Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
Styczeń: 13574Luty: 11783Marzec: 12950Kwiecień: 10379Maj: 12510Czerwiec: 1973
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2022
Styczeń: 5016Luty: 7230Marzec: 9412Kwiecień: 11069Maj: 9764Czerwiec: 9281
Lipiec: 8529Sierpień: 8256Wrzesień: 8219Październik: 8461Listopad: 9363Grudzień: 10632
Rok 2021
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 32Grudzień: 270
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 26483
 2. NIeruchomości komunalne - ogłoszenia o przetargach
  Wyświetleń: 5736
 3. Nabór na stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 5692
 4. Ogłoszenie o naborze na stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 5184
 5. Wydziały
  Wyświetleń: 3623
 6. Informacje Teleadresowe
  Wyświetleń: 3450
 7. Obwieszczenia i wykazy nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, najmu
  Wyświetleń: 3049
 8. Obwieszczenia i wykazy nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 2867
 9. Ogłoszenia, obwieszczenia i informacje
  Wyświetleń: 2835
 10. Zarządzenia 2022 r.
  Wyświetleń: 2661
 11. KOMUNIKATY
  Wyświetleń: 2645
 12. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 2347
 13. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 2293
 14. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2143
 15. Burmistrz
  Wyświetleń: 1951
 16. Wyniki naborów na stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 1943
 17. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 1940
 18. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1744
 19. Sesje
  Wyświetleń: 1719
 20. Ogłoszenia o negocjacjach
  Wyświetleń: 1645
 21. Posiedzenia komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1476
 22. Nieruchomości komunalne -wyniki przetargów i negocjacji
  Wyświetleń: 1470
 23. Uchwały Rady Miejskiej 2022
  Wyświetleń: 1369
 24. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 1274
 25. Nabór na kierowników i dyrektorów jednostek podległych gminie
  Wyświetleń: 1173
 26. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 1100
 27. Oświadczenia majątkowe za 2021 rok
  Wyświetleń: 1087
 28. Plany zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1085
 29. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta i Gminy i jednostek organizacyjnych za 2021 roku
  Wyświetleń: 1072
 30. Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1037
 31. Projekty miejscowych planów zagospodarowania do wglądu
  Wyświetleń: 1010
 32. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1008
 33. Wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 939
 34. Zarządzenia 2023 r.
  Wyświetleń: 935
 35. Oświadczenia majątkowe za 2022 r.
  Wyświetleń: 845
 36. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. dróg gminnych
  Wyświetleń: 832
 37. Jednostki podległe
  Wyświetleń: 829
 38. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 808
 39. Wykaz sołtysów
  Wyświetleń: 806
 40. Oświadczenia majątkowe Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 769
 41. Druki i wnioski - Urbanistyka i Planowanie
  Wyświetleń: 760
 42. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 758
 43. Wykazy i obwieszczenia lokali przeznaczonych do najmu/dzierżawy
  Wyświetleń: 723
 44. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2022
  Wyświetleń: 711
 45. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w trybie rozpoznania rynku na świadczenie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze uzyteczności publicznej na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka.
