń: 4314
 8. Obwieszczenia i wykazy nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, najmu
  Wyświetleń: 4028
 9. Obwieszczenia i wykazy nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 3694
 10. KOMUNIKATY
  Wyświetleń: 3573
 11. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 3362
 12. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3172
 13. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 3137
 14. Ogłoszenia o negocjacjach
  Wyświetleń: 3006
 15. Zarządzenia 2022 r.
  Wyświetleń: 2997
 16. Burmistrz
  Wyświetleń: 2758
 17. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 2738
 18. Sesje
  Wyświetleń: 2362
 19. Wyniki naborów na stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 2228
 20. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2211
 21. Zarządzenia 2023 r.
  Wyświetleń: 2187
 22. Posiedzenia komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2032
 23. Nieruchomości komunalne -wyniki przetargów i negocjacji
  Wyświetleń: 1982
 24. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 1734
 25. Projekty miejscowych planów zagospodarowania do wglądu
  Wyświetleń: 1707
 26. Uchwały Rady Miejskiej 2022
  Wyświetleń: 1594
 27. Nabór na kierowników i dyrektorów jednostek podległych gminie
  Wyświetleń: 1522
 28. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 1481
 29. Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1433
 30. Plany zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1422
 31. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1309
 32. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. dróg gminnych
  Wyświetleń: 1243
 33. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1235
 34. Oświadczenia majątkowe za 2022 r.
  Wyświetleń: 1225
 35. Oświadczenia majątkowe za 2021 rok
  Wyświetleń: 1197
 36. Wykaz sołtysów
  Wyświetleń: 1182
 37. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta i Gminy i jednostek organizacyjnych za 2021 roku
  Wyświetleń: 1176
 38. Jednostki podległe
  Wyświetleń: 1114
 39. Zarządzenia 2021 r.
  Wyświetleń: 1084
 40. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 1078
 41. WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP
  Wyświetleń: 1052
 42. Wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1042
 43. Zapytania o cenę
  Wyświetleń: 1033
 44. Wykazy i obwieszczenia lokali przeznaczonych do najmu/dzierżawy
  Wyświetleń: 1027
 45. Szkoły i przedszkola
  Wyświetleń: 1020
 46. Druki i wnioski - Urbanistyka i Planowanie
  Wyświetleń: 998
 47. Skład komisji
  Wyświetleń: 982
 48. Oświadczenia majątkowe Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 974
 49. Edukacja Aktualności
  Wyświetleń: 934
 50. Statut Gminy
  Wyświetleń: 898
 51. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
  Wyświetleń: 865
 52. Druki i wnioski - Wydział Finansowo-Budżetowy
  Wyświetleń: 857
 53. Tryby załatwiania spraw
  Wyświetleń: 835
 54. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2022
  Wyświetleń: 828
 55. Ogłoszenia o przetargach
  Wyświetleń: 824
 56. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w trybie rozpoznania rynku na świadczenie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze uzyteczności publicznej na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka.
  Wyświetleń: 813
 57. Statut urzędu
  Wyświetleń: 805
 58. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 794
 59. Procedury
  Wyświetleń: 792
 60. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 764
 61. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 761
 62. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Lasówce w granicach działki nr 29/4
  Wyświetleń: 757
 63. WYKAZ PETYCJI RADY MIEJSKIEJ
  Wyświetleń: 753
 64. Skarbnik
  Wyświetleń: 743
 65. Projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do wglądu
  Wyświetleń: 734
 66. Sprawozdania - finansowe 2022
  Wyświetleń: 727
 67. Uchwały Rady Miejskiej 2023
  Wyświetleń: 712
 68. Sprawozdania budżetowe
  Wyświetleń: 684
 69. Druki i wnioski - Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 683
 70. Zbiorcze zestawienie petycji
  Wyświetleń: 678
 71. Druki i wnioski - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 673
 72. Wybory uzupełniające
  Wyświetleń: 670
 73. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 669
 74. PROGRAMY
  Wyświetleń: 662
 75. Ulgi podatkowe
  Wyświetleń: 659
 76. ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI - SYGNALIŚCI
  Wyświetleń: 647
 77. Komisja Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 639
 78. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 638
 79. Plan pracy Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 627
 80. Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 620
 81. Prowadzone rejestry i ewidencje w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 619
 82. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 607
 83. Telefony do pracowników urzędu
  Wyświetleń: 595
 84. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 594
 85. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2021
  Wyświetleń: 591
 86. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta i Gminy i jednostek organizacyjnych złożone w 2020 roku
  Wyświetleń: 582
 87. Plan zamówień publicznych 2022
  Wyświetleń: 580
 88. RAPORT O STANIE GMINY
  Wyświetleń: 576
 89. Druki i wnioski - Wydział Inwestycji, Rozwoju i Przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 563
 90. Informacje o lobbingu
  Wyświetleń: 552
 91. Druki i wnioski - Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 550
 92. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 546
 93. Plan zamówień na 2023 rok
  Wyświetleń: 541
 94. Pozostałe informacje
  Wyświetleń: 536
 95. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 531
 96. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 527
 97. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 526
 98. Plany pracy Komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 515
 99. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 513
 100. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 511
 101. Petycje 2022 r.
  Wyświetleń: 510
 102. Zbiorcze zestawienie petycji
  Wyświetleń: 508
 103. Druki i wnioski- Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
  Wyświetleń: 504
 104. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta i Gminy i jednostek organizacyjnych złożone w 2019 roku
  Wyświetleń: 504
 105. I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Białej Wodzie w granicach działki nr 58/43(AM-1) o pow. 9054 m2 objętej księgą wieczystą nr SW1K/00058018/9.
