Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
Styczeń: 13574Luty: 11783Marzec: 12950Kwiecień: 10379Maj: 12510Czerwiec: 10194
Lipiec: 10581Sierpień: 10492Wrzesień: 12048Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2022
Styczeń: 5016Luty: 7230Marzec: 9412Kwiecień: 11069Maj: 9764Czerwiec: 9281
Lipiec: 8529Sierpień: 8256Wrzesień: 8219Październik: 8461Listopad: 9363Grudzień: 10632
Rok 2021
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 32Grudzień: 270
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 32616
 2. NIeruchomości komunalne - ogłoszenia o przetargach
  Wyświetleń: 7700
 3. Nabór na stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 6802
 4. Ogłoszenie o naborze na stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 6058
 5. Wydziały
  Wyświetleń: 5061
 6. Informacje Teleadresowe
  Wyświetleń: 4568
 7. Ogłoszenia, obwieszczenia i informacje
  Wyświetleń: 3710
 8. Obwieszczenia i wykazy nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, najmu
  Wyświetleń: 3639
 9. Obwieszczenia i wykazy nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 3378
 10. KOMUNIKATY
  Wyświetleń: 3225
 11. Zarządzenia 2022 r.
  Wyświetleń: 2882
 12. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 2861
 13. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2774
 14. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 2609
 15. Burmistrz
  Wyświetleń: 2489
 16. Ogłoszenia o negocjacjach
  Wyświetleń: 2468
 17. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 2419
 18. Sesje
  Wyświetleń: 2138
 19. Wyniki naborów na stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 2126
 20. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2005
 21. Posiedzenia komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1780
 22. Nieruchomości komunalne -wyniki przetargów i negocjacji
  Wyświetleń: 1750
 23. Zarządzenia 2023 r.
  Wyświetleń: 1707
 24. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 1622
 25. Uchwały Rady Miejskiej 2022
  Wyświetleń: 1527
 26. Projekty miejscowych planów zagospodarowania do wglądu
  Wyświetleń: 1414
 27. Nabór na kierowników i dyrektorów jednostek podległych gminie
  Wyświetleń: 1389
 28. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 1324
 29. Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1274
 30. Plany zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1271
 31. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1177
 32. Oświadczenia majątkowe za 2021 rok
  Wyświetleń: 1142
 33. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta i Gminy i jednostek organizacyjnych za 2021 roku
  Wyświetleń: 1124
 34. Oświadczenia majątkowe za 2022 r.
  Wyświetleń: 1071
 35. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1069
 36. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. dróg gminnych
  Wyświetleń: 1060
 37. Wykaz sołtysów
  Wyświetleń: 997
 38. Wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 986
 39. Jednostki podległe
  Wyświetleń: 975
 40. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 933
 41. Druki i wnioski - Urbanistyka i Planowanie
  Wyświetleń: 890
 42. Oświadczenia majątkowe Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 883
 43. Wykazy i obwieszczenia lokali przeznaczonych do najmu/dzierżawy
  Wyświetleń: 871
 44. Zarządzenia 2021 r.
  Wyświetleń: 857
 45. Zapytania o cenę
  Wyświetleń: 855
 46. Szkoły i przedszkola
  Wyświetleń: 837
 47. Skład komisji
  Wyświetleń: 813
 48. Edukacja Aktualności
  Wyświetleń: 804
 49. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
  Wyświetleń: 802
 50. Statut Gminy
  Wyświetleń: 798
 51. Druki i wnioski - Wydział Finansowo-Budżetowy
  Wyświetleń: 795
 52. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w trybie rozpoznania rynku na świadczenie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze uzyteczności publicznej na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka.
  Wyświetleń: 771
 53. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2022
  Wyświetleń: 766
 54. Tryby załatwiania spraw
  Wyświetleń: 751
 55. Ogłoszenia o przetargach
  Wyświetleń: 714
 56. Statut urzędu
  Wyświetleń: 713
 57. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 694
 58. Procedury
  Wyświetleń: 693
 59. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 681
 60. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 671
 61. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Lasówce w granicach działki nr 29/4
  Wyświetleń: 667
 62. Skarbnik
  Wyświetleń: 666
 63. Sprawozdania - finansowe 2022
  Wyświetleń: 621
 64. WYKAZ PETYCJI RADY MIEJSKIEJ
  Wyświetleń: 611
 65. Zbiorcze zestawienie petycji
  Wyświetleń: 610
 66. Druki i wnioski - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 606
 67. Druki i wnioski - Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 603
 68. Wybory uzupełniające
  Wyświetleń: 592
 69. Sprawozdania-budżetowe
  Wyświetleń: 590
 70. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 584
 71. Projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do wglądu
  Wyświetleń: 578
 72. Ulgi podatkowe
  Wyświetleń: 575
 73. PROGRAMY
  Wyświetleń: 564
 74. ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI - SYGNALIŚCI
  Wyświetleń: 563
 75. Komisja Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 555
 76. Uchwały Rady Miejskiej 2023
  Wyświetleń: 554
 77. Prowadzone rejestry i ewidencje w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 551
 78. Plan zamówień publicznych 2022
  Wyświetleń: 550
 79. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 542
 80. WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP
  Wyświetleń: 539
 81. Plan pracy Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 536
 82. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 528
 83. Telefony do pracowników urzędu
  Wyświetleń: 517
 84. Druki i wnioski - Wydział Inwestycji, Rozwoju i Przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 512
 85. RAPORT O STANIE GMINY
  Wyświetleń: 499
 86. Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 497
 87. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2021
  Wyświetleń: 484
 88. Informacje o lobbingu
  Wyświetleń: 480
 89. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 476
 90. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta i Gminy i jednostek organizacyjnych złożone w 2020 roku