  Wyświetleń: 705
 46. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
  Wyświetleń: 693
 47. Statut Gminy
  Wyświetleń: 672
 48. Druki i wnioski - Wydział Finansowo-Budżetowy
  Wyświetleń: 668
 49. Tryby załatwiania spraw
  Wyświetleń: 664
 50. Edukacja Aktualności
  Wyświetleń: 647
 51. Skład komisji
  Wyświetleń: 642
 52. Zapytania o cenę
  Wyświetleń: 617
 53. Statut urzędu
  Wyświetleń: 613
 54. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 587
 55. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 583
 56. Procedury
  Wyświetleń: 576
 57. Szkoły i przedszkola
  Wyświetleń: 576
 58. Ogłoszenia o przetargach
  Wyświetleń: 570
 59. Skarbnik
  Wyświetleń: 556
 60. Zarządzenia 2021 r.
  Wyświetleń: 538
 61. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 530
 62. WYKAZ PETYCJI RADY MIEJSKIEJ
  Wyświetleń: 527
 63. Plan zamówień publicznych 2022
  Wyświetleń: 522
 64. Zbiorcze zestawienie petycji
  Wyświetleń: 513
 65. Ulgi podatkowe
  Wyświetleń: 510
 66. Sprawozdania-budżetowe
  Wyświetleń: 506
 67. Sprawozdania - finansowe
  Wyświetleń: 504
 68. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 501
 69. Komisja Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 497
 70. Wybory uzupełniające
  Wyświetleń: 497
 71. ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI - SYGNALIŚCI
  Wyświetleń: 488
 72. Projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do wglądu
  Wyświetleń: 478
 73. Druki i wnioski - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 474
 74. PROGRAMY
  Wyświetleń: 463
 75. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 453
 76. Druki i wnioski - Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 448
 77. Plan pracy Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 446
 78. Prowadzone rejestry i ewidencje w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 443
 79. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 441
 80. Oświadczenia majątkowe Rady Miejskiej 2021
  Wyświetleń: 438
 81. Druki i wnioski - Wydział Inwestycji, Rozwoju i Przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 429
 82. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2021
  Wyświetleń: 426
 83. Uchwały Rady Miejskiej 2021
  Wyświetleń: 414
 84. Informacje o lobbingu
  Wyświetleń: 407
 85. RAPORT O STANIE GMINY
  Wyświetleń: 403
 86. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 399
 87. Petycje 2022 r.
  Wyświetleń: 397
 88. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 393
 89. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 390
 90. Telefony do pracowników urzędu
  Wyświetleń: 386
 91. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 382
 92. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 380
 93. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 380
 94. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Lasówce w granicach działki nr 29/4
  Wyświetleń: 379
 95. Pozostałe informacje
  Wyświetleń: 375
 96. Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 371
 97. Plany pracy Komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 371
 98. Zbiorcze zestawienie petycji
  Wyświetleń: 371
 99. Wnioski Komisji 2022
  Wyświetleń: 358
 100. Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy
  Wyświetleń: 355
 101. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 351
 102. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 343
 103. Druki i wnioski - Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 338
 104. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko inspektora ds. wydatków w Wydziale Finansowo-Budżetowym
  Wyświetleń: 338
 105. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
  Wyświetleń: 332
 106. wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 332
 107. Strategia Rozwoju dla Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 329
 108. Uchwały Rady Miejskiej 2023
  Wyświetleń: 326
 109. Druki i wnioski- Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
  Wyświetleń: 324
 110. Wnioski Komisji
  Wyświetleń: 309
 111. Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 roku
  Wyświetleń: 308
 112. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 305
 113. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta i Gminy i jednostek organizacyjnych złożone w 2020 roku
  Wyświetleń: 293
 114. Plan zamówień na 2023 rok
  Wyświetleń: 289
 115. Druki i wnioski - Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 287
 116. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko podinspektora ds. opłat za gospodarowanie odpadami w Wydziale Finansowo-Budżetowym
  Wyświetleń: 277
 117. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 272/5 (AM-1) o pow. 6,0171 ha, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej, obręb Niedźwiedna
  Wyświetleń: 276
 118. I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położnej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 24 w granicach działki nr 963/2 (AM-7) o pow. 679 m2.
  Wyświetleń: 273
 119. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 273
 120. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 268
 121. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. wymiaru podatków w Wydziale Finansowo-Budżetowym
  Wyświetleń: 265
 122. Wykaz nr 3/2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Lasówce w granicach działki nr 29/4 (AM-1) o pow. 1492 m2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 265
 123. II Otwarty Konkurs ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2022 r.
  Wyświetleń: 261
 124. INFORMACJA o wyniku pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 272/5 (AM1) o pow.6,0171 ha położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.
  Wyświetleń: 261
 125. Wyniki przetargów
  Wyświetleń: 261
 126. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko referenta ds. obsługi monitoringu gminnego w Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 259
 127. RAPORT O STANIE GMINY ZA 2021 ROK
  Wyświetleń: 252
 128. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta i Gminy i jednostek organizacyjnych złożone w 2019 roku
  Wyświetleń: 248
 129. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 248
 130. wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 248
 131. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 247
 132. Druki i wnioski - Sygnaliści
  Wyświetleń: 246
 133. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko inspektora ds. przedsiębiorczości w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 245
 134. Ogłoszenia o przetargach
  Wyświetleń: 241
 135. Cyberbezpieczeństwo
  Wyświetleń: 238
 136. Konkursy na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Warszawy w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 238
 137. I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Spalona w granicach działki nr 57/2
  Wyświetleń: 235
 138. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Długopolu-Zdroju przy ul. Leśnej 5
  Wyświetleń: 235
 139. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 272/4 (AM 1) o pow. 3,5000 ha, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna.
  Wyświetleń: 232
 140. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 231
 141. II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 2 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 14.
  Wyświetleń: 227
 142. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 24 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca.
  Wyświetleń: 226
 143. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 226
 144. Projekt budżetu na rok 2023
  Wyświetleń: 226
 145. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 226
 146. wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2023
  Wyświetleń: 222
 147. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Kierownika Biura Radców Prawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 221
 148. I przetarg ustny nieograniczony na przetarg nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej, obręb Stara Bystrzyca w granicach działki nr 15/2 (AM-1)
  Wyświetleń: 219
 149. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko inspektora ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Urbanistyki i Planowania
  Wyświetleń: 217
 150. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko podinspektora ds. obsługi kasowej w Wydziale Finansowo-Budżetowym
  Wyświetleń: 217
 151. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. dróg gminnych
  Wyświetleń: 215
 152. Lista Podmiotów zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym do podmiotów spełniających kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w sprawie sprzedaż działki nr 272/5 (AM 1) o pow. 6,0171 ha, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna, wyznaczonego na dzień 09.11.2022 r.