  Wyświetleń: 496
 106. Uchwały Rady Miejskiej 2021
  Wyświetleń: 496
 107. Oświadczenia majątkowe Rady Miejskiej 2021
  Wyświetleń: 493
 108. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 481
 109. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 479
 110. Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy
  Wyświetleń: 463
 111. Strategia Rozwoju dla Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 457
 112. wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy 2023
  Wyświetleń: 457
 113. II Otwarty Konkurs ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2022 r.
  Wyświetleń: 455
 114. Druki i wnioski - Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 454
 115. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 453
 116. Oświadczenia majątkowe za 2023 r.
  Wyświetleń: 452
 117. Wnioski Komisji 2022
  Wyświetleń: 439
 118. wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 434
 119. Projekt budżetu na rok 2023
  Wyświetleń: 429
 120. Wyniki przetargów
  Wyświetleń: 409
 121. wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2023
  Wyświetleń: 408
 122. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko inspektora ds. wydatków w Wydziale Finansowo-Budżetowym
  Wyświetleń: 402
 123. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 383
 124. Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 roku
  Wyświetleń: 383
 125. Obwieszczenia 2022
  Wyświetleń: 381
 126. Wnioski Komisji
  Wyświetleń: 376
 127. Petycje 2023 r.
  Wyświetleń: 372
 128. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
  Wyświetleń: 370
 129. Cyberbezpieczeństwo
  Wyświetleń: 368
 130. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Długopolu-Zdroju przy ul. Leśnej 5
  Wyświetleń: 368
 131. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 24 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca.
  Wyświetleń: 366
 132. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko podinspektora ds. opłat za gospodarowanie odpadami w Wydziale Finansowo-Budżetowym
  Wyświetleń: 359
 133. INFORMACJA o wyniku pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 272/5 (AM1) o pow.6,0171 ha położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.
  Wyświetleń: 357
 134. I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położnej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 24 w granicach działki nr 963/2 (AM-7) o pow. 679 m2.
  Wyświetleń: 353
 135. Kontrole zewnętrzne urzędu
  Wyświetleń: 353
 136. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Lasówce w granicach działki nr 29/3
  Wyświetleń: 351
 137. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 349
 138. Ogłoszenia o przetargach
  Wyświetleń: 349
 139. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 347
 140. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 347
 141. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 346
 142. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko referenta ds. obsługi monitoringu gminnego w Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 335
 143. Druki i wnioski - Sygnaliści
  Wyświetleń: 328
 144. Wykaz nr 3/2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Lasówce w granicach działki nr 29/4 (AM-1) o pow. 1492 m2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 328
 145. Procedury Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 327
 146. RAPORT O STANIE GMINY ZA 2021 ROK
  Wyświetleń: 321
 147. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 272/5 (AM-1) o pow. 6,0171 ha, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej, obręb Niedźwiedna
  Wyświetleń: 320
 148. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 318
 149. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2023
  Wyświetleń: 318
 150. wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 316
 151. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 315
 152. I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Spalona w granicach działki nr 57/2
  Wyświetleń: 302
 153. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. wymiaru podatków w Wydziale Finansowo-Budżetowym
  Wyświetleń: 298
 154. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko podinspektora ds. obsługi kasowej w Wydziale Finansowo-Budżetowym
  Wyświetleń: 297
 155. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko inspektora ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Urbanistyki i Planowania
  Wyświetleń: 289
 156. Konkursy na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Warszawy w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 283
 157. INFORMACJA o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 15/2, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Stara Bystrzyca, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.
  Wyświetleń: 282
 158. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko inspektora ds. przedsiębiorczości w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 277
 159. Lista Podmiotów zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym do podmiotów spełniających kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w sprawie sprzedaż działki nr 272/5 (AM 1) o pow. 6,0171 ha, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna, wyznaczonego na dzień 09.11.2022 r.
  Wyświetleń: 275
 160. I przetarg ustny nieograniczony na przetarg nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej, obręb Stara Bystrzyca w granicach działki nr 15/2 (AM-1)
  Wyświetleń: 273
 161. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 272/4 (AM 1) o pow. 3,5000 ha, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna.
  Wyświetleń: 269
 162. Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 roku
  Wyświetleń: 268
 163. II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 2 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 14.
  Wyświetleń: 266
 164. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. dróg gminnych
  Wyświetleń: 263
 165. Wyniki konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkanowie
  Wyświetleń: 263
 166. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Długopolu-Zdroju przy ulicy Zdrojowej 18
  Wyświetleń: 262
 167. INFORMACJA o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 57/21, położonej w Spalonej, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.
  Wyświetleń: 258
 168. Ograniczone rokowania po drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Nowa Bystrzyca w granicach działki nr 280 (AM-2 ).
  Wyświetleń: 257
 169. opinie RIO 2022 rok
  Wyświetleń: 256
 170. I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kamiennej w granicach działki nr 48/5 (AM-1) o pow. 0,5708 ha objętej księgą wieczystą nr SW1K/00047135/5.
  Wyświetleń: 255
 171. Nabór do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 255
 172. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Kierownika Biura Radców Prawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 255
 173. Informacja w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 t. poz. 1967 ze zm.)
  Wyświetleń: 247
 174. Wykaz nr 17/2022 z dnia 06 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działki nr 57/21 (AM 1) o pow. 0,4108ha drogą przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 247
 175. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. dróg gminnych
  Wyświetleń: 244
 176. I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Długopolu-Zdroju przy ul. Leśnej 5
  Wyświetleń: 241
 177. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Spalona w granicach działki nr 57/21 (AM 1 ).
  Wyświetleń: 241
 178. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Nowa Bystrzyca w granicach działki nr 280 (AM 2 ).
  Wyświetleń: 240
 179. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Audytora wewnętrznego
  Wyświetleń: 240
 180. INFORMACJĘ o wyniku pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 272/4 (AM 1) o pow. 3,5000ha, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.
  Wyświetleń: 239
 181. Plany zamówień publicznych 2021
  Wyświetleń: 239
 182. Pobierz programy
  Wyświetleń: 237
 183. Oświadczenia majątkowe Rady Miejskiej 2020
  Wyświetleń: 236
 184. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 235
 185. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. dróg gminnych
  Wyświetleń: 233
 186. Ulgi podatkowe 2021
  Wyświetleń: 231
 187. Sprawozdania za IV kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 228
 188. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. strażnika w Straży Miejskiej Gminy Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 227
 189. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Spalona w granicach działki nr 57/21 (AM 1 ).