  Wyświetleń: 473
 91. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 463
 92. Oświadczenia majątkowe Rady Miejskiej 2021
  Wyświetleń: 461
 93. Uchwały Rady Miejskiej 2021
  Wyświetleń: 461
 94. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 459
 95. Pozostałe informacje
  Wyświetleń: 457
 96. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 456
 97. Petycje 2022 r.
  Wyświetleń: 452
 98. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 449
 99. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 440
 100. Plany pracy Komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 435
 101. Zbiorcze zestawienie petycji
  Wyświetleń: 435
 102. Druki i wnioski- Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
  Wyświetleń: 434
 103. Plan zamówień na 2023 rok
  Wyświetleń: 433
 104. Druki i wnioski - Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 428
 105. I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Białej Wodzie w granicach działki nr 58/43(AM-1) o pow. 9054 m2 objętej księgą wieczystą nr SW1K/00058018/9.
  Wyświetleń: 416
 106. Druki i wnioski - Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 413
 107. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta i Gminy i jednostek organizacyjnych złożone w 2019 roku
  Wyświetleń: 404
 108. Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy
  Wyświetleń: 401
 109. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 400
 110. Strategia Rozwoju dla Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 395
 111. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 392
 112. Wnioski Komisji 2022
  Wyświetleń: 392
 113. wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 388
 114. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko inspektora ds. wydatków w Wydziale Finansowo-Budżetowym
  Wyświetleń: 372
 115. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 372
 116. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 365
 117. II Otwarty Konkurs ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2022 r.
  Wyświetleń: 362
 118. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
  Wyświetleń: 347
 119. Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 roku
  Wyświetleń: 343
 120. Wnioski Komisji
  Wyświetleń: 335
 121. wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2023
  Wyświetleń: 334
 122. I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położnej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 24 w granicach działki nr 963/2 (AM-7) o pow. 679 m2.
  Wyświetleń: 333
 123. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Długopolu-Zdroju przy ul. Leśnej 5
  Wyświetleń: 331
 124. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 24 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca.
  Wyświetleń: 331
 125. INFORMACJA o wyniku pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 272/5 (AM1) o pow.6,0171 ha położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.
  Wyświetleń: 327
 126. Wyniki przetargów
  Wyświetleń: 323
 127. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 322
 128. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 320
 129. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko podinspektora ds. opłat za gospodarowanie odpadami w Wydziale Finansowo-Budżetowym
  Wyświetleń: 320
 130. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 319
 131. Ogłoszenia o przetargach
  Wyświetleń: 318
 132. wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy 2023
  Wyświetleń: 315
 133. Wykaz nr 3/2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Lasówce w granicach działki nr 29/4 (AM-1) o pow. 1492 m2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 310
 134. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Lasówce w granicach działki nr 29/3
  Wyświetleń: 307
 135. Cyberbezpieczeństwo
  Wyświetleń: 303
 136. Projekt budżetu na rok 2023
  Wyświetleń: 302
 137. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 272/5 (AM-1) o pow. 6,0171 ha, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej, obręb Niedźwiedna
  Wyświetleń: 295
 138. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko referenta ds. obsługi monitoringu gminnego w Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 295
 139. RAPORT O STANIE GMINY ZA 2021 ROK
  Wyświetleń: 292
 140. Kontrole zewnętrzne urzędu
  Wyświetleń: 290
 141. Druki i wnioski - Sygnaliści
  Wyświetleń: 289
 142. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 288
 143. Petycje 2023 r.
  Wyświetleń: 283
 144. wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 282
 145. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 280
 146. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. wymiaru podatków w Wydziale Finansowo-Budżetowym
  Wyświetleń: 277
 147. I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Spalona w granicach działki nr 57/2
  Wyświetleń: 274
 148. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 274
 149. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 270
 150. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 265
 151. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko podinspektora ds. obsługi kasowej w Wydziale Finansowo-Budżetowym
  Wyświetleń: 258
 152. Konkursy na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Warszawy w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 257
 153. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko inspektora ds. przedsiębiorczości w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 256
 154. INFORMACJA o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 15/2, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Stara Bystrzyca, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.
  Wyświetleń: 253
 155. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko inspektora ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Urbanistyki i Planowania
  Wyświetleń: 252
 156. Lista Podmiotów zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym do podmiotów spełniających kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w sprawie sprzedaż działki nr 272/5 (AM 1) o pow. 6,0171 ha, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna, wyznaczonego na dzień 09.11.2022 r.
  Wyświetleń: 251
 157. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 272/4 (AM 1) o pow. 3,5000 ha, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna.
  Wyświetleń: 248
 158. II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 2 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 14.
  Wyświetleń: 247
 159. Oświadczenia majątkowe za 2023 r.
  Wyświetleń: 242
 160. I przetarg ustny nieograniczony na przetarg nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej, obręb Stara Bystrzyca w granicach działki nr 15/2 (AM-1)
  Wyświetleń: 239
 161. Wyniki konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkanowie
  Wyświetleń: 236
 162. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Kierownika Biura Radców Prawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 235
 163. Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 roku
  Wyświetleń: 232
 164. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. dróg gminnych
  Wyświetleń: 229
 165. Procedury Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 229
 166. Ograniczone rokowania po drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Nowa Bystrzyca w granicach działki nr 280 (AM-2 ).
  Wyświetleń: 228
 167. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Długopolu-Zdroju przy ulicy Zdrojowej 18
  Wyświetleń: 227
 168. Nabór do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 226
 169. opinie RIO 2022 rok
  Wyświetleń: 225
 170. Informacja w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 t. poz. 1967 ze zm.)
  Wyświetleń: 224
 171. Wykaz nr 17/2022 z dnia 06 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działki nr 57/21 (AM 1) o pow. 0,4108ha drogą przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 222
 172. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Nowa Bystrzyca w granicach działki nr 280 (AM 2 ).