  Wyświetleń: 214
 153. INFORMACJA o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 15/2, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Stara Bystrzyca, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.
  Wyświetleń: 213
 154. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 212
 155. Nabór do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 210
 156. Informacja w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 t. poz. 1967 ze zm.)
  Wyświetleń: 205
 157. Wykaz nr 17/2022 z dnia 06 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działki nr 57/21 (AM 1) o pow. 0,4108ha drogą przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 205
 158. Wyniki konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkanowie
  Wyświetleń: 204
 159. Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 roku
  Wyświetleń: 203
 160. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Nowa Bystrzyca w granicach działki nr 280 (AM 2 ).
  Wyświetleń: 202
 161. Ograniczone rokowania po drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Nowa Bystrzyca w granicach działki nr 280 (AM-2 ).
  Wyświetleń: 197
 162. Procedury Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 195
 163. Plany zamówień publicznych 2021
  Wyświetleń: 193
 164. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Spalona w granicach działki nr 57/21 (AM 1 ).
  Wyświetleń: 192
 165. Kontrole zewnętrzne urzędu
  Wyświetleń: 192
 166. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Audytora wewnętrznego
  Wyświetleń: 192
 167. opinie RIO 2022 rok
  Wyświetleń: 192
 168. Oświadczenia majątkowe Rady Miejskiej 2020
  Wyświetleń: 192
 169. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 191
 170. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Lasówce w granicach działki nr 29/3
  Wyświetleń: 189
 171. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. dróg gminnych
  Wyświetleń: 188
 172. I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 2 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 14.
  Wyświetleń: 183
 173. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Długopolu-Zdroju przy ulicy Zdrojowej 18
  Wyświetleń: 182
 174. Ulgi podatkowe 2021
  Wyświetleń: 180
 175. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. dróg gminnych
  Wyświetleń: 179
 176. Wykaz petycji 2022 r.
  Wyświetleń: 177
 177. II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Nowa Bystrzyca w granicach działki nr 280 (AM 2 ).
  Wyświetleń: 176
 178. I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Długopolu-Zdroju przy ul. Leśnej 5
  Wyświetleń: 175
 179. INFORMACJA o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 57/21, położonej w Spalonej, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.
  Wyświetleń: 175
 180. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Urbanistyki i Planowania w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 175
 181. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko strażnika w Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 175
 182. Wykaz nr 4/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działki nr 57/21 (AM 1) o pow. 0,4108ha drogą przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek bezpośrednio przyległych do nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  Wyświetleń: 175
 183. INFORMACJĘ o wyniku pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 272/4 (AM 1) o pow. 3,5000ha, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.
  Wyświetleń: 174
 184. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. strażnika w Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 174
 185. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. strażnika w Straży Miejskiej Gminy Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 174
 186. I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położnej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 24 w granicach działki nr 963/2 (AM 7 ) o pow. 679m2.
  Wyświetleń: 173
 187. Sprawozdania za IV kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 170
 188. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta i Gminy i jednostek organizacyjnych złożone w 2017 roku
  Wyświetleń: 168
 189. Wykaz nr 2/2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Lasówce w granicach działki nr 29/3 (AM-1) o pow. 1490 m2 wraz z ½ udziału w działce nr 29/2, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 163
 190. Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2022 r.
  Wyświetleń: 161
 191. Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku
  Wyświetleń: 159
 192. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku
  Wyświetleń: 159
 193. Pierwszy przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Długopolu-Zdroju przy ul. Zdrojowej 18.
  Wyświetleń: 159
 194. Wykaz nr 9 /2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Porębie nr 36 .
  Wyświetleń: 159
 195. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko podinspektora ds. gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 157
 196. Pobierz programy
  Wyświetleń: 155
 197. Wyniki konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 154
 198. Roczny Program Współracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 151
 199. Odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 24
  Wyświetleń: 149
 200. Petycja Nr OR.152.1.2022 w sprawie regularnego odcinania dostaw prądu do gospodarstw domowych
  Wyświetleń: 148
 201. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 148
 202. Zatwierdzenie wyników postępowania na zapytanie ofertowe na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gmina Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 147
 203. Otwarty Konkurs ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2023 r.
  Wyświetleń: 146
 204. Wykaz nr 3/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowym Waliszowie w granicach działki nr 1051 (AM 2) o pow. 0,82ha w drodze przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miejscowości Nowy Waliszów.
  Wyświetleń: 146
 205. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Nowy Waliszów w granicach działki nr 1051 (AM 2 ).