  Wyświetleń: 224
 190. Pierwszy przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Długopolu-Zdroju przy ul. Zdrojowej 18.
  Wyświetleń: 223
 191. Wykaz petycji 2022 r.
  Wyświetleń: 223
 192. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta i Gminy i jednostek organizacyjnych złożone w 2017 roku
  Wyświetleń: 222
 193. I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 2 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 14.
  Wyświetleń: 219
 194. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Inspektora ds. BHP i ppoż
  Wyświetleń: 219
 195. Wykaz nr 9/2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kamiennej w granicach działki nr 48/5 o pow. 5708 m2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 216
 196. Wyniki konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 216
 197. Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku
  Wyświetleń: 215
 198. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 29/4 o pow. 1492 m2 położonej w gminie Bystrzyca Kłodzka, obręb Lasówka, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.
  Wyświetleń: 214
 199. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku
  Wyświetleń: 211
 200. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Urbanistyki i Planowania w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 210
 201. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. strażnika w Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 210
 202. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko strażnika w Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 210
 203. Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2022 r.
  Wyświetleń: 210
 204. II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Nowa Bystrzyca w granicach działki nr 280 (AM 2 ).
  Wyświetleń: 209
 205. Roczny Program Współracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 207
 206. I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położnej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 24 w granicach działki nr 963/2 (AM 7 ) o pow. 679m2.
  Wyświetleń: 205
 207. Wykaz nr 2/2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Lasówce w granicach działki nr 29/3 (AM-1) o pow. 1490 m2 wraz z ½ udziału w działce nr 29/2, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 204
 208. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko podinspektora ds. gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 202
 209. Otwarty Konkurs ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2023 r.
  Wyświetleń: 201
 210. Opinie RIO 2023 rok
  Wyświetleń: 200
 211. Wykaz nr 4/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działki nr 57/21 (AM 1) o pow. 0,4108ha drogą przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek bezpośrednio przyległych do nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  Wyświetleń: 199
 212. Petycja Nr OR.152.1.2022 w sprawie regularnego odcinania dostaw prądu do gospodarstw domowych
  Wyświetleń: 196
 213. Zatwierdzenie wyników postępowania na zapytanie ofertowe na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gmina Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 189
 214. Wykaz nr 9 /2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Porębie nr 36 .
  Wyświetleń: 187
 215. Lista podmiotów zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym do podmiotów spełniających kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w sprawie sprzedaż działki nr 272/4 (AM 1) o pow. 3,5000 ha, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna, wyznaczonego na dzień 29.06.2022 r.
  Wyświetleń: 186
 216. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta i Gminy i jednostek organizacyjnych złożone w 2018 roku
  Wyświetleń: 186
 217. Odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 24
  Wyświetleń: 183
 218. Komisja Budżetu i Finansów 2023
  Wyświetleń: 179
 219. Wstępne ogłoszenie informacyjne Transport Publiczny 2023-2024
  Wyświetleń: 179
 220. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Nowy Waliszów w granicach działki nr 1051 (AM 2 ).
  Wyświetleń: 178
 221. I-szy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy działki nr 268 o pow. 1,07 ha, położonej na terenie wsi Idzików
  Wyświetleń: 176
 222. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 14 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 174
 223. Oświadczenia majątkowe Rady Miejskiej 2018
  Wyświetleń: 171
 224. Procedury Wydział Inwestycji, Rozwoju i Przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 171
 225. Wykaz nr 3/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowym Waliszowie w granicach działki nr 1051 (AM 2) o pow. 0,82ha w drodze przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miejscowości Nowy Waliszów.
  Wyświetleń: 171
 226. Druki i wnioski - Wydział Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 170
 227. Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkanowie
  Wyświetleń: 165
 228. Sprawozdania za I kwartał 2022
  Wyświetleń: 165
 229. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 29/3 (AM-1) położonej w gminie Bystrzyca Kłodzka, obręb Lasówka, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.
  Wyświetleń: 164
 230. Ogłoszenie wyników II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszerze upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 162
 231. Rozkłady jazdy darmowego transportu na wybory w dniu 15 października 2023r.
  Wyświetleń: 161
 232. I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej obcymi nakładami t.j. działki nr 11/3 (AM-2) obręb 0020 - Pławnica o powierzchni 0,4519 ha, położonej w Pławnicy, objętej księgą wieczystą nr SW1K/00102014/5.
  Wyświetleń: 160
 233. Komisja Rewizyjna 2023
  Wyświetleń: 160
 234. Wykaz nr 31/2022 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Długopolu-Zdroju przy ul. Zdrojowej 18 wraz z ułamkowa częścią gruntu przynależną do lokalu, drogą przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku usytuowanego przy ulicy Zdrojowej 18 w Długopolu-Zdroju.
  Wyświetleń: 158
 235. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli działek sąsiadujących z działką ewid. nr 280 w Nowej Bystrzycy
  Wyświetleń: 155
 236. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. strażnika w Straży Miejskiej Gminy Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 155
 237. Oświadczenia majątkowe Rady Miejskiej 2019
  Wyświetleń: 155
 238. Wykaz nr 28/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Leśnej 5 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 155
 239. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Stara Bystrzyca w granicach działki nr 15/2 (AM 1 ).
  Wyświetleń: 153
 240. Oświadczenia majątkowe radnych złożone 30 dni od dnia ślubowania - 2018
  Wyświetleń: 151
 241. Oświadczenia majątkowe Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 151
 242. Komisja Skarg Wniosków i Petycji 2023
  Wyświetleń: 150
 243. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta i Gminy i jednostek organizacyjnych złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 150
 244. Wykaz nr 5/2022 z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży działki nr 272/4 (AM 1) o pow. 3,5000 ha, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna drogą przetargu ustnego ograniczonego do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
  Wyświetleń: 150
 245. Komisja Edukacji Kultury i Sportu 2023
  Wyświetleń: 149
 246. Sprawozdania za II kwartał 2023
  Wyświetleń: 149
 247. Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego przez najemcę
  Wyświetleń: 149
 248. Sprawozdania za IV kwartał 2022
  Wyświetleń: 147
 249. Wyazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzeatrgowej
  Wyświetleń: 147
 250. Wykaz nr 33/2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działki nr 57/21 (AM-1) o pow. 0,4108 ha drogą przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 146
 251. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w granicach działki nr 1335/2 (AM 1 ).