  Wyświetleń: 217
 173. INFORMACJA o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 57/21, położonej w Spalonej, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.
  Wyświetleń: 217
 174. Plany zamówień publicznych 2021
  Wyświetleń: 215
 175. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Spalona w granicach działki nr 57/21 (AM 1 ).
  Wyświetleń: 214
 176. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. dróg gminnych
  Wyświetleń: 214
 177. Oświadczenia majątkowe Rady Miejskiej 2020
  Wyświetleń: 214
 178. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2023
  Wyświetleń: 211
 179. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Audytora wewnętrznego
  Wyświetleń: 207
 180. I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Długopolu-Zdroju przy ul. Leśnej 5
  Wyświetleń: 204
 181. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 203
 182. INFORMACJĘ o wyniku pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 272/4 (AM 1) o pow. 3,5000ha, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.
  Wyświetleń: 202
 183. Ulgi podatkowe 2021
  Wyświetleń: 202
 184. Wykaz petycji 2022 r.
  Wyświetleń: 202
 185. I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 2 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 14.
  Wyświetleń: 200
 186. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. strażnika w Straży Miejskiej Gminy Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 200
 187. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. dróg gminnych
  Wyświetleń: 197
 188. Sprawozdania za IV kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 194
 189. Pierwszy przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Długopolu-Zdroju przy ul. Zdrojowej 18.
  Wyświetleń: 192
 190. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Urbanistyki i Planowania w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 190
 191. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta i Gminy i jednostek organizacyjnych złożone w 2017 roku
  Wyświetleń: 190
 192. II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Nowa Bystrzyca w granicach działki nr 280 (AM 2 ).
  Wyświetleń: 188
 193. Pobierz programy
  Wyświetleń: 188
 194. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. strażnika w Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 187
 195. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku
  Wyświetleń: 186
 196. Wykaz nr 9/2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kamiennej w granicach działki nr 48/5 o pow. 5708 m2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 186
 197. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko strażnika w Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 184
 198. Wykaz nr 2/2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Lasówce w granicach działki nr 29/3 (AM-1) o pow. 1490 m2 wraz z ½ udziału w działce nr 29/2, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 184
 199. Wykaz nr 4/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działki nr 57/21 (AM 1) o pow. 0,4108ha drogą przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek bezpośrednio przyległych do nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  Wyświetleń: 183
 200. I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położnej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 24 w granicach działki nr 963/2 (AM 7 ) o pow. 679m2.
  Wyświetleń: 182
 201. Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku
  Wyświetleń: 182
 202. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Inspektora ds. BHP i ppoż
  Wyświetleń: 179
 203. Roczny Program Współracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 177
 204. Wyniki konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 176
 205. Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2022 r.
  Wyświetleń: 174
 206. Wykaz nr 9 /2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Porębie nr 36 .
  Wyświetleń: 173
 207. Opinie RIO 2023 rok
  Wyświetleń: 171
 208. Otwarty Konkurs ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2023 r.
  Wyświetleń: 171
 209. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko podinspektora ds. gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 166
 210. Zatwierdzenie wyników postępowania na zapytanie ofertowe na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gmina Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 166
 211. Petycja Nr OR.152.1.2022 w sprawie regularnego odcinania dostaw prądu do gospodarstw domowych
  Wyświetleń: 165
 212. Odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 24
  Wyświetleń: 163
 213. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 29/4 o pow. 1492 m2 położonej w gminie Bystrzyca Kłodzka, obręb Lasówka, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.
  Wyświetleń: 159
 214. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Nowy Waliszów w granicach działki nr 1051 (AM 2 ).
  Wyświetleń: 156
 215. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 14 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 154
 216. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta i Gminy i jednostek organizacyjnych złożone w 2018 roku
  Wyświetleń: 153
 217. Wykaz nr 3/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowym Waliszowie w granicach działki nr 1051 (AM 2) o pow. 0,82ha w drodze przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miejscowości Nowy Waliszów.
  Wyświetleń: 151
 218. I-szy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy działki nr 268 o pow. 1,07 ha, położonej na terenie wsi Idzików
  Wyświetleń: 149
 219. Lista podmiotów zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym do podmiotów spełniających kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w sprawie sprzedaż działki nr 272/4 (AM 1) o pow. 3,5000 ha, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna, wyznaczonego na dzień 29.06.2022 r.
  Wyświetleń: 147
 220. I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kamiennej w granicach działki nr 48/5 (AM-1) o pow. 0,5708 ha objętej księgą wieczystą nr SW1K/00047135/5.
  Wyświetleń: 142
 221. Procedury Wydział Inwestycji, Rozwoju i Przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 142
 222. Wstępne ogłoszenie informacyjne Transport Publiczny 2023-2024
  Wyświetleń: 142
 223. Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkanowie
  Wyświetleń: 141
 224. Sprawozdania za I kwartał 2022
  Wyświetleń: 138
 225. Wykaz nr 31/2022 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Długopolu-Zdroju przy ul. Zdrojowej 18 wraz z ułamkowa częścią gruntu przynależną do lokalu, drogą przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku usytuowanego przy ulicy Zdrojowej 18 w Długopolu-Zdroju.