  Wyświetleń: 145
 206. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Inspektora ds. BHP i ppoż
  Wyświetleń: 142
 207. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 14 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 138
 208. Wykaz nr 9/2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kamiennej w granicach działki nr 48/5 o pow. 5708 m2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 134
 209. I-szy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy działki nr 268 o pow. 1,07 ha, położonej na terenie wsi Idzików
  Wyświetleń: 133
 210. wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy 2023
  Wyświetleń: 129
 211. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta i Gminy i jednostek organizacyjnych złożone w 2018 roku
  Wyświetleń: 128
 212. Wykaz nr 28/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Leśnej 5 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 128
 213. Wykaz nr 31/2022 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Długopolu-Zdroju przy ul. Zdrojowej 18 wraz z ułamkowa częścią gruntu przynależną do lokalu, drogą przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku usytuowanego przy ulicy Zdrojowej 18 w Długopolu-Zdroju.
  Wyświetleń: 128
 214. Wykaz nr 5/2022 z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży działki nr 272/4 (AM 1) o pow. 3,5000 ha, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna drogą przetargu ustnego ograniczonego do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
  Wyświetleń: 126
 215. Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkanowie
  Wyświetleń: 124
 216. Sprawozdania za I kwartał 2022
  Wyświetleń: 123
 217. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli działek sąsiadujących z działką ewid. nr 280 w Nowej Bystrzycy
  Wyświetleń: 122
 218. Procedury Wydział Inwestycji, Rozwoju i Przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 122
 219. Ogłoszenie wyników II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszerze upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 119
 220. Oświadczenia majątkowe Rady Miejskiej 2018
  Wyświetleń: 119
 221. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Stara Bystrzyca w granicach działki nr 15/2 (AM 1 ).
  Wyświetleń: 116
 222. Lista podmiotów zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym do podmiotów spełniających kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w sprawie sprzedaż działki nr 272/4 (AM 1) o pow. 3,5000 ha, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna, wyznaczonego na dzień 29.06.2022 r.
  Wyświetleń: 116
 223. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. strażnika w Straży Miejskiej Gminy Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 116
 224. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta i Gminy i jednostek organizacyjnych złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 116
 225. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023
  Wyświetleń: 115
 226. Opinie RIO 2023 rok
  Wyświetleń: 114
 227. Wstępne ogłoszenie informacyjne Transport Publiczny 2023-2024
  Wyświetleń: 114
 228. Wykaz nr 24/2022 w sprawie sprzedaży drogą przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 24 w granicach działki nr 963/2 (AM-7) o pow. 679m2
  Wyświetleń: 112
 229. Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego przez najemcę
  Wyświetleń: 111
 230. Oświadczenia majątkowe Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 109
 231. Oświadczenia majątkowe Rady Miejskiej 2019
  Wyświetleń: 107
 232. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli działek sąsiadujących z działką ewid. nr 57/21 tj. właścicieli działek ewid. nr 57/22, 149/152, 150/234 i 57/13 położonych w Spalonej, wyznaczonego na dzień 27.04.2022 r.
  Wyświetleń: 106
 233. Ogłoszenie o sprzedaży - samochód FORD TRANSIT FCC6 DKL 9U40
  Wyświetleń: 106
 234. wykaz nr 11/2022 z dnia 26.09.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 11 położonego przy Placu Wolności nr 13 w Bystrzycy Kłodzkiej;
  Wyświetleń: 106
 235. Wykaz nr 16/2022 z dnia 06 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży działki nr 15/2 (AM-1) o pow. 589 m2, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Stara Bystrzyca drogą przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 106
 236. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w granicach działki nr 1335/2 (AM 1 ).
  Wyświetleń: 104
 237. Wykaz nr 29/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 26A wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 104
 238. Oświadczenia majątkowe Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 102
 239. Wykaz nr 1/2022 dnia 12.01.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 9 położonego przy Placu Wolności nr 10 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 101
 240. Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 280 położonej w Nowej Bystrzycy stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.
  Wyświetleń: 100
 241. Oświadczenia majątkowe radnych złożone 30 dni od dnia ślubowania - 2018
  Wyświetleń: 99
 242. Petycje 2023 r.
  Wyświetleń: 98
 243. Wykaz nr 23/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Mostowicach w granicach działki nr 165/1 (AM 1) o pow. 188m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Mostowicach.
  Wyświetleń: 98
 244. Wykaz nr 2/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. w prawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Kościuszki 3 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 98
 245. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2023
  Wyświetleń: 97
 246. Wykaz nr 8 /2022 z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Piaskowicach w granicach działki nr 101 (AM 2) o pow. 700m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, położonych w Piaskowicach objętych księgą wieczystą SW1K/00064202/1.
  Wyświetleń: 97
 247. Informacja o zaktualizowaniu podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci wg SIO na dzień 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 96
 248. Informacja z otwarcia ofert - "Świadczenie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze uzyteczności publicznej na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka."