  Wyświetleń: 145
 252. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023
  Wyświetleń: 145
 253. Informacja z otwarcia ofert - "Świadczenie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze uzyteczności publicznej na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka."
  Wyświetleń: 144
 254. I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Wyszkach w granicach działek nr 5 i nr 6 (AM-1) o łącznej powierzchni 0,9680 ha objętej księgą wieczystą nr SW1K/00096761/0, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 143
 255. Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2023
  Wyświetleń: 143
 256. Wykaz nr 24/2022 w sprawie sprzedaży drogą przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 24 w granicach działki nr 963/2 (AM-7) o pow. 679m2
  Wyświetleń: 143
 257. I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położnej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 24 w granicach działki nr 963/2 (AM-7) o pow. 679 m2
  Wyświetleń: 141
 258. Oświadczenia majątkowe Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 141
 259. Sprawozdania za III kwartał 2022
  Wyświetleń: 140
 260. I-szy przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w sprawie dzierżawy części działki 8/4 o pow. 3,6560 ha położonej na terenie wsi Ponikwa
  Wyświetleń: 137
 261. Ogłoszenie o sprzedaży - samochód FORD TRANSIT FCC6 DKL 9U40
  Wyświetleń: 137
 262. Petycja OR.152.2.2022 w sprawie funkcjonowania przychodni
  Wyświetleń: 136
 263. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 134
 264. Komisja Uzdrowiskowa Zdrowia i Spraw Społecznych 2023
  Wyświetleń: 133
 265. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli działek sąsiadujących z działką ewid. nr 57/21 tj. właścicieli działek ewid. nr 57/22, 149/152, 150/234 i 57/13 położonych w Spalonej, wyznaczonego na dzień 27.04.2022 r.
  Wyświetleń: 133
 266. Oświadczenia majątkowe Rady Miejskiej 2023
  Wyświetleń: 133
 267. Wybory Ławników
  Wyświetleń: 133
 268. wykaz nr 11/2022 z dnia 26.09.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 11 położonego przy Placu Wolności nr 13 w Bystrzycy Kłodzkiej;
  Wyświetleń: 133
 269. Wykaz nr 29/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 26A wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 133
 270. Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 280 położonej w Nowej Bystrzycy stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.
  Wyświetleń: 132
 271. Wniosek o wykreślenie hipoteki
  Wyświetleń: 132
 272. Wykaz nr 1/2022 dnia 12.01.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 9 położonego przy Placu Wolności nr 10 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 131
 273. Wykaz nr 16/2022 z dnia 06 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży działki nr 15/2 (AM-1) o pow. 589 m2, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Stara Bystrzyca drogą przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 131
 274. W Y K A Z nr 11/2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Białej Wodzie w granicach działki nr 58/43 o pow. 9054 m2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 129
 275. Konsultacje społeczne LSZ SPARTA
  Wyświetleń: 128
 276. wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 128
 277. Informacja o zaktualizowaniu podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci wg SIO na dzień 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 127
 278. Wykaz nr 23/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Mostowicach w granicach działki nr 165/1 (AM 1) o pow. 188m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Mostowicach.
  Wyświetleń: 127
 279. Sprawozdania za I kwartał 2023
  Wyświetleń: 126
 280. Wykaz nr 8 /2022 z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Piaskowicach w granicach działki nr 101 (AM 2) o pow. 700m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, położonych w Piaskowicach objętych księgą wieczystą SW1K/00064202/1.
  Wyświetleń: 124
 281. Wykaz nr 2/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. w prawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Kościuszki 3 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 124
 282. Ogłoszenie - Otwarty Konkurs Ofert - „Rehabilitacja kobiet po mastektomii" 2023
  Wyświetleń: 123
 283. Zapytanie ofertowe - uwuwanie azbestu z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 121
 284. I przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej 7.
  Wyświetleń: 119
 285. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie-usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 119
 286. Zakończenie konsultacji społecznych RPW na 2023 r.
  Wyświetleń: 118
 287. Informacja o terminie rozstrzygnięcia postępowania "Świadczenie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze uzyteczności publicznej na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka."
  Wyświetleń: 117
 288. I-szy przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców miasta Bystrzyca Kłodzka w sprawie dzierżawy części działki 43 o pow. 647m2 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum.
  Wyświetleń: 115
 289. Wykaz nr 3/2022 dnia 20.01.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku nr 38 w Wilkanowie
  Wyświetleń: 115
 290. Spółki
  Wyświetleń: 114
 291. Informacja o odrzuceniu oferty w postępowaniu "Świadczenie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze uzyteczności publicznej na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka."
  Wyświetleń: 113
 292. Informacja o wyniku przetargu Spalona dz.nr 57/21
  Wyświetleń: 113
 293. Zapytanie ofertowe pn. "Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka w okresie od 01.09.2022 do 13.09.2022"
  Wyświetleń: 113
 294. Zmiana kryterium dochodowego
  Wyświetleń: 112
 295. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 280 położonej w Nowej Bystrzycy stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.
  Wyświetleń: 111
 296. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1335/2 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum ul. Kasztanowa
  Wyświetleń: 111
 297. Oświadczenia majątkowe Rady Miejskiej 2022
  Wyświetleń: 111
 298. Informacja o zaktualizowaniu podstawowej kwoty dotacji.
  Wyświetleń: 109
 299. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 14 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka,
  Wyświetleń: 107
 300. Wykaz nr 2/2022 dnia 17.01.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 położonego przy ul. Zdrojowej nr 13 w Długopolu Zdroju
  Wyświetleń: 107
 301. Wykaz nr 4/2022 dnia 14.02.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/69 położonej przy ul. M. konopnickiej 10 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 106
 302. Wykaz nr 1/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 23 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 105
 303. Wykaz nr 10/2022 dnia 05.08.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego (garaż) nr 11 położonego przy ul. Strażackiej nr 4 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 104
 304. Informacja o unieważnieniu postepowania "Świadczenie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze uzyteczności publicznej na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka."