  Wyświetleń: 137
 226. Oświadczenia majątkowe Rady Miejskiej 2018
  Wyświetleń: 136
 227. Wykaz nr 28/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Leśnej 5 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 136
 228. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli działek sąsiadujących z działką ewid. nr 280 w Nowej Bystrzycy
  Wyświetleń: 134
 229. Wykaz nr 5/2022 z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży działki nr 272/4 (AM 1) o pow. 3,5000 ha, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna drogą przetargu ustnego ograniczonego do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
  Wyświetleń: 133
 230. Ogłoszenie wyników II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszerze upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 131
 231. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. strażnika w Straży Miejskiej Gminy Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 129
 232. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Stara Bystrzyca w granicach działki nr 15/2 (AM 1 ).
  Wyświetleń: 125
 233. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta i Gminy i jednostek organizacyjnych złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 125
 234. Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego przez najemcę
  Wyświetleń: 125
 235. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023
  Wyświetleń: 124
 236. Wykaz nr 24/2022 w sprawie sprzedaży drogą przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 24 w granicach działki nr 963/2 (AM-7) o pow. 679m2
  Wyświetleń: 124
 237. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 29/3 (AM-1) położonej w gminie Bystrzyca Kłodzka, obręb Lasówka, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.
  Wyświetleń: 123
 238. Oświadczenia majątkowe Rady Miejskiej 2019
  Wyświetleń: 123
 239. Komisja Budżetu i Finansów 2023
  Wyświetleń: 122
 240. Oświadczenia majątkowe Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 122
 241. Oświadczenia majątkowe Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 119
 242. Sprawozdania za IV kwartał 2022
  Wyświetleń: 117
 243. wykaz nr 11/2022 z dnia 26.09.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 11 położonego przy Placu Wolności nr 13 w Bystrzycy Kłodzkiej;
  Wyświetleń: 117
 244. Wykaz nr 29/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 26A wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 117
 245. Ogłoszenie o sprzedaży - samochód FORD TRANSIT FCC6 DKL 9U40
  Wyświetleń: 116
 246. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli działek sąsiadujących z działką ewid. nr 57/21 tj. właścicieli działek ewid. nr 57/22, 149/152, 150/234 i 57/13 położonych w Spalonej, wyznaczonego na dzień 27.04.2022 r.
  Wyświetleń: 115
 247. Wykaz nr 16/2022 z dnia 06 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży działki nr 15/2 (AM-1) o pow. 589 m2, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Stara Bystrzyca drogą przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 115
 248. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w granicach działki nr 1335/2 (AM 1 ).
  Wyświetleń: 114
 249. Oświadczenia majątkowe radnych złożone 30 dni od dnia ślubowania - 2018
  Wyświetleń: 114
 250. Petycja OR.152.2.2022 w sprawie funkcjonowania przychodni
  Wyświetleń: 113
 251. Sprawozdania za III kwartał 2022
  Wyświetleń: 113
 252. Wyazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzeatrgowej
  Wyświetleń: 113
 253. Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 280 położonej w Nowej Bystrzycy stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.
  Wyświetleń: 112
 254. Wykaz nr 1/2022 dnia 12.01.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 9 położonego przy Placu Wolności nr 10 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 112
 255. I-szy przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w sprawie dzierżawy części działki 8/4 o pow. 3,6560 ha położonej na terenie wsi Ponikwa
  Wyświetleń: 111
 256. Informacja z otwarcia ofert - "Świadczenie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze uzyteczności publicznej na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka."
  Wyświetleń: 111
 257. Wykaz nr 23/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Mostowicach w granicach działki nr 165/1 (AM 1) o pow. 188m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Mostowicach.
  Wyświetleń: 110
 258. Wykaz nr 8 /2022 z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Piaskowicach w granicach działki nr 101 (AM 2) o pow. 700m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, położonych w Piaskowicach objętych księgą wieczystą SW1K/00064202/1.
  Wyświetleń: 108
 259. Wniosek o wykreślenie hipoteki
  Wyświetleń: 106
 260. Druki i wnioski - Wydział Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 105
 261. Informacja o zaktualizowaniu podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci wg SIO na dzień 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 105
 262. Komisja Rewizyjna 2023
  Wyświetleń: 105
 263. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 104
 264. Wykaz nr 2/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. w prawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Kościuszki 3 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 104
 265. W Y K A Z nr 11/2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Białej Wodzie w granicach działki nr 58/43 o pow. 9054 m2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 100
 266. Ogłoszenie - Otwarty Konkurs Ofert - „Rehabilitacja kobiet po mastektomii" 2023
  Wyświetleń: 99
 267. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 280 położonej w Nowej Bystrzycy stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.
  Wyświetleń: 98
 268. Wykaz nr 3/2022 dnia 20.01.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku nr 38 w Wilkanowie
  Wyświetleń: 98
 269. Informacja o wyniku przetargu Spalona dz.nr 57/21
  Wyświetleń: 96
 270. Zapytanie ofertowe - uwuwanie azbestu z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 96
 271. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie-usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 95
 272. Sprawozdania za I kwartał 2023
  Wyświetleń: 94
 273. Wykaz nr 2/2022 dnia 17.01.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 położonego przy ul. Zdrojowej nr 13 w Długopolu Zdroju
  Wyświetleń: 94
 274. Zakończenie konsultacji społecznych RPW na 2023 r.
  Wyświetleń: 94
 275. Zmiana kryterium dochodowego
  Wyświetleń: 94
 276. I-szy przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców miasta Bystrzyca Kłodzka w sprawie dzierżawy części działki 43 o pow. 647m2 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum.
  Wyświetleń: 92
 277. Informacja o odrzuceniu oferty w postępowaniu "Świadczenie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze uzyteczności publicznej na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka."
  Wyświetleń: 91
 278. Informacja o zaktualizowaniu podstawowej kwoty dotacji.
  Wyświetleń: 91
 279. Informacja o terminie rozstrzygnięcia postępowania "Świadczenie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze uzyteczności publicznej na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka."