  Wyświetleń: 96
 249. Sprawozdania za III kwartał 2022
  Wyświetleń: 96
 250. Petycja OR.152.2.2022 w sprawie funkcjonowania przychodni
  Wyświetleń: 95
 251. Wniosek o wykreślenie hipoteki
  Wyświetleń: 94
 252. Wyazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzeatrgowej
  Wyświetleń: 94
 253. I-szy przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w sprawie dzierżawy części działki 8/4 o pow. 3,6560 ha położonej na terenie wsi Ponikwa
  Wyświetleń: 93
 254. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 280 położonej w Nowej Bystrzycy stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.
  Wyświetleń: 93
 255. Sprawozdania za IV kwartał 2022
  Wyświetleń: 93
 256. Wykaz nr 3/2022 dnia 20.01.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku nr 38 w Wilkanowie
  Wyświetleń: 89
 257. Informacja o wyniku przetargu Spalona dz.nr 57/21
  Wyświetleń: 86
 258. Wykaz nr 1/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 23 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 84
 259. Wykaz nr 2/2022 dnia 17.01.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 położonego przy ul. Zdrojowej nr 13 w Długopolu Zdroju
  Wyświetleń: 84
 260. I-szy przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców miasta Bystrzyca Kłodzka w sprawie dzierżawy części działki 43 o pow. 647m2 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum.
  Wyświetleń: 83
 261. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 14 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka,
  Wyświetleń: 83
 262. Informacja o zaktualizowaniu podstawowej kwoty dotacji.
  Wyświetleń: 82
 263. Wykaz nr 4/2022 dnia 14.02.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/69 położonej przy ul. M. konopnickiej 10 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 80
 264. Zmiana kryterium dochodowego
  Wyświetleń: 80
 265. Informacja o terminie rozstrzygnięcia postępowania "Świadczenie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze uzyteczności publicznej na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka."
  Wyświetleń: 78
 266. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie-usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 78
 267. Wykaz nr 5/2022 dnia 22.02.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego (boks) nr 7 położonego na hali targowej przy ul. Strażackiej 13A w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 78
 268. Wykaz nr 6/2022 z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży działki nr 1335/2 (AM-1) o pow. 0,1140 ha, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum drogą przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek bezpośrednio przyległych do nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 78
 269. Zapytanie ofertowe - uwuwanie azbestu z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 78
 270. Informacja o odrzuceniu oferty w postępowaniu "Świadczenie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze uzyteczności publicznej na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka."
  Wyświetleń: 77
 271. Ogłoszenie o sprzedaży - samochód FORD TRANSIT FCC6 DKL 9U39
  Wyświetleń: 76
 272. Wykaz nr 10/2022 dnia 05.08.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego (garaż) nr 11 położonego przy ul. Strażackiej nr 4 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 76
 273. Wykaz nr 7/2022 z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży działki nr 15/2 (AM-1) o pow. 589 m2, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Stara Bystrzyca drogą przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek bezpośrednio przyległych do nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 73
 274. Zakończenie konsultacji społecznych RPW na 2023 r.
  Wyświetleń: 73
 275. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1335/2 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum ul. Kasztanowa
  Wyświetleń: 72
 276. Konsultacje społeczne LSZ SPARTA
  Wyświetleń: 71
 277. Zapytanie ofertowe pn. "Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka w okresie od 01.09.2022 do 13.09.2022"
  Wyświetleń: 71
 278. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 70
 279. Informacja o zaktualizowaniu podstawowej kwoty dotacji oraz wkaźnika zwiększającego.
  Wyświetleń: 69
 280. Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego - kopia
  Wyświetleń: 69
 281. Informacja o wyniku przetargu Nowy Waliszów Dz. nr 1051
  Wyświetleń: 68
 282. 2023
  Wyświetleń: 67
 283. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 15/2 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Stara Bystrzyca
  Wyświetleń: 67
 284. Wykaz nr 1/2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Podmiejskiej 1 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 67
 285. Wykaz nr 8/2022 dnia 05.05.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 położonego przy Placu Szpitalnym nr 3 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 66
 286. 2023
  Wyświetleń: 64
 287. 2024
  Wyświetleń: 64
 288. 2025
  Wyświetleń: 64
 289. Wykaz nr 30/2022 z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży działki nr 272/5 (AM 1) o pow. 6,0171 ha, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna drogą przetargu ustnego ograniczonego do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
  Wyświetleń: 64
 290. Kanał do transmisji na żywo Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 63
 291. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli działek sąsiadujących z działką ewid. nr 280 tj. właścicieli działek ewid. nr 279, 282/3 i 409/90 położonych w Nowej Bystrzycy, wyznaczonego na dzień 08.06.2022 r.
  Wyświetleń: 63
 292. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 62
 293. Wnioski Komisji
  Wyświetleń: 62
 294. Informacja o unieważnieniu postepowania "Świadczenie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze uzyteczności publicznej na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka."