  Wyświetleń: 103
 305. Konsultacje społeczne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bystrzyca Kłodzka/Aktualizacja na lata 2021- 2027 z perspektywą do roku 2030
  Wyświetleń: 103
 306. Wykaz nr 22/2023 z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Wyszkach w granicach działek nr 5 i nr 6 (AM-1) o łącznej powierzchni 9680 m2 objętej księgą wieczystą nr SW1K/00096761/0, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 102
 307. Wykaz nr 4/2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym, wolnostojącym w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego 14 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 102
 308. Wykaz nr 5/2022 dnia 22.02.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego (boks) nr 7 położonego na hali targowej przy ul. Strażackiej 13A w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 100
 309. Wykaz nr 6/2022 z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży działki nr 1335/2 (AM-1) o pow. 0,1140 ha, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum drogą przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek bezpośrednio przyległych do nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 100
 310. RAPORT O STANIE GMINY ZA 2022 ROK
  Wyświetleń: 99
 311. Wykaz nr 7/2022 z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży działki nr 15/2 (AM-1) o pow. 589 m2, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Stara Bystrzyca drogą przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek bezpośrednio przyległych do nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 99
 312. Ogłoszenie o sprzedaży - samochód FORD TRANSIT FCC6 DKL 9U39
  Wyświetleń: 98
 313. Sprawozdania za II kwartał 2022
  Wyświetleń: 97
 314. Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego - kopia
  Wyświetleń: 95
 315. W Y K A Z nr 24 /2023 w sprawie sprzedaży drogą przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 24 w granicach działki nr 963/2 (AM-7) o pow. 679 m2.
  Wyświetleń: 95
 316. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn.: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej”
  Wyświetleń: 94
 317. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 94
 318. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli działek sąsiadujących z działką ewid. nr 280 tj. właścicieli działek ewid. nr 279, 282/3 i 409/90 położonych w Nowej Bystrzycy, wyznaczonego na dzień 08.06.2022 r.
  Wyświetleń: 93
 319. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 93
 320. Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce w roku 2022
  Wyświetleń: 93
 321. 2024
  Wyświetleń: 92
 322. Honorowi Obywatele
  Wyświetleń: 92
 323. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 15/2 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Stara Bystrzyca
  Wyświetleń: 92
 324. Informacja o zaktualizowaniu podstawowej kwoty dotacji oraz wkaźnika zwiększającego.
  Wyświetleń: 92
 325. Informacja o wyniku przetargu Nowy Waliszów Dz. nr 1051
  Wyświetleń: 91
 326. Wykaz nr 1/2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Podmiejskiej 1 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 91
 327. 2023
  Wyświetleń: 89
 328. 2023
  Wyświetleń: 89
 329. 2025
  Wyświetleń: 89
 330. Informacja o zakutalizowaniu podstawowej kwoty dotacji - październik 2022
  Wyświetleń: 87
 331. Konsultacje oferty KS POLONIA
  Wyświetleń: 87
 332. Wnioski Komisji
  Wyświetleń: 87
 333. Wykaz nr 35/2022 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
  Wyświetleń: 87
 334. Wykaz nr 8/2022 dnia 05.05.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 położonego przy Placu Szpitalnym nr 3 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 87
 335. Kanał do transmisji na żywo Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 86
 336. Sprawozdania finansowe 2022
  Wyświetleń: 85
 337. Wykaz nr 30/2022 z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży działki nr 272/5 (AM 1) o pow. 6,0171 ha, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna drogą przetargu ustnego ograniczonego do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
  Wyświetleń: 85
 338. Wykaz nr 41/2022 w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 7 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Długopolu Zdrój przy ul. T. Kościuszki 5 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 85
 339. Wykaz nr 42/2022 w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 4 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Długopolu Zdrój przy ul. T. Kościuszki 5 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 85
 340. Wykaz nr 6/2022 dnia 17.03.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 13 położonego na hali targowej przy ul. Strażackiej 13A w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 85
 341. Konsultacke społeczne - Roczny Program Współpracy z NGO na 2023 r.
  Wyświetleń: 84
 342. Biuro Rady - Najbliższa sesja
  Wyświetleń: 83
 343. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2024 r.
  Wyświetleń: 82
 344. Wybory Ławników 2024-2027
  Wyświetleń: 82
 345. Wykaz nr 40/200 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Długopolu-Zdroju przy ul. Leśnej 1 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 82
 346. Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2023 r.
  Wyświetleń: 82
 347. Wykaz nr 34/2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Wilkanowie w granicach działki nr 269 (AM-2) o powierzchni 0,12 ha w drodze przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miejscowości Wilkanów.
  Wyświetleń: 81
 348. Wykaz nr 39/2022 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Długopolu-Zdroju przy ul. Leśnej 2 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 80
 349. 2023
  Wyświetleń: 79
 350. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza nabór kandydatów do składu Komisji Konkursowych w sprawach opiniowania ofert z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka na rok 2023
  Wyświetleń: 79
 351. Informacja o zakutalizowaniu podstawowej kwoty dotacji - sierpień 2022
  Wyświetleń: 78
 352. Protokoły z sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 78
 353. Protokół z sesji LIV/2022
  Wyświetleń: 78
 354. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym do stałych mieszkańców miejscowości Nowy Waliszów w sprawie sprzedaży działki nr 1051 (AM 2) o pow. 0,82ha położonej w Nowym Waliszowie, wyznaczonego na dzień 27.04.2022 r.
  Wyświetleń: 77
 355. Wykaz nr 8/2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Marii Konopnickiej nr 9 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 77
 356. W Y K A Z nr 28/2023 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Mostowicach w granicach działki nr 143/4 (AM-1) na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Mostowicach, objętej księgą wieczystą SW1K/00042389/5.
  Wyświetleń: 76
 357. konsultacje społeczne Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 r.