  Wyświetleń: 90
 280. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 14 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka,
  Wyświetleń: 90
 281. Komisja Skarg Wniosków i Petycji 2023
  Wyświetleń: 90
 282. Komisja Edukacji Kultury i Sportu 2023
  Wyświetleń: 89
 283. Konsultacje społeczne LSZ SPARTA
  Wyświetleń: 89
 284. Wykaz nr 1/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 23 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 89
 285. Wykaz nr 10/2022 dnia 05.08.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego (garaż) nr 11 położonego przy ul. Strażackiej nr 4 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 88
 286. Wykaz nr 4/2022 dnia 14.02.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/69 położonej przy ul. M. konopnickiej 10 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 88
 287. Zapytanie ofertowe pn. "Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka w okresie od 01.09.2022 do 13.09.2022"
  Wyświetleń: 88
 288. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1335/2 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum ul. Kasztanowa
  Wyświetleń: 87
 289. Wykaz nr 5/2022 dnia 22.02.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego (boks) nr 7 położonego na hali targowej przy ul. Strażackiej 13A w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 86
 290. Ogłoszenie o sprzedaży - samochód FORD TRANSIT FCC6 DKL 9U39
  Wyświetleń: 84
 291. Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2023
  Wyświetleń: 82
 292. Wykaz nr 6/2022 z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży działki nr 1335/2 (AM-1) o pow. 0,1140 ha, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum drogą przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek bezpośrednio przyległych do nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 82
 293. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 82
 294. Komisja Uzdrowiskowa Zdrowia i Spraw Społecznych 2023
  Wyświetleń: 79
 295. Konsultacje społeczne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bystrzyca Kłodzka/Aktualizacja na lata 2021- 2027 z perspektywą do roku 2030
  Wyświetleń: 79
 296. Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego - kopia
  Wyświetleń: 78
 297. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli działek sąsiadujących z działką ewid. nr 280 tj. właścicieli działek ewid. nr 279, 282/3 i 409/90 położonych w Nowej Bystrzycy, wyznaczonego na dzień 08.06.2022 r.
  Wyświetleń: 77
 298. Wykaz nr 7/2022 z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży działki nr 15/2 (AM-1) o pow. 589 m2, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Stara Bystrzyca drogą przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek bezpośrednio przyległych do nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 77
 299. 2023
  Wyświetleń: 76
 300. 2024
  Wyświetleń: 76
 301. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 15/2 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Stara Bystrzyca
  Wyświetleń: 76
 302. Informacja o wyniku przetargu Nowy Waliszów Dz. nr 1051
  Wyświetleń: 76
 303. 2023
  Wyświetleń: 75
 304. 2025
  Wyświetleń: 75
 305. Informacja o unieważnieniu postepowania "Świadczenie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze uzyteczności publicznej na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka."
  Wyświetleń: 75
 306. Informacja o zaktualizowaniu podstawowej kwoty dotacji oraz wkaźnika zwiększającego.
  Wyświetleń: 75
 307. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 75
 308. Wybory Ławników
  Wyświetleń: 74
 309. Wykaz nr 1/2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Podmiejskiej 1 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 74
 310. Oświadczenia majątkowe Rady Miejskiej 2023
  Wyświetleń: 73
 311. Sprawozdania za II kwartał 2022
  Wyświetleń: 73
 312. Wnioski Komisji
  Wyświetleń: 72
 313. Wykaz nr 8/2022 dnia 05.05.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 położonego przy Placu Szpitalnym nr 3 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 72
 314. wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 72
 315. Wykaz nr 30/2022 z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży działki nr 272/5 (AM 1) o pow. 6,0171 ha, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna drogą przetargu ustnego ograniczonego do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
  Wyświetleń: 71
 316. Wykaz nr 6/2022 dnia 17.03.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 13 położonego na hali targowej przy ul. Strażackiej 13A w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 71
 317. Kanał do transmisji na żywo Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 70
 318. Wykaz nr 4/2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym, wolnostojącym w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego 14 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 70
 319. Konsultacje oferty KS POLONIA
  Wyświetleń: 68
 320. Wykaz nr 35/2022 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
  Wyświetleń: 68
 321. Biuro Rady - Najbliższa sesja
  Wyświetleń: 67
 322. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn.: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej”
  Wyświetleń: 67
 323. Protokół z sesji LIV/2022
  Wyświetleń: 66
 324. Wykaz nr 41/2022 w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 7 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Długopolu Zdrój przy ul. T. Kościuszki 5 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 66
 325. Wykaz nr 42/2022 w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 4 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Długopolu Zdrój przy ul. T. Kościuszki 5 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 66
 326. 2023
  Wyświetleń: 64
 327. Konsultacke społeczne - Roczny Program Współpracy z NGO na 2023 r.
  Wyświetleń: 64
 328. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym do stałych mieszkańców miejscowości Nowy Waliszów w sprawie sprzedaży działki nr 1051 (AM 2) o pow. 0,82ha położonej w Nowym Waliszowie, wyznaczonego na dzień 27.04.2022 r.
  Wyświetleń: 62
 329. Wykaz nr 40/200 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Długopolu-Zdroju przy ul. Leśnej 1 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 62
 330. Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2023 r.