  Wyświetleń: 61
 295. Konsultacje społeczne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bystrzyca Kłodzka/Aktualizacja na lata 2021- 2027 z perspektywą do roku 2030
  Wyświetleń: 61
 296. Wykaz nr 6/2022 dnia 17.03.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 13 położonego na hali targowej przy ul. Strażackiej 13A w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 61
 297. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 29/4 o pow. 1492 m2 położonej w gminie Bystrzyca Kłodzka, obręb Lasówka, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.
  Wyświetleń: 60
 298. Sprawozdania za II kwartał 2022
  Wyświetleń: 60
 299. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym do stałych mieszkańców miejscowości Nowy Waliszów w sprawie sprzedaży działki nr 1051 (AM 2) o pow. 0,82ha położonej w Nowym Waliszowie, wyznaczonego na dzień 27.04.2022 r.
  Wyświetleń: 59
 300. Biuro Rady - Najbliższa sesja
  Wyświetleń: 58
 301. Ogłoszenie - Otwarty Konkurs Ofert - „Rehabilitacja kobiet po mastektomii" 2023
  Wyświetleń: 58
 302. Wykaz nr 35/2022 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
  Wyświetleń: 58
 303. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 57
 304. Konsultacje oferty KS POLONIA
  Wyświetleń: 57
 305. Sprawozdania za I kwartał 2023
  Wyświetleń: 57
 306. 2023
  Wyświetleń: 56
 307. Komisja Budżetu i Finansów 2023
  Wyświetleń: 56
 308. Wykaz nr 41/2022 w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 7 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Długopolu Zdrój przy ul. T. Kościuszki 5 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 56
 309. Protokół z sesji LIV/2022
  Wyświetleń: 55
 310. Wykaz nr 42/2022 w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 4 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Długopolu Zdrój przy ul. T. Kościuszki 5 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 55
 311. obwieszczenia i wykazy nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, najmy
  Wyświetleń: 52
 312. Wykaz nr 4/2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym, wolnostojącym w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego 14 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 52
 313. Wykaz nr 18/2022 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 9/4 o pow. 0,0586ha, położonej w Wójtowicach -Huta celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
  Wyświetleń: 51
 314. Wykaz nr 27/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 16 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Długopolu Zdrój przy ul. Leśnej 3 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 51
 315. Zapytanie ofertowe na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 51
 316. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 29/3 (AM-1) położonej w gminie Bystrzyca Kłodzka, obręb Lasówka, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.
  Wyświetleń: 50
 317. Wykaz nr 11/2022 z dnia 06 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Podmiejskiej 8 wraz z ułamkową częścią działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 50
 318. Informacja o zakutalizowaniu podstawowej kwoty dotacji - październik 2022
  Wyświetleń: 49
 319. Projekty miejscowych planów zagospodarowania do wglądu - kopia
  Wyświetleń: 49
 320. Wykaz nr 39/2022 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Długopolu-Zdroju przy ul. Leśnej 2 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 49
 321. Wykaz nr 40/200 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Długopolu-Zdroju przy ul. Leśnej 1 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 49
 322. Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2023 r.
  Wyświetleń: 49
 323. Wykaz nr 15/2022 z dnia 06 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym w Wilkanowie 134 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 48
 324. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn.: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej”
  Wyświetleń: 47
 325. Informacja o zakutalizowaniu podstawowej kwoty dotacji - sierpień 2022
  Wyświetleń: 47
 326. Konsultacke społeczne - Roczny Program Współpracy z NGO na 2023 r.
  Wyświetleń: 47
 327. Protokoły z sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 47
 328. Wykaz nr 36/2022 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 5 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 47
 329. Oświadczenia majątkowe radnych na 2 miesiące przed upływem kadencji - 2018
  Wyświetleń: 46
 330. Wykaz nr 13/2022 z dnia 06 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 1 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 46
 331. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli działek ewid. nr 14, 1334 i 1335/1 w sprawie sprzedaży działki nr 1335/2 (AM 1) o pow. 0,1140ha położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kasztanowej, wyznaczonego na dzień 25.05.2022 r.
  Wyświetleń: 45
 332. Sesje
  Wyświetleń: 45
 333. Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2023
  Wyświetleń: 44
 334. wykaz nr 33 .2022 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonych na terenie wsi Spalona .