  Wyświetleń: 75
 358. Wykaz nr 11/2022 z dnia 06 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Podmiejskiej 8 wraz z ułamkową częścią działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 75
 359. Wykaz nr 36/2022 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 5 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 75
 360. Wyniki konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 75
 361. obwieszczenia i wykazy nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, najmy
  Wyświetleń: 74
 362. Projekty miejscowych planów zagospodarowania do wglądu - kopia
  Wyświetleń: 74
 363. Wykaz nr 18/2022 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 9/4 o pow. 0,0586ha, położonej w Wójtowicach -Huta celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
  Wyświetleń: 74
 364. Zapytanie ofertowe na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 74
 365. Nabór do Komisji Konkursowej - ogłoszenia z dn. 29.11.2022 r.
  Wyświetleń: 73
 366. W Y K A Z nr 16/2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej 179 G w granicach działek 119/19 o pow. 355 m2 objętej księgą wieczystą nr SW1K/00057875/7, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 73
 367. Wykaz nr 27/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 16 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Długopolu Zdrój przy ul. Leśnej 3 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 73
 368. Wykaz nr 15/2022 z dnia 06 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym w Wilkanowie 134 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 72
 369. wykaz nr 33 .2022 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonych na terenie wsi Spalona .
  Wyświetleń: 72
 370. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli działek ewid. nr 14, 1334 i 1335/1 w sprawie sprzedaży działki nr 1335/2 (AM 1) o pow. 0,1140ha położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kasztanowej, wyznaczonego na dzień 25.05.2022 r.
  Wyświetleń: 70
 371. Oświadczenia majątkowe radnych na 2 miesiące przed upływem kadencji - 2018
  Wyświetleń: 70
 372. Sesje
  Wyświetleń: 70
 373. Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci - styczeń 2023 r.
  Wyświetleń: 69
 374. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024
  Wyświetleń: 69
 375. Ulgi podatkowe 2022
  Wyświetleń: 69
 376. W Y K A Z nr 17/2023 w sprawie sprzedaży w sprawie sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki nr 119/12 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej w budynku przy ul. Kolejowej 179 D w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 69
 377. wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 69
 378. Informacja o zakupie węgla dla gospodarstw domowych
  Wyświetleń: 68
 379. Komunikat z dnia 28 grudnia 2022r. Rozstrzygnięty został konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej”
  Wyświetleń: 67
 380. Wykaz nr 21/2023 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości niezabudowanej położonej w Starej Bystrzycy, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działek nr 537/2 i nr 537/3 o łącznej pow. 0,2731 ha na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, położonych w Starej Bystrzycy objętych księgami wieczystymi: SW1K/00098343/8 (dz. nr 537/3) i SW1K/00089758/4 (dz. nr 537/2).
  Wyświetleń: 67
 381. Wykaz nr 27/2023 z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej 7 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku przy ul. Krakowskiej 7 w Bystrzycy Kłodzkiej.
  Wyświetleń: 67
 382. wykaz nr 6/2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej 36 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 67
 383. Konsultacje oferty ULKS - mały grant
  Wyświetleń: 66
 384. wykaz nr 13/2022 z dnia 27.10.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 8 położonego przy ul. Kościelnej nr 6 w Bystrzycy Kłodzkiej;
  Wyświetleń: 66
 385. Wykaz nr 26/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 8 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 3 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 66
 386. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu w dniu 13.07.2022r. ustnym ograniczonym do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w sprawie dzierżawy części działki nr 8/4, położonej w Ponikwie
  Wyświetleń: 65
 387. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Wilkanowie w granicach działki nr 269 (AM-2) o powierzchni 0,12 ha w drodze przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miejscowości Wilkanów.
  Wyświetleń: 64
 388. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 48/5 o pow. 5708 m2 położonej w gminie Bystrzyca Kłodzka, obręb Kamienna, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 64
 389. wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 64
 390. Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta Bystrzyca Kłodzka w sprawie dzierżawy części działki nr 43 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb centrum
  Wyświetleń: 62
 391. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym do stałych mieszkańców miejscowości Piotrowice, w sprawie sprzedaży działki nr 36/4 (AM-1) o pow. 0,53 ha, położonej w Piotrowicach gmina Bystrzyca Kł., wyznaczonego na dzień 06 września 2023 r.
  Wyświetleń: 61
 392. Wykaz nr 13/2022 z dnia 06 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 1 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 61
 393. Wykaz nr 9/2022 dnia 08.07.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 7 położonego przy Placu Wolności nr 19 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 61
 394. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 58/43 (AM-1) o pow. 9054 m2 położonej w gminie Bystrzyca Kłodzka, obręb Biała Woda, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.
  Wyświetleń: 60
 395. Wykaz nr 12/2022 z dnia 06 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Siemiradzkiego 6 wraz z ułamkową częścią działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 60
 396. Wykaz nr 25/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mały Rynek 4 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 60
 397. Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o.
  Wyświetleń: 59
 398. Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie dzierżawy działki nr 268 położonej w Idzikowie.
  Wyświetleń: 58
 399. Sprawozdania finansowe 2021
  Wyświetleń: 58
 400. Wykaz nr 14/2022 z dnia 06 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 45 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 58
 401. Wykaz nr 20/2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w zespole budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Przyjaciół 19 wraz z ułamkową częścią działek przynależnych do lokalu, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 57
 402. Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn.: „Rehabilitacja kobiet po mastektomii” na 2023 r.
  Wyświetleń: 57
 403. Wykaz nr 19/2022 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonych w Nowej Bystrzycy w granicach działki nr 344/2 o pow.0,0256ha, na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej w granicach działki nr 337/4 o pow.0,0263ha
  Wyświetleń: 56
 404. - wykaz nr 12/2022 z dnia 26.09.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu wraz z garażem położonego przy ul. Nadbrzeżnej 21/45 w Bystrzycy Kłodzkiej.
  Wyświetleń: 55
 405. Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w sprawie dzierżawy części działki nr 8/4 położonej w Ponikwie.
  Wyświetleń: 55
 406. Bystrzyckie Centrum Zdrowia sp. z o. o.
  Wyświetleń: 53
 407. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli działek sąsiadujących z działką ewid. nr 15/2 tj. właścicieli działek ewid. nr 15/1 i 16 położonych w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Stara Bystrzyca, wyznaczonego na dzień 25.05.2022 r.