  Wyświetleń: 60
 331. Zapytanie ofertowe na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 60
 332. Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce w roku 2022
  Wyświetleń: 59
 333. Wykaz nr 22/2023 z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Wyszkach w granicach działek nr 5 i nr 6 (AM-1) o łącznej powierzchni 9680 m2 objętej księgą wieczystą nr SW1K/00096761/0, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 59
 334. Informacja o zakutalizowaniu podstawowej kwoty dotacji - październik 2022
  Wyświetleń: 58
 335. obwieszczenia i wykazy nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, najmy
  Wyświetleń: 58
 336. Oświadczenia majątkowe Rady Miejskiej 2022
  Wyświetleń: 58
 337. RAPORT O STANIE GMINY ZA 2022 ROK
  Wyświetleń: 58
 338. Sprawozdania finansowe 2022
  Wyświetleń: 58
 339. Wykaz nr 11/2022 z dnia 06 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Podmiejskiej 8 wraz z ułamkową częścią działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 58
 340. Wykaz nr 18/2022 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 9/4 o pow. 0,0586ha, położonej w Wójtowicach -Huta celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
  Wyświetleń: 58
 341. Wykaz nr 39/2022 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Długopolu-Zdroju przy ul. Leśnej 2 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 58
 342. Projekty miejscowych planów zagospodarowania do wglądu - kopia
  Wyświetleń: 57
 343. Spółki
  Wyświetleń: 57
 344. Informacja o zakutalizowaniu podstawowej kwoty dotacji - sierpień 2022
  Wyświetleń: 55
 345. Wykaz nr 27/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 16 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Długopolu Zdrój przy ul. Leśnej 3 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 55
 346. Wykaz nr 33/2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działki nr 57/21 (AM-1) o pow. 0,4108 ha drogą przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 55
 347. Wykaz nr 36/2022 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 5 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 55
 348. Wykaz nr 8/2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Marii Konopnickiej nr 9 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 55
 349. Nabór do Komisji Konkursowej - ogłoszenia z dn. 29.11.2022 r.
  Wyświetleń: 54
 350. Oświadczenia majątkowe radnych na 2 miesiące przed upływem kadencji - 2018
  Wyświetleń: 54
 351. Protokoły z sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 54
 352. Sesje
  Wyświetleń: 54
 353. W Y K A Z nr 24 /2023 w sprawie sprzedaży drogą przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 24 w granicach działki nr 963/2 (AM-7) o pow. 679 m2.
  Wyświetleń: 54
 354. Wykaz nr 15/2022 z dnia 06 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym w Wilkanowie 134 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 54
 355. wykaz nr 33 .2022 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonych na terenie wsi Spalona .
  Wyświetleń: 53
 356. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza nabór kandydatów do składu Komisji Konkursowych w sprawach opiniowania ofert z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka na rok 2023
  Wyświetleń: 52
 357. wykaz nr 13/2022 z dnia 27.10.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 8 położonego przy ul. Kościelnej nr 6 w Bystrzycy Kłodzkiej;
  Wyświetleń: 52
 358. Komunikat z dnia 28 grudnia 2022r. Rozstrzygnięty został konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej”
  Wyświetleń: 50
 359. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli działek ewid. nr 14, 1334 i 1335/1 w sprawie sprzedaży działki nr 1335/2 (AM 1) o pow. 0,1140ha położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kasztanowej, wyznaczonego na dzień 25.05.2022 r.
  Wyświetleń: 49
 360. Wykaz nr 13/2022 z dnia 06 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 1 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 49
 361. Wykaz nr 26/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 8 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 3 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 49
 362. Informacja o zakupie węgla dla gospodarstw domowych
  Wyświetleń: 48
 363. wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 48
 364. Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci - styczeń 2023 r.
  Wyświetleń: 47
 365. Konsultacje oferty ULKS - mały grant
  Wyświetleń: 47
 366. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024
  Wyświetleń: 46
 367. wykaz nr 6/2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej 36 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 46
 368. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu w dniu 13.07.2022r. ustnym ograniczonym do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w sprawie dzierżawy części działki nr 8/4, położonej w Ponikwie
  Wyświetleń: 45
 369. Wybory Ławników 2024-2027
  Wyświetleń: 45
 370. Wykaz nr 12/2022 z dnia 06 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Siemiradzkiego 6 wraz z ułamkową częścią działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 45
 371. I przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej 7.
  Wyświetleń: 44
 372. Sprawozdania za II kwartał 2023
  Wyświetleń: 44
 373. W Y K A Z nr 17/2023 w sprawie sprzedaży w sprawie sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki nr 119/12 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej w budynku przy ul. Kolejowej 179 D w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 44
 374. Wykaz nr 14/2022 z dnia 06 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 45 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 44
 375. Wykaz nr 25/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mały Rynek 4 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 43
 376. Wykaz nr 9/2022 dnia 08.07.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 7 położonego przy Placu Wolności nr 19 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 43
 377. - wykaz nr 12/2022 z dnia 26.09.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu wraz z garażem położonego przy ul. Nadbrzeżnej 21/45 w Bystrzycy Kłodzkiej.
  Wyświetleń: 42
 378. Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie dzierżawy działki nr 268 położonej w Idzikowie.
  Wyświetleń: 42
 379. Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta Bystrzyca Kłodzka w sprawie dzierżawy części działki nr 43 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb centrum
  Wyświetleń: 41
 380. W Y K A Z nr 16/2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej 179 G w granicach działek 119/19 o pow. 355 m2 objętej księgą wieczystą nr SW1K/00057875/7, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 41
 381. Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w sprawie dzierżawy części działki nr 8/4 położonej w Ponikwie.
  Wyświetleń: 39
 382. Wykaz nr 21/2023 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości niezabudowanej położonej w Starej Bystrzycy, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działek nr 537/2 i nr 537/3 o łącznej pow. 0,2731 ha na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, położonych w Starej Bystrzycy objętych księgami wieczystymi: SW1K/00098343/8 (dz. nr 537/3) i SW1K/00089758/4 (dz. nr 537/2).