  Wyświetleń: 44
 335. Komisja Uzdrowiskowa Zdrowia i Spraw Społecznych 2023
  Wyświetleń: 43
 336. Nabór do Komisji Konkursowej - ogłoszenia z dn. 29.11.2022 r.
  Wyświetleń: 43
 337. Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce w roku 2022
  Wyświetleń: 43
 338. Wykaz nr 26/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 8 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 3 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 43
 339. wykaz nr 6/2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej 36 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 42
 340. Wykaz nr 8/2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Marii Konopnickiej nr 9 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 41
 341. wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 41
 342. Informacja o zakupie węgla dla gospodarstw domowych
  Wyświetleń: 40
 343. Komisja Rewizyjna 2023
  Wyświetleń: 40
 344. wykaz nr 13/2022 z dnia 27.10.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 8 położonego przy ul. Kościelnej nr 6 w Bystrzycy Kłodzkiej;
  Wyświetleń: 40
 345. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu w dniu 13.07.2022r. ustnym ograniczonym do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w sprawie dzierżawy części działki nr 8/4, położonej w Ponikwie
  Wyświetleń: 39
 346. Wykaz nr 12/2022 z dnia 06 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Siemiradzkiego 6 wraz z ułamkową częścią działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 39
 347. Wykaz nr 14/2022 z dnia 06 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 45 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 39
 348. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza nabór kandydatów do składu Komisji Konkursowych w sprawach opiniowania ofert z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka na rok 2023
  Wyświetleń: 38
 349. Komisja Edukacji Kultury i Sportu 2023
  Wyświetleń: 38
 350. Wykaz nr 9/2022 dnia 08.07.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 7 położonego przy Placu Wolności nr 19 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 38
 351. Konsultacje oferty ULKS - mały grant
  Wyświetleń: 37
 352. Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci - styczeń 2023 r.
  Wyświetleń: 36
 353. Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie dzierżawy działki nr 268 położonej w Idzikowie.
  Wyświetleń: 36
 354. Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta Bystrzyca Kłodzka w sprawie dzierżawy części działki nr 43 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb centrum
  Wyświetleń: 36
 355. Komisja Skarg Wniosków i Petycji 2023
  Wyświetleń: 36
 356. Wykaz nr 25/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mały Rynek 4 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 36
 357. - wykaz nr 12/2022 z dnia 26.09.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu wraz z garażem położonego przy ul. Nadbrzeżnej 21/45 w Bystrzycy Kłodzkiej.
  Wyświetleń: 35
 358. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli działek sąsiadujących z działką ewid. nr 15/2 tj. właścicieli działek ewid. nr 15/1 i 16 położonych w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Stara Bystrzyca, wyznaczonego na dzień 25.05.2022 r.
  Wyświetleń: 34
 359. Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w sprawie dzierżawy części działki nr 8/4 położonej w Ponikwie.
  Wyświetleń: 33
 360. Wykaz nr 24/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 7 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 33
 361. wykaz nr 15/2022 z dnia 24.11.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 4 położonego przy ul. Okrzei nr 27 w Bystrzycy Kłodzkiej;
  Wyświetleń: 32
 362. Komunikat z dnia 28 grudnia 2022r. Rozstrzygnięty został konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej”
  Wyświetleń: 31
 363. Wykaz nr 38/2022 w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 9 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. H. Siemiradzkiego 2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 30
 364. Wykaz nr 5/2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku mieszkalno-usługowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 9 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 30
 365. Wykaz nr 19/2022 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonych w Nowej Bystrzycy w granicach działki nr 344/2 o pow.0,0256ha, na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej w granicach działki nr 337/4 o pow.0,0263ha
  Wyświetleń: 29
 366. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024
  Wyświetleń: 25
 367. wykaz nr 2/2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej lok. użytkowego położonego przy ul. Okrzei 11 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 25
 368. Wybory Ławników
  Wyświetleń: 24
 369. wykaz nr 37/2022 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej 5 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 24
 370. wykazie nr 19/2022 z dnia 05.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/98 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 24
 371. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie-Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 23
 372. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, połozonej w Idzikowie w granicach działki nr 268 o powierzchni 1,07ha
  Wyświetleń: 23
 373. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu w dniu 13.07.2022r. ustnym ograniczonym dp stałych mieszkańców miasta Bystrzyca Kłodzka w sprawie dzierżawy części działki nr 43 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum.
  Wyświetleń: 23
 374. W Y K A Z nr 11/2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Białej Wodzie w granicach działki nr 58/43 o pow. 9054 m2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 23
 375. wykaz nr 14/2022 z dnia 24.11.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 9 położonego przy ul. Kościelnej nr 6 w Bystrzycy Kłodzkiej;
  Wyświetleń: 23
 376. wykazie nr 17/2022 z dnia 05.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/85 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 23
 377. Informacja o wyniku rokowań
  Wyświetleń: 22
 378. wykaz nr 6/2023 z dnia 27.02.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej lok. użytkowego położonego przy ul. Wojska Polskiego 4 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 21
 379. wykazie nr 23/2022 z dnia 19.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/73 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 21
 380. Sprawozdania finansowe 2022
  Wyświetleń: 20
 381. wykazie nr 21/2022 z dnia 19.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/81 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 20
 382. Wykaz nr 7/2023 w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 7 w budynku mieszkalno-użytkowym, wielorodzinnym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 14 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 19
 383. Sprawozdania za II kwartał 2022
  Wyświetleń: 18
 384. Wybory Ławników 2024-2027
  Wyświetleń: 18
 385. wykaz nr 1/2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/83 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 17
 386. wykazie nr 22/2022 z dnia 19.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/92 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 17
 387. wykazie nr 16/2022 z dnia 05.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/87 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 16
 388. wykazie nr 18/2022 z dnia 05.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/97 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 16
 389. wykaz nr 20/2022 z dnia 19.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej lok. użytkowego (boks) położonego przy ul. Strażackiej 13a w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 15
 390. Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn.: „Rehabilitacja kobiet po mastektomii” na 2023 r.