  Wyświetleń: 53
 408. wykaz nr 15/2022 z dnia 24.11.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 4 położonego przy ul. Okrzei nr 27 w Bystrzycy Kłodzkiej;
  Wyświetleń: 53
 409. Wykaz nr 5/2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku mieszkalno-usługowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 9 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 53
 410. W Y K A Z nr 14/2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 5 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 52
 411. Informacja o wyniku rokowań
  Wyświetleń: 51
 412. Kształtowanie wynagrodzeń członków organów spółki Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o.
  Wyświetleń: 51
 413. W Y K A Z nr 15/2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej 179 E i F w granicach działek 119/10 i 119/17 o łącznej pow. 1754 m2 objętej księgą wieczystą nr SW1K/00057875/7, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 51
 414. Wykaz nr 26/2023 z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej w budynku przy ul. Wojska Polskiego nr 7 wraz z ułamkową częścią gruntu przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 51
 415. wykaz nr 37/2022 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej 5 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 51
 416. W Y K A Z nr 23/2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej w budynku przy ul. Podmiejskiej 3 wraz z ułamkową częścią gruntu przynależną do lokalu, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 50
 417. wnioski komisji 2023
  Wyświetleń: 50
 418. Wykaz nr 24/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 7 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 50
 419. wykaz nr 6/2023 z dnia 27.02.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej lok. użytkowego położonego przy ul. Wojska Polskiego 4 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 50
 420. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka 2023
  Wyświetleń: 49
 421. Wykaz nr 7/2023 w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 7 w budynku mieszkalno-użytkowym, wielorodzinnym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 14 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 49
 422. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu w dniu 13.07.2022r. ustnym ograniczonym dp stałych mieszkańców miasta Bystrzyca Kłodzka w sprawie dzierżawy części działki nr 43 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum.
  Wyświetleń: 48
 423. Wykaz nr 38/2022 w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 9 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. H. Siemiradzkiego 2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 48
 424. Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o.
  Wyświetleń: 48
 425. Informacja o zaktualizowaniu podstawowej kwoty dotacji i wskaźnika zwiększającego - kwiecień 2023 r.
  Wyświetleń: 47
 426. wykaz nr 2/2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej lok. użytkowego położonego przy ul. Okrzei 11 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 47
 427. Kształtowanie wynagrodzeń członków organów spółki Bystrzyckie Centrum Zdrowia sp. z o. o.
  Wyświetleń: 46
 428. wykaz nr 14/2022 z dnia 24.11.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 9 położonego przy ul. Kościelnej nr 6 w Bystrzycy Kłodzkiej;
  Wyświetleń: 46
 429. wykazie nr 17/2022 z dnia 05.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/85 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 46
 430. Wykaz nr 10/2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nieruchomości gruntowej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Orężnej w granicach działek nr 353 oraz 354/3 obręb Centrum o łącznej powierzchni 3564 m2 objętej księgą wieczystą nr SW1K/00111418/3, będącej przedmiotem wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki
  Wyświetleń: 45
 431. wykaz nr 12/2023 z dnia 18.05.2023 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lok. użytkowego nr 3 położonego w budynku nr 175 w Wilkanowie
  Wyświetleń: 44
 432. wykaz nr 18/2023 z dnia 27.07.2023 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lok. użytkowego nr 3 położonego przy ul. Kościelnej 4 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 44
 433. - wykaz nr 14/2023 z dnia 18.05.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu wraz z garażem położonego przy ul. Konopnickiej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 43
 434. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej 7 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu.
  Wyświetleń: 43
 435. Sprawozdania za II kwartał 2022
  Wyświetleń: 43
 436. I przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Piotrowicach w granicach działki nr 36/4(AM-1) o pow. 5300 m2 .
  Wyświetleń: 42
 437. wykazie nr 19/2022 z dnia 05.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/98 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 42
 438. wykazie nr 21/2022 z dnia 19.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/81 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 42
 439. Zapytanie ofertowe na realizację zadania Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej pn.: „Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego z kaplicy chrzcielnej Matki Boskiej w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Bystrzyca Kłodzkiej”
  Wyświetleń: 42
 440. Zapytanie ofertowe na realizację zadania Parafii Rzymskokatolickiej, p.w. św. Marii Magdaleny w Wójtowicach pn.: „Konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Nowej Bystrzycy”
  Wyświetleń: 42
 441. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie - Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka 2023
  Wyświetleń: 41
 442. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, połozonej w Idzikowie w granicach działki nr 268 o powierzchni 1,07ha
  Wyświetleń: 41
 443. Procedury Wydział Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 41
 444. wykaz nr 16/2023 z dnia 27.07.2023 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lok. użytkowego nr 8 położonego przy Placu Wolności 12 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 41
 445. wykaz nr 7/2023 z dnia 13.04.2023 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lok. użytkowego położonego przy ul. Okrzei 20 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 41
 446. wykazie nr 18/2022 z dnia 05.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/97 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 41
 447. Kształtowanie wynagrodzeń członków organów spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o.
  Wyświetleń: 40
 448. wykaz nr 10/2023 z dnia 27.04.2023 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lok. użytkowego położonego przy ul. Rycerskiej 1 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 40
 449. wykaz nr 13/2023 z dnia 18.05.2023 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lok. użytkowego nr 1 położonego przy ul. Okrzei 20 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 40
 450. Sprawozdania za III kwartał 2023
  Wyświetleń: 39
 451. wykaz nr 1/2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/83 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 39
 452. wykaz nr 15/2023 z dnia 21.06.2023 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lok. użytkowego nr 5 położonego przy ul. Mały Rynek 4 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 39
 453. wykaz nr 17/2023 z dnia 27.07.2023 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lok. użytkowego nr 1 położonego przy ul. Kościelnej 5 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 39
 454. wykazie nr 22/2022 z dnia 19.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/92 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 39
 455. wykazie nr 23/2022 z dnia 19.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/73 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 39
 456. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie-Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 38
 457. Petycje 2023 r.
  Wyświetleń: 38
 458. wykazie nr 16/2022 z dnia 05.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/87 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 38
 459. W Y K A Z nr 31 /2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 11/3 o pow. 4519m2, połozonej w Pławnicy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 37
 460. Wykaz Nr 19/2023w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 224/1 (AM-2, położonej w Idzikowie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 37
 461. wykaz nr 36.2023 w sprawie najmu lokalu użytkowego o pow. 54m2, położonego na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Wojska Polskiego 68 w granicach części działki nr 71 w drodze bezprzetargowej.