  Wyświetleń: 39
 383. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli działek sąsiadujących z działką ewid. nr 15/2 tj. właścicieli działek ewid. nr 15/1 i 16 położonych w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Stara Bystrzyca, wyznaczonego na dzień 25.05.2022 r.
  Wyświetleń: 38
 384. wykaz nr 15/2022 z dnia 24.11.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 4 położonego przy ul. Okrzei nr 27 w Bystrzycy Kłodzkiej;
  Wyświetleń: 38
 385. W Y K A Z nr 28/2023 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Mostowicach w granicach działki nr 143/4 (AM-1) na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Mostowicach, objętej księgą wieczystą SW1K/00042389/5.
  Wyświetleń: 37
 386. Wykaz nr 19/2022 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonych w Nowej Bystrzycy w granicach działki nr 344/2 o pow.0,0256ha, na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej w granicach działki nr 337/4 o pow.0,0263ha
  Wyświetleń: 36
 387. Wykaz nr 24/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 7 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 36
 388. Wykaz nr 5/2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku mieszkalno-usługowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 9 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 36
 389. Ulgi podatkowe 2022
  Wyświetleń: 35
 390. Wykaz nr 38/2022 w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 9 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. H. Siemiradzkiego 2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 35
 391. wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 35
 392. Wykaz nr 27/2023 z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej 7 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku przy ul. Krakowskiej 7 w Bystrzycy Kłodzkiej.
  Wyświetleń: 33
 393. Informacja o wyniku rokowań
  Wyświetleń: 32
 394. W Y K A Z nr 15/2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej 179 E i F w granicach działek 119/10 i 119/17 o łącznej pow. 1754 m2 objętej księgą wieczystą nr SW1K/00057875/7, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 32
 395. wykaz nr 2/2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej lok. użytkowego położonego przy ul. Okrzei 11 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 32
 396. Wyniki konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 32
 397. I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położnej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 24 w granicach działki nr 963/2 (AM-7) o pow. 679 m2
  Wyświetleń: 31
 398. W Y K A Z nr 14/2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 5 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 31
 399. wykaz nr 14/2022 z dnia 24.11.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 9 położonego przy ul. Kościelnej nr 6 w Bystrzycy Kłodzkiej;
  Wyświetleń: 31
 400. Wykaz nr 20/2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w zespole budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Przyjaciół 19 wraz z ułamkową częścią działek przynależnych do lokalu, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 31
 401. wykazie nr 17/2022 z dnia 05.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/85 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 31
 402. wykazie nr 19/2022 z dnia 05.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/98 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 31
 403. wykaz nr 6/2023 z dnia 27.02.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej lok. użytkowego położonego przy ul. Wojska Polskiego 4 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 30
 404. wykaz nr 37/2022 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej 5 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 29
 405. wykazie nr 21/2022 z dnia 19.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/81 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 29
 406. wykazie nr 23/2022 z dnia 19.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/73 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 28
 407. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie-Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 27
 408. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, połozonej w Idzikowie w granicach działki nr 268 o powierzchni 1,07ha
  Wyświetleń: 27
 409. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka 2023
  Wyświetleń: 27
 410. Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn.: „Rehabilitacja kobiet po mastektomii” na 2023 r.
  Wyświetleń: 27
 411. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu w dniu 13.07.2022r. ustnym ograniczonym dp stałych mieszkańców miasta Bystrzyca Kłodzka w sprawie dzierżawy części działki nr 43 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum.
  Wyświetleń: 26
 412. Sprawozdania finansowe 2021
  Wyświetleń: 26
 413. wykaz nr 1/2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/83 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 25
 414. Wykaz nr 7/2023 w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 7 w budynku mieszkalno-użytkowym, wielorodzinnym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 14 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 25
 415. wykazie nr 18/2022 z dnia 05.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/97 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 25
 416. wnioski komisji 2023
  Wyświetleń: 24
 417. wykazie nr 22/2022 z dnia 19.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/92 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 24
 418. Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o.
  Wyświetleń: 24
 419. wykazie nr 16/2022 z dnia 05.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/87 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 23
 420. Petycje 2023 r.
  Wyświetleń: 22
 421. Sprawozdania za II kwartał 2022
  Wyświetleń: 22
 422. Informacja o zaktualizowaniu podstawowej kwoty dotacji i wskaźnika zwiększającego - kwiecień 2023 r.
  Wyświetleń: 21
 423. wykaz nr 15/2023 z dnia 21.06.2023 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lok. użytkowego nr 5 położonego przy ul. Mały Rynek 4 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 21
 424. wykaz nr 20/2022 z dnia 19.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej lok. użytkowego (boks) położonego przy ul. Strażackiej 13a w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 21
 425. Wykaz nr 34/2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Wilkanowie w granicach działki nr 269 (AM-2) o powierzchni 0,12 ha w drodze przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miejscowości Wilkanów.
  Wyświetleń: 21
 426. wykaz nr 4/2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/66 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 21
 427. Bystrzyckie Centrum Zdrowia sp. z o. o.
  Wyświetleń: 20
 428. Wykaz nr 10/2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nieruchomości gruntowej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Orężnej w granicach działek nr 353 oraz 354/3 obręb Centrum o łącznej powierzchni 3564 m2 objętej księgą wieczystą nr SW1K/00111418/3, będącej przedmiotem wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki
  Wyświetleń: 20
 429. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym do stałych mieszkańców miejscowości Piotrowice, w sprawie sprzedaży działki nr 36/4 (AM-1) o pow. 0,53 ha, położonej w Piotrowicach gmina Bystrzyca Kł., wyznaczonego na dzień 06 września 2023 r.