  Wyświetleń: 15
 391. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w sprawie dzierżawy części działki nr 8/4 położonej w Ponikwie, wyznaczonego na dzień 13.07.2022 r.
  Wyświetleń: 14
 392. wykaz nr 4/2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/66 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 14
 393. Petycje 2023 r.
  Wyświetleń: 13
 394. Druki i wnioski - Wydział Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 12
 395. wnioski komisji 2023
  Wyświetleń: 12
 396. wykaz nr 5/2023 z dnia 27.02.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/57 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 12
 397. Oświadczenia majątkowe Rady Miejskiej 2022
  Wyświetleń: 11
 398. Oświadczenia majątkowe Rady Miejskiej 2023
  Wyświetleń: 11
 399. wykaz nr 3/2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/78 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 11
 400. W Y K A Z nr 17/2023 w sprawie sprzedaży w sprawie sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki nr 119/12 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej w budynku przy ul. Kolejowej 179 D w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 10
 401. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka 2023
  Wyświetleń: 9
 402. W Y K A Z nr 16/2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej 179 G w granicach działek 119/19 o pow. 355 m2 objętej księgą wieczystą nr SW1K/00057875/7, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 9
 403. W Y K A Z nr 14/2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 5 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 9
 404. wykaz nr 8/2023 z dnia 13.04.2023 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lok. użytkowego położonego przy ul. Rycerskiej 20 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 9
 405. wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 9
 406. wykaz nr 11/2023 z dnia 27.04.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/69 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka
  Wyświetleń: 8
 407. Informacja o zaktualizowaniu podstawowej kwoty dotacji i wskaźnika zwiększającego - kwiecień 2023 r.
  Wyświetleń: 7
 408. Ulgi podatkowe 2022
  Wyświetleń: 7
 409. RAPORT O STANIE GMINY ZA 2022 ROK
  Wyświetleń: 6
 410. Sprawozdania finansowe 2021
  Wyświetleń: 6
 411. W Y K A Z nr 15/2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej 179 E i F w granicach działek 119/10 i 119/17 o łącznej pow. 1754 m2 objętej księgą wieczystą nr SW1K/00057875/7, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 6
 412. wykaz nr 13/2023 z dnia 18.05.2023 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lok. użytkowego nr 1 położonego przy ul. Okrzei 20 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 6
 413. wykaz nr 7/2023 z dnia 13.04.2023 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lok. użytkowego położonego przy ul. Okrzei 20 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 6
 414. wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzeatrgowej
  Wyświetleń: 5
 415. wykazy gruntów przeznazconych do wydzierżawienia 2023r.
  Wyświetleń: 5
 416. - wykaz nr 14/2023 z dnia 18.05.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu wraz z garażem położonego przy ul. Konopnickiej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 4
 417. obwieszczenia i wykazy nieruchomości do sprzedazy , dzierżawy , najmu
  Wyświetleń: 4
 418. wykaz nr 12/2023 z dnia 18.05.2023 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lok. użytkowego nr 3 położonego w budynku nr 175 w Wilkanowie
  Wyświetleń: 4
 419. Wykaz nr 20/2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w zespole budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Przyjaciół 19 wraz z ułamkową częścią działek przynależnych do lokalu, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 4
 420. Wykaz nr 21/2023 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości niezabudowanej położonej w Starej Bystrzycy, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działek nr 537/2 i nr 537/3 o łącznej pow. 0,2731 ha na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, położonych w Starej Bystrzycy objętych księgami wieczystymi: SW1K/00098343/8 (dz. nr 537/3) i SW1K/00089758/4 (dz. nr 537/2).
  Wyświetleń: 4
 421. - wykaz nr 9/2023 z dnia 27.04.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu wraz z garażem położonego w Starej Łomnicy 95a/1a.
  Wyświetleń: 3
 422. W Y K A Z nr 13/2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1B położonego w budynku mieszkalno-użytkowym, wielorodzinnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 1 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 3
 423. wykaz nr 10/2023 z dnia 27.04.2023 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lok. użytkowego położonego przy ul. Rycerskiej 1 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Wyświetleń: 3
 424. Wykaz Nr 19/2023w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 224/1 (AM-2, położonej w Idzikowie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 3
 425. Procedury Wydział Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 2
 426. W Y K A Z nr 12/2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w budynku mieszkalno-użytkowym, wielorodzinnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 1 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 2
 427. wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2
 428. Wykaz nr 18/2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 36/4 (AM-1), położonej w Piotrowicach w drodze przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Piotrowice.
  Wyświetleń: 1