  Wyświetleń: 37
 462. wykaz nr 11/2023 z dnia 27.04.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/69 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 36
 463. wykaz nr 19/2023 z dnia 21.08.2023 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej pomieszczenia w lok. użytkowym nr 2 położonego przy ul. Nadbrzeżnej 12 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 36
 464. Wykaz nr 18/2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 36/4 (AM-1), położonej w Piotrowicach w drodze przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Piotrowice.
  Wyświetleń: 35
 465. wykaz nr 20/2022 z dnia 19.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej lok. użytkowego (boks) położonego przy ul. Strażackiej 13a w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 35
 466. wykaz nr 8/2023 z dnia 13.04.2023 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lok. użytkowego położonego przy ul. Rycerskiej 20 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 35
 467. W Y K A Z nr 13/2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1B położonego w budynku mieszkalno-użytkowym, wielorodzinnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 1 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 34
 468. wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzeatrgowej
  Wyświetleń: 34
 469. Zapytanie ofertowe na realizację zadania Parafii Rzymskokatolickiej, p.w. św. Wawrzyńca Męczennika w Starym Waliszowie pn.: „Konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele p.w. św. Wawrzyńca Męczennika w Starym Waliszowie”.
  Wyświetleń: 34
 470. - wykaz nr 9/2023 z dnia 27.04.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu wraz z garażem położonego w Starej Łomnicy 95a/1a.
  Wyświetleń: 33
 471. W Y K A Z nr 12/2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w budynku mieszkalno-użytkowym, wielorodzinnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 1 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 33
 472. wykaz nr 3/2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/78 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 33
 473. Wykaz nr 30.2023 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu stanowącego własność Gminy położonego na terenie Międzygórza w granicach części działki nr 285
  Wyświetleń: 33
 474. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w sprawie dzierżawy części działki nr 8/4 położonej w Ponikwie, wyznaczonego na dzień 13.07.2022 r.
  Wyświetleń: 32
 475. wykaz nr 20/2023 z dnia 21.08.2023 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej pomieszczenia w lok. użytkowym nr 2 położonego przy ul. Nadbrzeżnej 12 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 32
 476. Wykaz Nr 29.2023 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej salą gimnastyczną, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, połozonej na terenie wsi Wilkanów 138F w drodze bezprzetargowej.
  Wyświetleń: 32
 477. wykaz nr 4/2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/66 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 32
 478. wykazy gruntów przeznazconych do wydzierżawienia 2023r.
  Wyświetleń: 32
 479. Wykaz nr 32.2023 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Starej Bystrzycy w granicach działek nr 223/2 i 224/1 z przeznaczeniem na cele sportowo - rekreacyjneny.
  Wyświetleń: 31
 480. wykaz nr 5/2023 z dnia 27.02.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/57 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 31
 481. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miejscowości Piotrowice w sprawie sprzedaż działki nr 36/4 o pow. 0,53ha położonej w Piotrowicach, gmina Bystrzyca Kłodzka.
  Wyświetleń: 30
 482. Wykaz Nr 35/2023 w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Sempołowskiej w granicach części działki 524/2 z przeznaczeniem na instalację i obsługę stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
  Wyświetleń: 30
 483. I-szy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy działki 73/2 o pow. 0,28 ha położonej na terenie wsi Nowa Łomnica .
  Wyświetleń: 29
 484. Informacja o zakutalizowaniu podstawowej kwoty dotacji - październik 2023
  Wyświetleń: 29
 485. Konsultacje społeczne - oferta mały grant
  Wyświetleń: 28
 486. Projekt budżetu na rok 2024
  Wyświetleń: 28
 487. Rejestr wniosków do aktów planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 28
 488. Wykaz Nr 25.2023 w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanych położonych w Długopolu Dolnym, Starej Łomnicy, Pławnicy i Starym Waliszowie, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Wilkanowie.
  Wyświetleń: 28
 489. obwieszczenia i wykazy nieruchomości do sprzedazy , dzierżawy , najmu
  Wyświetleń: 26
 490. I-szy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy działek nr 126 o pow. 0,53 ha oraz 132 o pow. 0,73 ha położonych na terenie wsi Gorzanów.
  Wyświetleń: 25
 491. I-szy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy części działki 95/3 o pow. 110m2 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum.
  Wyświetleń: 24
 492. Obwieszczenia 2023
  Wyświetleń: 21
 493. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonego do stałych mieszkańców miejscowości Wilkanów, wyznaczonego na dzień 29 listopada 2023 r. o godz. 11:00.
  Wyświetleń: 14
 494. Obwieszczenia i wykazy nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, najmu
  Wyświetleń: 13
 495. I-szy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy działek nr część 1245/1 o pow. 0,24 ha oraz 1243/3 o pow. 1,25 ha położonych na terenie wsi Wilkanów.
  Wyświetleń: 12
 496. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 24 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca
  Wyświetleń: 8
 497. W Y K A Z nr 37/2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Starym Waliszowie Nr 6 wraz z ułamkową częścią gruntu przynależną do lokalu, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 7
 498. W Y K A Z nr 38/2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Starym Waliszowie Nr 6 wraz z ułamkową częścią gruntu przynależną do lokalu, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 7
 499. I-szy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy części działki nr 566/22 o pow. 200m2 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum.
  Wyświetleń: 6
 500. Nabór do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 5
 501. - wykaz nr 21/2023 z dnia 30.11.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu wraz z garażem położonego przy ul. Międzyleśnej 13/1 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 4
 502. wykaz nr 22/2023 z dnia 30.11.2023 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lok. użytkowego nr 1a położonego przy ul. Kolejowej 3c w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 4
 503. wykaz nr 23/2023 z dnia 30.11.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/91 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 4
 504. Ogłoszenie - Otwarty Konkurs Ofert - „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej” 2024
  Wyświetleń: 2
 505. Nabór do komisji konkursowej - profilaktyka, ochrona i promocja zdrowia na rok 2024
  Wyświetleń: 1