  Wyświetleń: 19
 430. Procedury Wydział Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 19
 431. wykaz nr 3/2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/78 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 19
 432. Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o.
  Wyświetleń: 19
 433. wykaz nr 10/2023 z dnia 27.04.2023 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lok. użytkowego położonego przy ul. Rycerskiej 1 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 18
 434. wykaz nr 11/2023 z dnia 27.04.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/69 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 18
 435. Wykaz Nr 19/2023w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 224/1 (AM-2, położonej w Idzikowie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 18
 436. Wykaz nr 26/2023 z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej w budynku przy ul. Wojska Polskiego nr 7 wraz z ułamkową częścią gruntu przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 18
 437. wykaz nr 5/2023 z dnia 27.02.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/57 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 18
 438. - wykaz nr 14/2023 z dnia 18.05.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu wraz z garażem położonego przy ul. Konopnickiej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 17
 439. I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej obcymi nakładami t.j. działki nr 11/3 (AM-2) obręb 0020 - Pławnica o powierzchni 0,4519 ha, położonej w Pławnicy, objętej księgą wieczystą nr SW1K/00102014/5.
  Wyświetleń: 17
 440. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w sprawie dzierżawy części działki nr 8/4 położonej w Ponikwie, wyznaczonego na dzień 13.07.2022 r.
  Wyświetleń: 17
 441. wykaz nr 13/2023 z dnia 18.05.2023 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lok. użytkowego nr 1 położonego przy ul. Okrzei 20 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 17
 442. wykaz nr 16/2023 z dnia 27.07.2023 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lok. użytkowego nr 8 położonego przy Placu Wolności 12 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 17
 443. wykaz nr 18/2023 z dnia 27.07.2023 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lok. użytkowego nr 3 położonego przy ul. Kościelnej 4 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 17
 444. wykaz nr 8/2023 z dnia 13.04.2023 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lok. użytkowego położonego przy ul. Rycerskiej 20 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 17
 445. wykaz nr 12/2023 z dnia 18.05.2023 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lok. użytkowego nr 3 położonego w budynku nr 175 w Wilkanowie
  Wyświetleń: 16
 446. wykaz nr 7/2023 z dnia 13.04.2023 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lok. użytkowego położonego przy ul. Okrzei 20 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 16
 447. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie - Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka 2023
  Wyświetleń: 15
 448. konsultacje społeczne Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 r.
  Wyświetleń: 15
 449. W Y K A Z nr 13/2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1B położonego w budynku mieszkalno-użytkowym, wielorodzinnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 1 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 15
 450. W Y K A Z nr 23/2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej w budynku przy ul. Podmiejskiej 3 wraz z ułamkową częścią gruntu przynależną do lokalu, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 13
 451. wykaz nr 17/2023 z dnia 27.07.2023 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lok. użytkowego nr 1 położonego przy ul. Kościelnej 5 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 13
 452. wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzeatrgowej
  Wyświetleń: 13
 453. - wykaz nr 9/2023 z dnia 27.04.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu wraz z garażem położonego w Starej Łomnicy 95a/1a.
  Wyświetleń: 12
 454. Kształtowanie wynagrodzeń członków organów spółki Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o.
  Wyświetleń: 12
 455. W Y K A Z nr 12/2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w budynku mieszkalno-użytkowym, wielorodzinnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 1 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 12
 456. wykaz nr 19/2023 z dnia 21.08.2023 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej pomieszczenia w lok. użytkowym nr 2 położonego przy ul. Nadbrzeżnej 12 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 12
 457. I przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Piotrowicach w granicach działki nr 36/4(AM-1) o pow. 5300 m2 .
  Wyświetleń: 11
 458. Kształtowanie wynagrodzeń członków organów spółki Bystrzyckie Centrum Zdrowia sp. z o. o.
  Wyświetleń: 11
 459. wykazy gruntów przeznazconych do wydzierżawienia 2023r.
  Wyświetleń: 11
 460. W Y K A Z nr 31 /2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 11/3 o pow. 4519m2, połozonej w Pławnicy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 10
 461. Wykaz nr 18/2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 36/4 (AM-1), położonej w Piotrowicach w drodze przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Piotrowice.
  Wyświetleń: 10
 462. Wykaz nr 30.2023 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu stanowącego własność Gminy położonego na terenie Międzygórza w granicach części działki nr 285
  Wyświetleń: 10
 463. Kształtowanie wynagrodzeń członków organów spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o.
  Wyświetleń: 9
 464. Wykaz Nr 25.2023 w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanych położonych w Długopolu Dolnym, Starej Łomnicy, Pławnicy i Starym Waliszowie, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Wilkanowie.
  Wyświetleń: 9
 465. obwieszczenia i wykazy nieruchomości do sprzedazy , dzierżawy , najmu
  Wyświetleń: 8
 466. wykaz nr 20/2023 z dnia 21.08.2023 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej pomieszczenia w lok. użytkowym nr 2 położonego przy ul. Nadbrzeżnej 12 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 8
 467. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miejscowości Piotrowice w sprawie sprzedaż działki nr 36/4 o pow. 0,53ha położonej w Piotrowicach, gmina Bystrzyca Kłodzka.
  Wyświetleń: 7
 468. Wykaz nr 32.2023 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Starej Bystrzycy w granicach działek nr 223/2 i 224/1 z przeznaczeniem na cele sportowo - rekreacyjneny.
  Wyświetleń: 7
 469. Wykaz Nr 29.2023 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej salą gimnastyczną, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, połozonej na terenie wsi Wilkanów 138F w drodze bezprzetargowej.
  Wyświetleń: 6